Articles (članovi)

 

Neodređeni član (Indefinite Article) a / an

Neodređeni član (indefinite article) A se koristi ispred imenica koje počinju suglasnikom i čita se /ə/, dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom upotrebljava AN, koje se izgovara /ən/.

 • a boy /ə boi/
 • an egg /ən eg/


Neodređeni član se upotrebljava isključivo sa imenicama u jednini.

Neodređeni član se koristi:

 • da označi lice ili stvar koje ne poznajemo ili koje po prvi put pominjemo.
  • There is a boy in the street. - Neki dečak se nalazi na ulici.
  • She put an apple on the table. - Stavila je jabuku na sto.

 

 • ispred profesija, odnosno zanimanja.
  • Her mother is a doctor. - Njena majka je lekar.
  • She is a teacher. - Ona je nastavnica.
  • Mike is an engineer. - Majk je inženjer.
  • Ann is an actress. - En je glumica.

 

 • u nekim izrazima za količinu.
  • a day (na dan, dnevno), a month (mesečno)
  • a week (nedeljno), a year (godišnje)
  • There are several trains a day. - Postoji nekoliko vozova dnevno.
  • They have their lessons three times a week. - Oni imaju svoje časove tri puta nedeljno.

 

Određeni član (Definite Article)

Određeni član (definite article) the se isped imenica koje počinju suglasnikom izgovara kao /δə/ dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom određeni član čita kao /δi:/.

 • the book / δə buk /
 • the eyes / δi: аіz /

 

Određeni član se koristi:

 • za opisivanje određenih, poznatih lica i stvari
  • The man you met is my friend. - Čovek kog si upoznao je moj prijatelj.
  • The book on the table is mine. - Knjiga na stolu je moja.

 

 • ispred superlativa i rednih brojeva
  • She is the prettiest girl in the class. - Ona je najlepša devojka u razredu.
  • The first act of the play was the best. - Prvi čin drame je bio najbolji.

 

 • da označi pojmove od kojih samo jedan postoji na svetu
  • the Earth
  • the past
  • the Sun
  • the weather

 

 • ispred imena pripadnika narodnosti da označi celu naciju
  • the French
  • the Swiss

 

 • ispred naziva instrumenata
  • She plays the guitar. - Ona svira gitaru.

 

Izostavljane člana

Član se ne koristi:

 • Ispred imena jezika i obroka
  • She speaks French. - Ona govori francuski.
  • We had lunch with John. - Ručali smo sa Džonom.

 

 • Ispred ličnih imena i imena gradova, kao i uz imena većine zemalja
  • I live in New York. - Ja živim u Njujorku.
  • She goes to France twice a week. - Ona ide u Francusku dva puta nedeljno.

 

 • U mnogim uobičajenim izrazima, kao što su:
  • At night – noću
  • At home – kod kuće
  • At work – na poslu
  • By car - kolima
  • By bus – autobusom
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Articles 1
 • Articles 2