ARTICLES (ČLANOVI)

 

 

NEODREÐENI ČLAN (INDEFINITE ARTICLE)

 

Neodređeni član (indefinite article) a/an se ispred imenica koje počinju suglasnikom čita

 / ə / dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom čita kao / ən /.

a boy / ə boi /

an egg / ən eg /

 

·          Neodređeni član se koristi da označi lice ili stvar koje ne poznajemo ili koje po prvi put pominjemo. neodređeni član se upotrebljava isključivo sa imenicama u jednini.

There is a boy in the street. (Neki dečak se nalazi na ulici.)

She put an apple on the table. (Stavila je jabuku na sto.)

 

·          Neodređeni član se koristi ispred zajedničkih imenica da označi celu vrstu.

A rose is a flower. (Ruža je cvet.)

A dog is a faithful animal. (Pas je verna životinja.)

 

·          Neodređeni član se koristi ispred imenskog dela predikata.

I am a student. (Ja sam student.)

The ugly duckling became a beautiful swan. (Ružno pače je postalo prelepi labud.)

 

 

ODREÐENI ČLAN (DEFINITE ARTICLE)

 

Određeni član (definite article) the se ispred imenica koje počinju suglasnikom izgovara kao

/ δə / dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom određeni član čita kao / δi: /.

 

the book / δə buk /

the eyes / δi: аіz /

 

Određeni član se koristi sa imenicama u jednini i množini.

 

·          Određeni član se koristi za opisivanje određenih, poznatih lica i stvari.

 

The man you met is my friend. (Čovek kog si upoznao je moj prijatelj.)

The book on the table is mine. (Knjiga na stolu je moja.)

 

·          Određeni član se koristi ispred superlativa I rednih brojeva.

 

She is the prettiest girl in the class. (Ona je najlepša devojka u razredu.)

The first act of the play was the best. (Prvi čin drame je bio najbolji.)

 

·          Određeni član se koristi da označi pojmove od kojih samo jedan postoji na svetu.

 

the Earth

the past

the Sun

the weather

 

·          Određeni član se koristi ispred imena reka, mora, okeana, planinskih venaca…

 

the Sava

the Adriatic sea

the Atlantic

the Alps

 

·          Određeni član se koristi ispred imena pripadnika narodnosti da označi celu naciju.

 

the French

the Swiss

 

·          Određeni član se koristi ispred imena javnih zgrada i institucija u gradu.

 

the Odeon cinema

the National Museum

the Modern Art Gallery

 

·          Određeni član se koristi ispred nayiva instrumenata.

 

She plays the guitar. (Ona svira gitaru)


IZOSTAVLJANE ČLANA

 

Član se ne koristi

 

·          Sa imenicama u množini i nebrojivim imenicama kada govorimo uopšteno o nečemu

 

Apples are very good for your health.

We drink coffee and tea.

 

·          Ispred imena jezika i obroka

 

She speaks French. (Ona govori francuski.)

We had lunch with John. (Ručali smo sa Džonom.)

 

·          Ispred imena igara i sportova

 

Marko plays chess very well. (Marko igra šah vrlo dobro.)

Many people like playing basketball. (Mnogi ljudi vole da igraju košarku.)

 

·          Ispred ličnih imena i imena gradova

 

I live in New York. (Ja živim u Njujorku)

 

·          U mnogim uobičajenim izrazima, kao što su

 

By day – danju, po danu

At night – noću

At home – kod kuće

At work – na poslu

In bed – u krevetu

By car - kolima

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Articles