Primer: povezivanje kolekcije objekata (zaposlenih, pogledati Zaposlen.cs; property SviZaposleni vraća kolekciju objekata tipa "Zaposlen") na ListBox u Expression Blendu:

1. Keirati novi projekat u ExpressionBlendu:


 
2. Ići na Project > desni klik na References > Add Reference:

3. Odabrati iz Debug direktorijuma Zaposleni.dll i ići na Open:

 

4. Zatim, odabrati opciju +CLR Object:

Prikazaće se sledeći prozor na kome možemo zadati naziv DataSource-a (Data Source Name) kao što možemo izabrati i odgovarajući objekat, u našem slučaju je to KolekcijaZaposlenih:Nakon što smo dodali željeni objekat, videćemo u donjem desnom delu Blend okruženja i property SviZaposleni koji vraća kolekciju svih zaposlenih a koju želimo da povežemo na ListBox:

5. Sada dodajmo ListBox. Ako ga nema u ToolBox-u, potražiti ga u Asset Library.

6. Kliknuti jednom i zadržati (prevući) „SviZaposleni" (označenog crvenim na prethodnoj slici) na ListBox. Kada se otpusti miš, dobiće se meni, pri čemu treba izabrati opciju „Bind SviZaposleni to ListBox":

 

7. Zatim će se prikazati sledeći prozor:


Property ListBox-a za koji želimo da bind-ujemo objekte odaberamo u „SelectedField". U ovom primeru i želimo da se za svakog zaposlenog kreira ListBoxItem pa će nam zato koristiti property ItemsSource. Zatim, možemo da izaberemo i da li ćemo primeniti TwoWay binding ili default (One way binding).

8. Sledeći korak je izbor DataTemplate-a, tj. kakav će izgled imati podaci u ListBox-u. Za svaki podatak koji se prikazuje moguće je odabrati kontrolu ili neki drugi element iz combo box-a. Sa desne strane se nalazi Preview. U ovom slučaju, pogodno je odabrati Wrap panel za prikaz zaposlenih, a TextBlock-ovi odgovaraju za prikaz imena, prezimena i šifre zaposlenog.

Sada vidimo podatke o zaposlenima u ListBoxu:


 
9. Međutim, ime, prezime i šifra su međusobno spojeni. Da bismo to izmenili, potrebno je  desnim klikom na ListBox > Edit Other Templates > Edit Generated Items > Edit Template.

10. Odaberite strelicu  i kliknite na prezime u ListBoxItem-u:  . Odaberite tab Properties i podesite levu i desnu marginu na 3 piksela. Iz Edit Template moda se izlazi klikom na opciju uokvirenu crvenom bojom na donjoj slici:


 

11. Testirajte projekat

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Bind-ovanje kolekcije objekata na ListBox kontrolu 1
  • Bind-ovanje kolekcije objekata na ListBox kontrolu 2
  • Bind-ovanje kolekcije objekata na ListBox kontrolu 3
  • Bind-ovanje kolekcije objekata na ListBox kontrolu 4