CONDITIONAL SENTENCES (USLOVNE/POGODBENE REČENICE)

 

 

Kondicionali (uslovne rečenice) su zavisne rečenice koje se uvode veznikom if (ako). U zavisnosti od toga kolika je mogućnost za ostvarenje radnje svi kondicionali se dele na prvi, drugi i treći kondicional.

 

THE FIRST CONDITIONAL (PRVI KONDICIONAL)

 

Prvi kondicional se još naziva i realni. Sam naziv kaže da postoji velika mogućnost za ostvarenje radnje koja se uslovljava. Kao i u svakoj složenoj rečenici, razlikujemo kondicionalnu (uslovnu) rečenicu i glavnu rečenicu.

Uslov se u prvom kondicionalu izražava u Present Simple Tense-u, dok se u glavnoj rečenici javlja Future Simple (will + infinitiv bez to).

 

If you finish your homework on time, you will get a good mark. (Ako završiš domaći zadatak na vreme, dobićeš dobru ocenu.)

If she spends all the money, she will not go shopping. (Ako potroši sav novac, ona neće ići u kupovinu).

 

·          Kao varijacije prvog kondicionala javljaju se sledeće izmene.

 

Umesto oblika will+infinitiv mogu se javiti ostali modalni glagoli sa infinitivom.

 

If you want to lose weight, you should/must eat less bread. (Ako želiš da oslabiš, trebalo bi / moraš da jedeš manje hleba.)

If everything is in order, you may/can leave at once. (Ako je sve u redu, možeš odmah otići.)

 

U glavnoj rečenici se može desiti da se takođe javi Present Simple Tense. To se dešava kada govorimo o naučnim činjenicama ili drugim izvesnim radnjama.

 

If you heat ice it turns to water. (Ako zagrevaš led pretvoriće se u vodu.)

If there is an economy crisis prices go up. (Ako nastane ekonomska kriza cene rastu.)

 

Umesto Present Simple Tense -a možemo upotrebiti Present Continuous Tense za sadašnju radnju ili neki plan u budućnosti.

 

If you are looking for Marko (present action) you should better look in the cafe. (Ako tražiš Marka, bolje ga potraži u kafiću.)

If you are staying for another night (future arrangement) I`ll ask the manager to give you a better room. (Ako ćete ostati još jednu noć, pitaću upravnika da Vam da bolju sobu.)

 

THE SECOND CONDITIONAL (DRUGI KONDICIONAL)

 

Drugi kondicional nosi sa sobom manju verovatnoću da će se radnja ostvariti iako to nije potpuno nemoguće.

Uslov se izražava Past Simple Tense-om, dok se u glavnoj rečenici nalazi modalni glagol

would + infinitiv bez to.

 

If I had a map, I would lend it to you. (Kad bih imala mapu, posudila bih ti je.)

If someone stole my car, I would call the police. (Kad bi mi neko ukrao auto, pozvala bih policiju.)

 

Prošli oblik glagola TO BE se često u drugom kondicionalu javlja samo kao WERE za sva lica.

 

If I were you, I wouldn`t do that. (Da sam ja na tvom mestu, ne bih to uradila.)

 

·          Varijacije se takođe mogu javiti u obliku modalnih glagola koji zamenjuju would+infinitiv u glavnoj rečenici.

 

If I knew his number, I could ring him up. (Kad bih znala njegov broj, mogla bih da ga pozovem.)

If you tried again, you might succeed. (Kad bi ponovo pokušao, možda bi uspeo.)

 

Umesto Past Simple Tense -a možemo upotrebiti Past Continuous Tense.

If we were going by boat I`d feel much safer. (Da idemo čamcem, osećala bih se mnogo bezbednije.)

If my car was working I could drive you to the station. (Da mi auto radi, mogla bih da te odvezem do stanice.)

 

THE THIRD CONDITIONAL (TREĆI KONDICIONAL)

  

Treći kondicional označava zamišljenu ili potupo nerealnu situaciju. On nam daje do znanja da više ne postoji mogućnost za ostvarenje radnje.

 

Uslov se izražava Past Perfect Tense-om, dok se u glavnoj rečenici nalazi modalni glagol

would + prošli infinitiv bez to.

 

·          Prošli infinitiv (Perfect Infinitive) je oblik infinitiva koji se gradi od glagola HAVE + PAST PARTICIPLE glavnog glagola, npr. have been, have gone, have taken ...

 

If I had seen him, I would have told him the news. (Da sam ga videla, rekla bih mu vesti.)

If someone had stolen my car, I would have called the police. (Da mi je neko ukrao auto, pozvala bih policiju.)

 

·          Varijacije se takođe mogu javiti u obliku različitih modalnih glagola koji zamenjuju would u glavnoj rečenici.

 

If he had invited me, I might have come to the party. (Da me je pozvao, možda bih i došla na zabavu.)

If the police had come on time, they could have caught the burglar. (Da je policija došla na vreme, možda bi uhvatili provalnika.)

 

·          U uslovnoj rečenici se takođe mogu javiti neke varijacije. Umesto Past Perfect Tense-a može se javiti Past Perfect Continuous Tense.

If we had been travelling by car, the accident might not have happened at all. (Da smo putovali autom, možda do nesreće ne bi ni došlo.)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (3) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Conditionals