Backup-ovanje podataka sprečava gubitak istih u slučaju da se desi greška u hardveru ili softveru na serveru. Pad servera može da sa sobom povuče brojne neželjene posledice kao što su između ostalog gubitak veoma bitnih podataka koji su od ključnog značaja za biznis kompanije. Windows Server 2003 sadrži alat Backup Utility koji administratori mogu da iskoriste za odrađivanje Backup-a važnih fajlova i foldera, sistemske konfiguracije itd. Takođe administratori mogu da iskoriste Backup utility za odrađivanje Backup-a servera koristeći Automated System Recovery ASR.


Backup-ovanje podataka

Backup je jedan proces kopiranja fajlova i foldera sa jedne lokacije na drugu. Regularno Backup-ovanje fajlova i foldera na serveru i na klijentskim hard diskovima sprečava gubitak podataka u slučaju kvara hard diskova, kvara pri napajanju i vurusnih infekcija. Ako se dogodi da podaci budu izgubljeni a vi ste prethodno odradili regularni Backup koji ste pažljivo isplanirali, možete da izvršite restauraciju podataka. Postoji jedno pravilo kojeg administratori treba da se pridržavaju: ako ne možete opstati bez određenih podataka obavezno odradite Backup istih!


Koliko često treba backup-ovati podatke?

Učestalost Backup-a i pravljenja Backup kopija zavisi od:

 • Toga koliko su podaci kritični i bitni za kompaniju. Veoma bitne podatke treba češće Backup-ovati za razliku od podataka koji su manje bitni.
   
 • Toga koliko se često menjaju (ažuriraju) podaci. Na primer, ako se podaci menjaju samo petkom, onda je nedeljni Backup sasvim dovoljan.


Tip podataka koji treba Backup-ovati

System State Data je kolekcija podataka koja definiše konfiguraciju operativnog sistema na serveru. Ako se dogodi slučajna promena ili gubitak podataka na bilo kom kompjuteru na kome je urađen Backup System State Data, možete da odradite restauraciju System State Data iz Backup-a. Restauracija vraća konfiguraciju kompjutera u stanje u kojem je bio pre odrađivanja Backup-a System State Data.

Kritični podaci su podaci koji su potrebni kompaniji da bi preživela i da bi opstala na tržištu. Ako kompanija izgubi ove podatke, koji su najčešće smešteni na serverima, kompanija neće moći da nastavi sa biznisom. Ako je administrator prethodno odradio Backup moći će da vrati sve fajlove i foldere u normalno stanje.


Ko može da Backup-uje podatke?

Da bi administrator ili korisnik mogao da odrađuje Backup potrebno je da poseduje Backup  & Restore files and Folder korisničko pravo. Samo Administrators, Backup operators, Server operators lokalne grupe poseduju to pravo i ako ubacite sebe ili nekog korisnika u te lokalne grupe na serveru korisnik će moći da odrađuje Backup fajlova i foldera i moći će da izvrši restauraciju podataka.

Da bi uspešno mogli da upravljamo Backup-ovanjem i restauracijom podataka na serverima moramo da posedujemo odgovarajuće dozvole i prava koja su opisana u sledećoj listi:

 • Svi korisnici mogu da Backup-uju svoje fajlove i foldere koje su sami napravili. Takođe mogu da Backup-uju fajlove za koje imaju Read dozvolu.
   
 • Članovi grupe Administrators, Backup operators i Server operators mogu da Backup-uju i restauriraju sve fajlove bez obzira na dozvole koje su postavljene.


Restikcija pristupa

Takođe, administrator može da odradi restrikciju pristupa Backup kopijama fajlova čekiranjem Allow only the owner and the Administrator acces to the backup data u Backup Job Information dialog boksu. Ako selektujemo ovu opciju, samo administratori i vlasnici fajlova (onaj ko je kreirao Backup kopiju) će moći da odrade restauraciju podataka.


 
Šta je to System State Data ?

 

System State Data je kolekcija sistemskih podataka koje je napravio operativni sistem i mora biti Backup-ovana kao jedinica. Kompjuter koristi ove sistemske fajlove pri učitavanju, startovanju operativnog sistema.

Kada Backup-ujemo ili vršimo restauraciju System State Data, svi System State Data podaci koji se odnose na kompjuter na kojem pravimo kopiju se Backup-uju ili restauriraju. Ne možemo da Backup-ujemo i restauriramo individualne komponente System State Data.


 
Šta je Backup Utility?

  


Windows Server 2003 Backup Utility, Backup, dizajniran je da štiti podatke od slučajnih gubitaka koji su rezultat hardverskih grešaka. Alatka ima grafički korisnički interfejs, lako se koristi.

Možemo da koristimo Backup Utility da Backup-ujemo:

 • Sve fajlove i foldere
 • System State Data
 • Konfigurišemo automatsko Backup-ovanje (Schedule a backup job)

Koristimo Backup Wizard, čarobnjaka koji nam pomaže i vodi nas kroz ceo proces Backup-a. Možemo da Backup-ujemo ceo sadržaj na serveru ili da selektujemo samo delove sadržaja na serveru ili System State Data.


Volume shadow copy?

Administratori koriste Backup da kreiraju Shadow Copy Backup volumena i kopiranje pravog stanja fajlova uključujući i fajlove koji su u trenutku Backup-ovanja otvoreni. Volume Shadow Copy Backup-ovi odrađuju sledeće:

 • Aplikacije nastavljaju da pišu podatke na volemen u toku Backup-a.
 • Otvoreni fajlovi su takođe Backup-ovani.
 • Backup-ovi mogu da se odrađuju bilo kad, ne morate da zaključavate korisnike.


Neke aplikacije upravljaju smeštanjem fajlova drugačije kad su fajlovi otvoreni, što može da dovede do nepotpunih bekapova, otvoreni fajlovi nece biti bekapovani. Za kritične aplikacije, pogledajte dobro šta piše u dokumentaciji koju ste dobili ili se raspitajte kod vašeg vendora i saznajte sve informacije o preporučenom Backup metodu. Ako ste u nedoumici preporuka je da prvo stopirate aplikaciju pa nakon toga da pokrenete bekap.

Volume Shadow Copy je enejblovan (omogućen) po defoltu. Ako disejblujete ovu opciju, neki fajlovi koji su otvoreni i koji se koriste u toku odrađivanja bekapa mogu biti preskočeni. Šrešoručuje se da ova opcija bude omogućena.


Storage Devices (uređaji za smeštanje Backup-a)

Backup Utility podržava različite uređaje i medie, uključujući trake, logičke drajvove, externe hard diskove i CD-Romove.


Tipovi Backup-a

Backup Utility nam daje pet tipova bekapa koje možemo da izaberemo i oni određuju koji podaci će se Backup-ovati, kao na primer oni podaci koji su pretrpeli promenu od poslednjeg Backup-a.


Backup Archive attributes

Neki tipovi Backup-a koriste ovaj Archive atribut, koji ukazuje na to da je fajl modifikovan nakon poslednjeg Backup-a. Kada je fajl modifikovan postavlja se archive atribut, i nakon toga kada se Backup-uje fajl archive atribut se briše ili resetuje.


Tipovi Backup-a

Backup nam daje pet Backup tipova: Normal, Copy, Differential, Incremental, Dayli. Svaki od ovih Backup tipova Backup-uje različite fajlove, kao što su na primer fajlovi koji su pretrpeli promenu od poslednjeg Backup-a ili sve fajlove u određenom folderu itd.

 • Normal (normalan): Kopira sve selektovane fajlove, a zatim resetuje atribut arhive.
   
 • Incremental (inkrementalni): Kopira sve selektovane fajlove sa postavljenim atributom arhive, a zatim resetuje bit
   
 • Differental (diferencijalni): Kopira sve selektovane fajlove sa postavljenim atributom arhive, ali ne resetuje atribut arhive
   
 • Daily (dnevni): Kopira sve selektovane fajlove koji su bili editovani u danu kada je izvršeno Backup-ovanje.
   
 • Copy (kopiranje): Kopira sve selektovane fajlove, ali ne resetuje atribut arhive.


Backup scenarija

 • Administratori obično odrađuju Normal Backup ponedeljkom i Incremental Backup od utorka do petka. Ako se pokvari disk u subotu, administrator mora da ubaci novi hard disk na server i odradi restauraciju Normal Backup-a od ponedeljka i nakon toga restauraciju svih Inkrementalnih Backup kopija od utorka do petka po redu kako su rađeni.
   
 • Administratori često odrađuju Normal Backup svakog ponedeljka i diferencijalni Backup svakog narednog dana (od utorka do petka). Ako se hard disk pokvari u subotu, administrator treba da promeni hard disk, izvrši restauraciju Normal Backupa od ponedeljka i da bi upotpunio restauraciju mora da izvrši restauraciju poslednjeg diferencijalnog Backup-a, dakle Backup kopija diferencijalnog Backup-a od petka.


ASR Automated System Recovery

ASR Automated System Recovery, nalazi se u Backup Utility alatki, i pomaže administratorima da brzo oporave sistem koji neće da se startuje. ASR sadrži dva dela: Backup & Recovery. ASR takođe kreira i flopi disk na koji smešta informacije vezane za konfiguraciju hard diska u toku ASR restore procedure.

Tipično, nakon instalacije ili nadogradnje na Windows Server 2003 operativnom sistemu, administrator kreira set ASR diskova. ASR proces omogućava administratoru da restaurira instalaciju Windows Server 2003 sistema u stanje u kojem je bio operativni sistem u vreme odrađivanja ASR Backup seta.

ASR Backup Wizard, čarobnjak Backup-uje System State Data, Sistemske servise koji su podignuti na serveru i sve diskove koji su komponenti operativnog sistema ali ne Backup-uje sve podatke. ASR čarobnjak kreira flopi disk, na kojem smešta informacije o Backup-u, konfiguraciji diskova, uključujući osnovne i dinamičke volumene i procedura restauracije.

ASR čarobnjak daje nekoliko Backup opcija. All information on this Computer opcija Backup-uje sve podatke na kompjuteru sa dodatkom System State Data i komponenata operativnog sistema. Ova opcija takođe kreira i System Recovery Disk koji administrator može da iskoristi za dizanje Windows-a u slučaju kvara na disku.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Backup-ovanje podataka 1
 • Backup-ovanje podataka 2
 • Backup-ovanje podataka 3
 • Backup-ovanje podataka 4