Bojenje u Photoshop-u menja boju piksela dokumenta. Koristeći alate za bojenje možete da menjate izgled neke slike, kreirate ili menjate maske na alfa kanalu (Alpha Channel), bojite prošlim stanjem (History Brush Tool)... Veliki broj opcija koji imate skoro kod svakoga alata, pruža vam mogućnost potpune kontrole prilikom njihovog korišćenja, omogućavajući vam da stvorite zapanjujuće efekte.

U Adobe Photoshop-u CS5 postoji nekoliko alata za bojenje. Alati Brush Tool i Pencil Tool rade kao tradicionalni alati, tako što potezima nanosite boju na dokument. Alati Gradient, Paint Bucket i Fill Command se koriste kada želite da određenom bojom ili prelivom boja prekrijete veću površinu. Svaki od ovih alata ima svoj Options Bar sa karakterističnim opcijama.


Biranje boja

Na dnu palete Toolbox nalaze se dva crno-bela kvadrata(po predefinisanim vrednostima), koja su preklopljena. Ako su vam neke druge boje izabrane, a želite da se brzo vratite na osnovne, pritisnite taster (D) – Default.

 

 

 

Kvadrat koji je u prednjem planu je crn (Foreground Color), dok je onaj ispod njega (u pozadini) beo (Background Color). Alatke za bojenje, najčešće koriste boju prednjeg plana, da bi bojile piksele na dokumentu. Ovu boju možete promeniti iz crne, tako što ćete kliknuti na crni kvadrat. Zatim će vam se otvoriti prozor za izbor boja, Color Picker:

 

 

 1. Boja koja će biti izabrana
 2. Trenutna boja
 3. Nova boja, tj. boja koja će biti izabrana
 4. Ikonica koja vam signalizira da li je izabrana boja van Web-Safe boja
 5. Uključivanjem ove opcije moćete da birate samo Web-Safe boje
 6. Polje za izbor boja
 7. Color Slider (klizač za izbor boja)
 8. Vrednosti koje određuju pojedinu boju


Primetićete da vam u Title Bar-u ovog prozora u zagradi piše da li birate Foreground ili Background Color, tj. da li birate boju prednjeg plana ili boju pozadine.

Najveći deo ovog prozora zauzima polje sa bojama. Povlačenjem kruga, tj. semplera, iz njegovog gornjeg levog ugla na novu poziciju birate novu boju, tj. boju koja će zameniti postojeću. Klizač (G) koji se nalazi desno od ovog polja, služi vam da biste lakše izabrali određenu boju ili njene nijanse.

Takođe, možete uzeti uzorak neke boje koja se nalazi na vašem dokumentu. Potrebno je samo da, dok je otvoren ovaj prozor, kliknete levim tasterom miša na boju u dokumentu. Primetićete kako se kursor tokom tog procesa promenio iz strelice u alatku Eyedropper.

U polja koja su na grafici označena sa H možete, kada postanete malo iskusniji, upisivati vrednosti i na taj način određivati svojstva boje. Na primer, R stoji za količinu crvene (Red), G za količinu zelene (Green), B za količinu plave (Blue)... Takođe, svaka boja se beleži pomoću heksadecimalne vrednosti, koja se unosi u polje koje je označeno sa (#). Izabravši neku boju možete da vidite njenu heskadecimalnu vrednost. Kada sledeći put budete želeli da izaberete tu identičnu boju, možete jednostavno upisati tu vrednost u polje za izbor.


Bojenje alatkom Brush i Pencil

Alatke Brush i Pencil boje piksele dokumenta trenutnom bojom prednjeg plana (Foreground Color), pri tome alatka Brush simulira nanos boje koji bi učinili potezi četkicom, dok Pencil Tool simulira boju koju bi nanela olovka ili drvene bojice. Da biste bojili pomoću ovih alata:

 1. Izaberite boju prednjeg plana (Foreground Color),
 2. Iz Toolbox-a izaberite Brush Tool ili Pencil Tool,
 3. Izaberite veličinu četkice (Brush) u Options Bar-u klikom na malu strelicu koja pokazuje na dole,
 4. Ako želite, podesite ostale opcije u Option Bar-u,
 5. Crtajte ili bojite tako što ćete kliknuti na dokument i držati levi taster miša prilikom povlačenja
  • za crtanje prave linije držite Shift,
  • ako vam je selektovan Airbrush u opcijama, kliknite i držite na tom mestu, da biste povećali gustinu boje. 

 

 

Pravljenje nove četkice

Kreirajte novi dokument 75x75 px (opciono). Pritisnite Ctrl+Shift+N, a zatim Enter, da biste kreirali novi lejer.

Nacrtajte četkicom zvezdu odgovarajuće veličine (kao na slici ispod). Možete je nacrtati slobodnom rukom ili koristeći pomoć tastera Shift koji će vam omogućiti pravu liniju, od tačke gde prvi put kliknete do sledeće.

 

 

 

Idite na Edit > Define New Brush Preset, zatim unesite ime koje želite:

 

 

 

Takođe, pošto u panelu Brush definišete i ostale paramatre, (npr. Hardnes, Airbrush...) moguće je da ih zapamtite. Idite na opcije ove palete i izaberite Define Brush Preset...

Postoji mogućnost da izmenom raznih parametara u panelu Brush dodatno utičete na izgled četkice koju ste kreirali, kada je izabrana, i na taj način dobijete veliki broj kombinacija izgleda vrha i poteza vaše četkice.
 


Opcije

Kada je u pitanju Brush alatka, imamo na raspolaganju razne opcije. Kao i obično, sve opcije se mogu naći u Option Bar-u. Počevši od leve strane, prva među opcijama je:

 

 

 

Brush Preset Picker (izbor podešavanih četki) - ovo je mesto gde možemo naći sve standardne četke u Photoshop-u, kao i četke koje smo sami napravili. U samom vrhu se nalazi opcija za podešavanje veličine četke (Size) i tvrdoće (Hardness). U centralnom prozoru možete videti listu četki, zajedno sa veličinom u pikselima, oblikom vrha i uzorkom traga koji će četka ostaviti pri jednom kliku na površinu. Ako kliknete na strelicu u gornjem desnom uglu, pojaviće se u novom padajućem meniju sledeća lista:

 • New Brush Preset... - kreiranje nove četke
 • Rename Brush.../Delete Brush - preimenovanje ili brisanje postojeće četke
 • Text Only – biće prikazan samo naziv ponuđenih četki
 • Smal Thumbnail – biće prikazan otisak četke u maloj slici
 • Large Thumbnail – biće prikazan otisak četke u velikoj slici
 • Smal List – biće prikazane četke u listi sa manjom slikom i tekstom
 • Large List - biće prikazane četke u listi sa većom slikom i tekstom
 • Stroke Thumbnail -  biće prikazan otisak četke sa leve i njen trag sa desne strane
 • Preset Manager... - uređivanje postojećih četki
 • Reset Brushes... - resetuje sve uređene postojeće parametre ili četke koje ste napravili
 • Load Brushes... - učitavanje sačuvanih ili ponuđenih četki
 • Save Brushes... - čuvanje četke
 • Replace Brushes... - zamena četki


U nastavku su ponuđene grupe četki koje možete dodati već postojećim.

 

 

 

Imajte na umu da u osnovi Photoshop-a postoje dve vrste četki. Postoji standardna četka koja je u obliku kruga, koji ima tvrde ili meke ivice, a postoje i tzv. Sampled Brushes (ponuđeni primeri četki) koje razlikujete po tome što su interesantnijeg i zanimljivijeg oblika, a ne samo kružne. Photoshop ne daje opciju da se ovakvim četkama omekšavaju ivice, zbog čega je Hardness Option (opcija za tvrdoću četke) onemogućena za njih. Takođe, standardne kružne četke mogu biti od 1 do 2500 piksela, a najčešće ponuđene, iako mogu biti do 2500 piksela, gube na kvalitetu izgleda što su veće, tj. najkvalitetnije su u veličini u kojoj su nacrtane i sačuvane.

Toggle Brush Pannel - sledeća ikonica na desno će vam, u grupama panela na desnoj strani, otvoriti panel sa dodatnim opcijama četke (o čemu ćemo pričati posle svih opcija u Option Bar-u). 

Mode (slikarski modovi) - ova opcija određuje način na koji će boja koju ste izabrali i koristite je pri bojenju ili crtanju, da se uklopi sa pozadinskim pikselima, tj. sa pikselima preko kojih bojite. Nova boja koju dobijete naziva se Result Color.

Opacity (providnost) – ovo podešavanje utiče na transparentnost četkice tj. vrednost od 100% čini četku potpuno neprozirnom i kroz nju se ništa ne može videti, dok je vrednost od 1% čini četku toliko providnom, da ćete je jedva videti.

Tablet Pressure Controls Opacity (pritisak na tablu za crtanje kontroliše transparentnost) – ovo uključujete samo u slučaju da crtate na tabletu i u tom slučaju, što slabije prelazite olovkom dok crtate, četka će praviti providniji trag.

Flow (protok boje) – kontroliše protok boje koji se nanosi u trenutku kada bojite određenu površinu. Moguće je da će vam, kada prvi put probate, delovati da je efekat Opacity i protok boje isti, ali je velika razlika između ove dve opcije. Probajte i sami da se uverite. Izaberite tamniju nijansu neke boje. Kada podesite providnost na određeni procenat, a protok boje na 100%, kliknite mišem na belu pozadinu i dokle god ne dignete prst sa miša boja će svugde biti jednaka jer je protok isti. Ukoliko pak smanjite protok na npr 20%, kliknete i držite taster miša dok bojite, videćete razliku u količini boje na površini, a što više puta prelazite preko iste boje, ona će biti tamnija i približnija onoj kada je protok 100%.

Airbrush Mode - simulira bojenje sa Airbrush-om. Kako prevlačite preko određene oblasti, boja se ugrađuje u nju sve više i više dok držite pristisnut levi taster miša. Tvrdoća četkice, Opacity i Flow kontrolišu koliko brzo i u kojoj količini se boja nanosi ovim metodom. Kliknite na dugme da biste aktivirali ovu opciju.

Tablet Presure Controls Size (pritisak na tablet kontroliše veličinu četke) - Sada ćemo kliknuti na ikonu Toggle Brush Pannel koju smo maločas pomenuli kako bismo prošli kroz širok spektar opcija koje nudi u trenutku kada se otvori Panel sa opcijama za četke među grupama panela. Ikona naizmenično otvara i zatvara panel sa četkama.

U ovom panelu možete birati setove četkica, na sličan način kao i prilikom biranja u Brush Preset Picker-u, ali možete i modifikovati već postojeću četkicu ili dizajnirati novu četkicu, zasnovanu na vašim podešavanjima.

Ovaj panel čine sledeće celine:

 

 

 

 1. Ikonica katanca, koja kada je zaključana onemogućava menjanje podešavanja za tu karakteristiku, u ovom slučaju je Shape Dynamics zaključan.
 2. Otključana ikonica katanca, dakle podešavanja za ovu karakteristiku četkice su izmenjljiva.
 3. Četkica koja je trenutno izabrana, i koju možete da menjate, klikom na neku drugu četkicu unutar ove oblasti (Brush Tip Shape), selektujete nju.
 4. Podešavanja karakteristika četkice.
 5. Preview, tj. preliminarni prikaz kako će izgledati potez četkicom koju ste izabrali, ili koju kreirate, sve izmene koje izvršite Update-uju se u realnom vremenu i možete ih pratiti preko ovog prozora.
 6. Pop-up meni ovog prozora, omogućava vam pristup opcijama poput Reset Brushes.., Save Brushes, Load Brushes...
 7. Brush Tip Shape ili oblik vrha četkice.
 8. Opcije za trenutno aktivnu karakteristiku trenutno aktivne četkice.Podešavanja karakteristika četkice

Sa leve strane panela, ispod Brush Preset dugmeta, postoje dodatne opcije koje možete primeniti na četku. Klikom na njih na desnoj strani pojaviće se parametri koje možete podešavati za svaku od tih opcija. Ovom prilikom ćemo spomenuti samo neke od najvažnijih karakteristika i njihova podešavanja koja su vam na raspolaganju u Brush panelu:

Shape Dynamics - određuje varijante u otisku četkice koje ona ostavlja u svom nanosu:

 • Size Jitter - određuje u kojoj razmeri će varirati veličina četkice.
 • Minimum Diameter - određuje minimalni prečnik četkice koji je dozvoljen u njenim varijacijama (ako su neke od varijacija izabrane).
 • Angle Jitter - određuje u okviru kojih vrednosti će varirati ugao nanosa četkice (Stroke), tj. ugao pod kojim se ona nanosi.
 • Roundness Jitter and Control - određuje kako u okviru nanosa varira zaobljenost četkice.
 • Minimum Roundness - minimalna zaobljenost četkice, do koje zaobljenost može da varira u nanosu.
 • Scattering - određuje kakav će biti raspored otisaka četkice u nanosu. Što je veća vrednost, veća je udaljenost između pojedinig otisaka.
 • Count - određuje broj otisaka po intervalu razmaka, veći broj znači veći broj otisaka, tj. gušći nanos.
 • Count Jitter - određuje varijacije otisaka.


Texture - uključivanjem ove opcije omogućeno vam je da vaši potezi četkicom izgledaju kao da su napravljeni na određenoj teksturi, takođe moguće je i da bojite tom teksturom:

 • Scale - određuje veličinu teksture.
 • Texture Each Tip - primenjuje izabranu teksturu na svaki otisak četkice, umesto da tretira ceo nanos kao jedan otisak.
 • Depth - određuje koliko će se boja ugraditi, tj. prodreti u teksturu.


Dual Brush - ova opcija vam omogućava kombinovanje dve četkice radi stvaranja jednog otiska, slikaju se samo oblasti u kojima se obe četkice ukrštaju, tj. prekrivaju. Na raspolaganju su vam opcije za Mode (blenda), Diameter (veličinu vrha), Spacing (rastojanje), Scater (rastojanje otisaka), Count (gustinu razmaka između nanosa).

Color Dynamics - određuje u kojoj će razmeri da varira boja nanosa između boje prednjeg plana i boje pozadine.

Transfer – kontroliše transparentnost otiska i ispunjenost bojom.

Noise - automatski dodaje šum (Noise) nanosu četkice.

Wet Edges - simulira nanos dobijen upotrebom vodenih bojica.

Airbrush - simulira upotrenu Airbrush-a, sa njegovim karakteristikama, koje su već opisane.

Smoothing – „pegla” poteze četkice, praveći lepše prelaze prilikom menjanja pravca.

Protect Texture – čuva teksturu četke pri izmenama.

Color Replacement Tool (alatka za promenu boje) – olakšava zamenu određene boje na slici. Možete slikati preko odabrane boje sa bojom koja je menja.

Mixer Brush Tool (alatka za mešanje boja) – ovo je jedna od uzbudljivijih funkcija u Photoshop-u CS5 koja omogućava prirodniji način slikanja. Uz ovo dodate su i mikser četke kao mehanizam za idealno mešanje boja predviđene da se koriste upravo uz Mixer Brush. Mikser četka omogućava da definišete boju, a onda nanošenjem na platno meša se i stapa sa već postojećim bojama preko kojih prelazite, što donosi veoma kreativne rezultate i odlične efekte. Pored standardnih opcija za četke, u opcionoj liniji za mikser četku možete podešavati njenu vlažnost (Wet), nanos (Load), mešanje boja (Mix) i protok boje (Flow).

 

 

 

 1. Ikonica aktivne četke, u ovom slučaju Mixer Brush Tool.
 2. Prikaz odabrane Mixer četke i njena veličina (strelica na dole otvara Brush Preset Picker).
 3. Toggle the Brush Panel – otvara panel u grupi panela sa opcijama za četku.
 4. Trenutna boja na četki kojom će se mešati postojeće na platnu.
 5. Posle svakog poteza umačete četku u boju s kojom radite radi daljeg mešanja.
 6. Posle svakog poteza četka će vam biti čista, u suprotnom ćete na njoj imati osim boje s kojom radite i boje preko kojih ste prelazili.
 7. Ponuđene četke sa već podešenim parametrima Wet, Load, Mix i Flow.
 8. Vlažnost četke.
 9. Količina nanosa boje.
 10. Podešavanje mešanja boja.
 11. Protok boje.
 12. Kada je uključena ova opcija, mešaju se boje svih lejera (slojeva). U suprotnom, mešaju se boje samo aktvnog sloja (slojeve ćemo obrađivati u jednoj od narednih lekcija).

 

 

 

Nove četke namenjene za upotrebu Mixer Brush Tool alatke


Osim što možete da mešate izabranu boju sa bojama na platnu, možete i bez ikakve boje, sa čistom četkom jednostavno da razmazujete postojeće boje preko kojih prelazite (Clean Brush). Posle svakog poteza imate opciju da izaberete da li će četka ostati zamrljana bojama preko kojih je prešla ili će biti opet čista (ikonica Clean the Brush After Each Stroke).

 

 

 

History Brush Tool (istorijska četka) – je usko povezana sa panelom History iz grupe panela. Određene delove već obrađene fotografije moćićete ovom četkom da vraćate na stanje kada ste otvorili istu, napravili novi fajl ili snimak (Snapshot) u paleti History. Prelaskom kursora preko površine, dok držite levi taster miša, u tom delu (u zavisnosti kolika je četka i njena tvrdoća) određenim intenzitetom poništavate sve promene nanete pikselima u tom delu, i tako je vraćate na početno ili zadato stanje koje ste sačuvali New Snapshot komandom u History Panelu.

Gradiant - Ovaj alat vam omogućava da napravite prelaz između više boja. Oblast koju želite da popunite ovim prelazom selektujete, u suprotnom će se popuniti ceo aktivni lejer. Kada izaberete željenu oblast, izaberite Gradient Tool iz Toolbox-a i prevucite preko oblasti, puštajući levi taster miša tek kada stignete do tačke gde želite da se prelaz završi.

Opcije ovoga alata su sledeće:

 

 

 

 • Linear Gradient - pravi pravolinijski prelaz između boja.
 • Radial Gradient - pravi kružni prelaz između boja koji ide od centra ka ivicama kruga.
 • Angle Gradient - pravi prelaz koji se pravi kružno oko centralne tačke.
 • Reflected Gradient - pravi prelaz kombinujući dva simetrična pravolinijska prelaza.
 • Diamond Gradient - pravi prelaz u obliku dijamanta.
 • Opcija Dither omogućava stvaranje „ispeglanijeg” (Smoother) prelaza.


Ako želite da unutar Gradient-a imate i providne delove, izaberite opciju Transparency.

Klikom na Gradient Editor, otvoriće se padajući meni, koji će vam omogućiti izbor predefinisanih gradienata, ili kreiranje novog:

 

 

 

 1. Padajući meni ove palete.
 2. Ručica za Opacity (moguće ju je pomerati).
 3. Ručica za boju (moguće ju je pomerati; njenim izborom prikazuju vam se njene vrednosti u sekciji D).
 4. Polje u kome se ispisuju vrednosti za trenutno izabranu ručicu.
 5. Srednja tačka prelaza između dve boje, moguće ju je pomerati.


Kada izaberete Gradient koji vam odgovara, možete ga sačuvati jednostavnim klikom na dugme New, pri tome ga imenujući u polju Name.

Paint Bucket Tool (kofa s bojom) – klikom na određenu površinu, ova alatka će obojiti odabranom bojom sve piksele iste boje koji se nalaze oko tačke gde ste kliknuli mišem. Koristi se uglavnom za bojenje površina koje su jednobojne.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Alatke za bojenje 1
 • Alatke za bojenje 2
 • Alatke za bojenje 3