Brush Tool

Brush alatka se koristi za pravljenje glatkih ili oštrih poteza, kao i za ispunu otvorenih i zatvorenih površina. Koristeći Brush alatku možete imati jednu boju kao ispunu, gradijent ili ispune sa bitmap grafikom. Mogućnosti Brush alatke se najbolje vide kada crtamo koristeći grafičku tablu (tablet), zato što u ovom slučaju možemo imati čak i kontrolu pritiska. Kada je aktivna Brush alatka nude Vam se brojne opcije uz pomoć kojih možete da kontrolišete način na koji ćete crtati. Zbog toga je savet da kada radite sa Brush alatkom Vaš toolbox proširite da biste videli sve opcije koje se ne vide ukoliko je toolbox prikazan u jednom redu (slika 1).

 

Slika 1. Prikaz opcija koje su vezane za Brush Tool

 

Brush alatka uključuje opcije koje kontrolišu tačno mesto i način na koji će ispuna (Fill) biti primenjena.

Brush Mode – U ovoj opciji postoji pet modova za bojenje (slika 2), koji su veoma korisni i imaju širok spektar primene kada radite sa Brush alatkom.
 

Slika 2. Prikaz Brush Mode-a

 

Kada kliknemo na ikonicu   videćemo sledeće ponuđene modove:

  • Paint Normal
  • Paint Fills
  • Paint Behind
  • Paint Selection
  • Paint Inside

 

Paint Normal Mode – Ovo je podrazumevani mod za bojenje u Adobe Flashu. Kada je on aktivan svaki potez četkom je vidljiv bez obzira na to da li bojimo preko već postojeće ispune ili konture (slika 3).

 

Slika 3. Prikaz bojenje u Paint Normal modu

 

Paint Fills Mode – Kada je ovaj mod aktivan potezi četkom su veoma specifični. Naime, radom u ovom modu moći ćemo da bojimo preko svake ispune (Fill), ali kontura (Stroke) ostaje netaknuta bez obzira što smo prelazili četkom preko nje (slika 4).

 

Slika 4. Prikaz bojenja u Paint Fills modu

 

Paint Behind Mode – Radeći u ovom mode-u potezi četkom su vidljivi samo na praznim površinama ostavljajući sve ispune, konture i linije netaknutim, bez obzira na to što smo bojeći prelazili i preko ovih delova. Ovaj mode je idealan za pravljenje senki (slika 5).

 

Slika 5. Prikaz bojenja u Paint Behind modu

 

Paint Selection Mode – Radeći u ovom mode-u potezi četkom mogu biti naneseni samo na selektovani deo ispune. Ovaj mode može biti veoma praktičan kada želite da bojite samo pojedine delove već postojeće grafike (slika 6).

 

Slika 6. Prikaz bojenja u Paint Selection modu sa stanjima pre i posle

 

Paint Inside Mode – Ovaj mode poprilično liči na Paint Behind mode, osim što potezi četkom mogu biti vidljivi samo na onim delovima gde je ispuna prvobitno bila nanešena. Zvuči pomalo konfuzno, ali ako aktivirate ovaj mode i počnete da bojite videćete kolika je sličnost sa Paint Behind Mode-om. Ovo je mode koji se u principu najređe koristi (slika 7).

 

Slika 7. Prikaz bojenja u Paint Inside modu sa stanjima pre i posle

 

Sada kada smo se upoznali sa metodama bojenja daćemo Vam jednu malu napomenu. Bojenje pozadinskom bojom nije isto što je brisanje. Iako na prvi pogled dobijamo isti rezultat mi smo, u stvari, napravili još jednu pozadinsku ispunu koja može biti selektovana, pomerana, transformisana itd. To naročito može da bude problem kada dođemo do dela sa animacijom.

 

Veličina četke (Brush Size)

U Flashu veličina selektovane četke je uvek povezana sa veličinom zuma na datom dokumentu. Zato uvek imajte u vidu da kada radite sa četkom, iako ste izabrali jednu veličinu četke, a u toku rada ste imali potrebe da zoomirate Vaš projekat i zatim nastavili sa bojenjem, veličina četke nije ostala ista već se prilagodila uvećanju prikaza koji ste primenili (slika 8).

 

Slika 8. Prikaz rada Brush alatke na različitim nivoima zuma sa istom veličinom četke

 

Zboh ove osobine Brush alatke, kada god je koristite morate voditi računa o nivou zuma. Iako deluje nepotrebno, u toku rada otkrićete da je ovo veoma korisna opcija. Na ovaj način možete napraviti vrlo precizne i delikatne poteze četkom i postići veoma efektan utisak.

 

Oblik četke (Brush Shape)

Brush shape opcija je padajući meni u okviru koga imamo 9 ponuđenih oblika četke koji su bazirani na krugu, elipsi, kvadratu, pravougaoniku i linijama. Neki od ovih oblika imaju i svoje varijacije zavisno od ugla pod kojim su definisani (slika 9).

Slika 9. Prikaz Brush Shape padajućeg menija

 

Odabir odgovarajućeg oblika može poprilično da utiče na sam izgled grafike koju pravite jer su efekti svakog od oblika poprilično drugačiji (slika 10).
 

Slika 10. Prikaz rada 9 različitih Brush Shape modova

 

Ukoliko koristite grafičku tablu (tablet) imaćete i dve opcije više u radu sa Brush Toolom (slika 11).

 

 

Slika 11. Opcije za tablet

 

Ove dve opcije će biti vidljive samo ako na računaru imate instaliran neki od tableta za crtanje (Wacom, Genius...). Te opcije su:

  • Use Pressure
  • Use Tilt

Opcija Use Pressure omogućava Vam da koristite pritisak na olovku kojom crtate po grafičkoj tabli i na taj način ćete postići različite debljine Vaših poteza. Radeći sa ovom opcijom imate mogućnost da postignete prirodnije konture. Rad sa grafičkom tablom zahteva malo vežbe i naš savet za postizanje boljih rezultata je da umesto miša u svakodnevnom radu koristite tablet.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Brush Tool 1
  • Brush Tool 2
  • Brush Tool 3