Veoma zauzeti administrator neće biti u mogućnosti da odrađuje svakodnevne administrativne zadatke na svim serverima unutar organizacije. Veoma je važno razmisliti o delegiranju određenih administrativnih zadataka na individue ili na timove individua da bi se ostvarila efikasnija administracija mrežne infrastrukture u organizaciji.


Najćešći administrativni zadaci


Server administrator mora da odrađuje mnogo različitih zadataka. Neke od tih zadataka administrator ne odrađuje često, kao što je na primer izgradnja novih servera, dok neke zadatke administrator mora da odrađuje svakog dana, kao što je na primer resetovanje korisničkih lozinki.

Da bi administrator efikasnije mogao da radi svoj posao, potrebno je da razmisli o mogućnosti delegiranja određenih zadataka na druge korisnike unutar organizacije. Ova lekcija opisuje najćešće administrativne zadatke koje bi trebalo delegirati na druge korisnike.

Administracija korisnika i grupa: Postoje različiti zadaci koji se odnose na administraciju korisnika i grupa. Ovi zadaci uključuju:

 • kreiranje korisničkih naloga,
 • modifikovanje korisničkog Properties-a,
 • resetovanje korisničkih lozinki,
 • pomeranje korisničkih naloga,
 • brisanje korisničkih naloga,
 • kreiranje grupa,
 • upravljanje članstvom u grupama,
 • pomeranje grupa,
 • brisanje grupa.


Izgradnja i administracija klijentskih kompjutera: Većina organizacija regularno izgrađuje nove klijentske kompjutere. Zadaci koji se odnose na izgradnju kompjutera su:

 • izgradnja operativnog sistema na klijentski kompjuter,
 • ubacivanje klijentskog kompjutera u domen,
 • rekonfiguracija postavki na klijentskom kompjuteru.


Administracija servera: U nekom stepenu svi administrativni zadaci koji se pominju u ovoj lekciji mogu se smatrati administracijom servera. Ipak, u svrhu ove diskusije, administracija servera se fokusira na zadatke koji se odrađuju isključivo na serverskom kompjuteru:

 • stopiranje i startovanje kompjuterskih servisa,
 • odrađivanje operacija pravljenja rezervne kopije i oporavka,
 • dodavanje i uklanjanje uloga servera ili karakteristika,
 • upravljanje skladištem podataka,
 • konfigurisanje lojalne sigurnosti na folderima,
 • omogućavanje i konfiguracija deljenja foldera,
 • konfiguracija Firewall postavki,
 • konfiguracija specifičnih aplikacija koje su instalirane na serveru, na primer Microsoft Exchange server, SQL server i drugi,
 • gašenje servera.


Administracija koristeći grupne polise: Većina organizacija koristi objekte grupnih polisa (GPOs) unutar šume aktivnog direktorijuma kao jednostavni način za upravljanje postavkama koje se odnose na kompjutere i korisnike. Ovi GPO imaju dalekosežan uticaj, tako da delegiranje administracije GPO treba da bude veoma pažljivo razmotrena. Administrativni zadaci koji se odnose na GPO uključuju:

 • kreiranje novog GPO,
 • povezivanje GPO na specifični kontejnerski objekat u aktivnom direktorijumu, kao što je na primer organizaciona jedinica (OU).
 • konfiguracija GPO dozvola,
 • editovanje GPO postavki,
 • korišćenje GPO upravljačkih alatki, kao što je na primer Group Policy Results Wizard.


Administracija mrežne infrastrukture: Serverske uloge mrežne infrastrukture uključuju DHCP, DNS, WINS, Windows Deployment Services, Network Policy and Access Services. Neki od zadataka koji se odnose na ove uloge servera su:

 • dodavanje i uklanjanje DHCP servera,
 • kreiranje DHCP Scope-a,
 • administracija DHCP Scope opcija,
 • autorizacija DHCP servera u aktivnom direktorijumu,
 • dodavanje i uklanjanje DNS servera,
 • kreiranje DNS zona,
 • administracija zonskih zapisa,
 • dodavanje WINS server karakteristike,
 • administracija WINS zapisa,
 • dodavanje WDS uloge,
 • konfiguracija imidža,
 • administracija Routing and Remote Access-a,
 • administracija Network Access Protection (NAP),
 • administracija mrežnih polisa (Network Policies).


Administracija aktivnog direktorijuma: Pored administracija korisnika, grupa, kompjutera i objekata grupnih polisa (GPOs), koji predstavljaju objekte aktivnog direktorijuma, postoje i drugi aspekti administracije aktivnog direktorijuma:

 • modifikovanje šeme,
 • dodavanje i uklanjanje domena iz šume,
 • kreiranje administrativnog poverenja unutar i između šuma,
 • kreiranje i administracija sajtova,  sajt linkova, sajt link mostova i podmreža,
 • kreiranje i administracija organizacionih jedinica,
 • dodavanje i uklanjanje domenskih kontrolera u postojećem domenu,
 • modifikovanje karakteristika globalnog kataloga,
 • administracija replikacije aktivnog direktorijuma.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Delegiranje administracije 1
 • Delegiranje administracije 2
 • Delegiranje administracije 3