Devetnaesti vek se odlikuje izuzetnom okrenutošću industriji i masovnoj proizvodnji. Estetika se zapostavlja, a umetnost i dizajn se okreću masovnoj proizvodnji. Ipak, XIX vek još uvek počiva na istoricizmu. Predmeti su ukrašavani klasičnom srednjovekovnom dekoracijom. Na njima se prikazuju i različiti nacionalni i monaški simboli. Predmeti postaju nepraktični, neupotrebljivi. Opšta predekorisanost namenjena masama koje su naučene da dela poštuju, stvara revolt kod umetnika i zanatlija. Formiraju se grupe koje kritikuju društvo i komercijalizaciju umetnosti.


Najpoznatiji pokret, koji možemo smatrati i začetnikom dizajna jeste Arts'n'Crafts pokret. Ovaj pokret žestoko kritikuje tadašnje britansko društvo, a njegov predstavnik Vilijam Moris primećuje povezanost estetike i socijalnih problema.


Moris se zalaže sa stvaranje upotrebljivih predmeta visokog kvaliteta i jake estetičnosti. On koristi čiste forme i prirodne materijale (drvo, glina), koje dekoriše organskom ornamentikom.  Moris, očajan ponudom materijla i revoltiran potrebama za luksuzom, otvara komercijalnu radionicu u kojoj se izrađuje nameštaj. Ručno se izrađuju staklo i pločice, odeća se boji prirodnim bojama, a tapiserije se ručno tkaju. Morisov nameštaj podseća na jednostavne staroengleske komade, kojima je izduženošću dodata elegantnost. Tapet Dejzi i pločice jasno oslikavaju duh ovog pokreta, organski doživljaj elegancije, a u odnosu na dotadašnju dekoraciju su revolucionarno jednostavni. On kreira i sopstvene fontove, po ugledu na srednjovekovne, jer je fasciniran ovim dobom. Njegovi fontovi su uglavnom masni, kratkih ascendenata i descendenata, a po ugledu na njegove, i ostali dizajneri ovoga doba kreiraju slične fontove. Među njima, najpoznatiji su bili Rodžers i Goudi.

 


     
    
Morisova rešenja


Moris pokreće časopis Kelmskot pres u kojem iznosi svoja stanovišta po pitanju umetnosti i dekoracije. On i grafički uređuje časopis i razvija sebi svojstvenu estetiku slaganja slova. Moris sagleda stranicu kao kompozicionu celinu i pažljivo bira ilustracije koje komponuje na stranici zajedno sa tekstom. Moris 1888. osniva grupu Arts'n'Crafts exhibition society koja jasno odbacuje istoricizam i industrijsku proizvodnju. Ova grupacija ručno izrađuje zanatske predmete i ukrašava ih na organski način i podstiče kreiranje novog pokreta - Art Nuvo.


Morisova "Crvena kuća" pobija sva do tada poznata pravila. Prkosi gipsu i malteru i zida od cigle. Vidi joj se konstrukcija, a kamin je sazidan tako da prati pokret dima.   
Morisa nasleđuje njegov učenik Makmurdo, koji pokreće i prvi časopis ozbiljno posvećen umetnosti, "Hobby Horse",  koji se zalaže za razvoj novog umetničkog pokreta, art nuvo.


Arts'n'crafts umetnici kreiraju fondacije fontova. Otvara se American Type Founders Company, a potom i fondacija  Monotype. Za ovu fondaciju je radio i čuveni Stenli Morison, koji je prerađivao i redizajnirao stare fontove, kao što je Baskerville. Ovaj tipograf će kasnije ostati nadaleko poznat po svom Times New Roman fontu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Pokret Arts`n`Crafts 1
  • Pokret Arts`n`Crafts 2
  • Pokret Arts`n`Crafts 3