Prilozi su reči koje bliže određuju glagole, prideve i druge priloge, tj. oni objašnjavaju kako se nešto radi, odnosno na koji način se obavlja neka radnja.

Postoje razne vrste priloga. Mi ćemo se ovde baviti prilozima koji se grade od prideva. Naime, najveći broj priloga se gradi tako što se na osnovu prideva doda nastavak –ly.
 

 • quick + -ly = quickly (brzo)
 • slow + -ly = slowly (sporo)
 • clear + -ly = clearly (jasno)
 • kind + -ly = kindly (ljubazno)
 • careful + -ly = carefully (pažljivo)
 • beautiful + -ly = beautifully (lepo)


Pridevi koji se završavaju na –y, menjaju –y u –i.

 •  easy + -ly = easily (lako)
 • happy + -ly = happily (srećno)
 • angry + -ly = angrily (ljuto)


Pridevi koji završavaju na –le, gube krajnje –e, i dodaje im se samo –y.

 • gentle + -ly = gently (nežno)
 • comfortable + -ly = comfortably (udobno)


Neki prilozi imaju potpuno isti oblik kao pridevi. Takvi su sledeći prilozi:

 • fast (brzo)
 • hard (teško)
 • late (kasno)
 • early (rano)


Prilog koji odgovara pridevu good (dobar) je nepravilan i glasi well. Na primer:

 • She sang beautifully last night. - Ona je sinoć lepo pevala.
 • He speaks English well. - On dobro govori engleski.
 • They ran quickly. - Oni su brzo trčali.
 • Please, talk slowly. - Molim vas, govorite sporo.
 • He always drives very fast. - On uvek vozi veoma brzo.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Adverbs (prilozi) 1
 • Adverbs (prilozi) 2