Kada ispred imenice stoji više od jednog prideva najčešći red reči u pridevskim sintagmama je sledeći:

 1 3 4 6 7
mišljenje     

veličina/starost/
oblik

    boja          poreklo      materijal   svrha upotrebe    IMENICA   

 

a lovely old silver pen (1, 2, 5, 7)
(divna, stara, srebrna olovka)
large white French coffee cups (2, 3, 4, 6, 7)
(velike, bele, francuske kafene šolje)
beautiful antique gold ring (1,2, 5, 7)
(prelepi, stari, zlatni prsten)
a beautiful old French house (1, 2, 4, 7)
(prelepa, stara, francuska kuća)
a large brown oak wardrobe (2, 3, 5, 7)
(veliki, smeđi, hrastov ormar)
dirty old cotton seat covers (1, 2, 5, 6, 7)
(prljave, stare, pamučne presvlake)


Izuzeci:

 • Epitet u superlativu će stajati ispred svih ostalih prideva:
  • the oldest suitable method - najstariji odgovarajući metod
  • the best recent novels - najbolji novi romani
     
 • Kada jedan pridev određuje drugi pridev, a ne imenicu:
  • a dark brown coat - tamno smeđi kaput
  • a southern English dialect - (južno engleski dijalekat
  • a typical rude Parisian - tipičan neljubazan Parižanin
 • Ako postoje dva ili više prideva kvaliteta, onaj koji izražava subjektivno mišljenje dolazi prvi:
  • a nice hot cup of tea - fina, vruća šolja čaja
  • a lovely sunny day - divan, sunčan dan


Složeni pridevi

Postoje pridevi koji su sastavljeni od više reči i povezani su crticama u jedan složen pridev. U njima je imenica uvek u jednini. Ovi pridevi zamenjuju čitavu imeničku grupu reči koja bi stajala iza imenice i označavaju starost i veličinu.

 • a wall six feet high (zid visok šest stopa) = a six-foot-high wall
 • a boy ten years old (dečak star deset godina) = a ten-year-old boy
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Adjectives 1
 • Adjectives 2