Copyright

Uvod

Za materijale koji su objavljeni na Internetu vrede isti običaji i zakoni kao i za sav ostali objavljeni autorski materijal. Zna se ko je autor i ko potpisuje (a time u načelu i odgovara) objavljeni sadržaj.

Ali, šta to znači u praksi? Smeju li se u vlastitom autorskom delu koristiti materijali objavljeni na webu?

Linkovi i autorska prava

Linkovi su ono što hipertekstualni materijal i čini posebno sadržajnim i atraktivnim, pogotovo mogućnost da se koriste linkovi na materijale koje je već ranije izradio neko drugi. 

Sve linkove potrebno je proveriti pre povezivanja. Link u hipermedijima odgovara citiranju literature u klasičnom načinu pripreme materijala.  Danas već postoji čitav niz elektronskih  časopisa koji svoje članke recenziraju na način uobičajen u naučnim krugovima. Takvi se izvori  mogu smatrati pouzdanima.

Na Internetu se može pronaći izobilje materijala koji nigde nije recenziran niti proveren i sasvim uopšteno rečeno: web je nepouzdan izvor informacija.

Autorska prava na Internetu

Potrebno je poštovati autorska prava svakog autora materijala na webu. Materijal koji je publikovan na webu javan je i lako se kopira. Sva ozbiljnije firme sadrže uslove za korišćenje objevljenog materijala.

Autori na webu žele da se njihov materijal što češće posećuje i svaki link na njihove stranice dobro je pozdravljen.

Postavljanjem linka na neku stranu, njemu se odaje priznanje i  reklamira se njegov sadržaj, za što se inače pokreću posebne promotivne akcije. Može se smatrati da je potpuno slobodno postavljati linkove iz svog materijala na  tuđe stranice.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Copyright 1
  • Copyright 2
  • Copyright 3