A little i little se mogu upotrebiti da zamene nebrojivu imenicu ili da stoje ispred nje, ali postoji razlika u značenju.

 • Please pass the sugar. I’d like a little. - mala dovoljna količina - Molim Vas, dodajte mi šećer. Htela bih malo šećera.
 • I take little sugar in my tea. - Skoro da i ne uzimam. - Stavljam malo šećera u čaj.


A few i few se mogu upotrebiti da zamene brojivu imenicu ili da stoje ispred nje, ali i ovde takođe postoji razlika u značenju.

 • Tourists like the seaside in summer. A few come in April. (mali pozitivni broj) - Turisti vole morsku obalu u leto. Malo ih dolazi u aprilu.
   
 • There were few tourists this year. (Skoro da ih nije ni bilo) - Bilo je malo turista ove godine.


Mnoge imenice mogu biti bilo brojive bilo nebrojive u zavisnosti od toga kako su upotrebljene. Nebrojive imenice često mogu biti brojive ako ih koristimo da bismo opisali različite vrste nečega.

 • Would you like some wine?  - Želite li vina?
 • Burgundy and chardonnay are the most fine wines. - Burgundac i šardone su najfinija vina.


Reči koje se koriste za materijale su obično nebrojive ali često se te iste reči koriste kao brojive kako bi se opisalo nešto što je napravljeno od tih materijala.

 • made of cloth - od tkanine
 • four cloths - četiri stolnjaka


Neke brojive imenice se više shvataju kao zbir elemenata nego kao više pojedinačnih elemenata (bean(s), spice(s)).

Neke reči su u engleskom jeziku nebrojive, a u ostalim stranim jezicima su brojive. Takve reči su:

 • accomodation
 • advice
 • baggage
 • information
 • money
 • news
 • travel
 • work
 • behaviour
 • bread
 • weather
 • traffic
 • luck
 • damage
 • furniture
 • luggage
 • permission
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Countable and Uncountable Nouns 1
 • Countable and Uncountable Nouns 2