Nouns (imenice):

tour guide - turistički vodič

City Hall - gradska skupština

item - stvar, predmet

masterpiece - umetničko delo

square - trg

crown - kruna

core - srce, srž, unutrašnjost

question mark - znak upitnika

inn - krčma, kafana

tavern - taverna, kafana

ward - odeljak, odeljenje

island - ostrvo

 

 

Adjectives and adverbs (pridevi i prilozi):

vast - ogroman

principal - glavni, osnovni

particular - poseban

inner - unutrašnji

brief - kratak

bohemian - boemski

cheerful-  veseo

man-made - veštački, ručno pravljen

numerous - brojni

 

 

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Belgrade - Vocabulary