Do pre nekoliko godina InDesign je služio uglavnom kao pomagalo prilikom pripreme dokumenata za štampu. Danas se ovaj program sve više upotrebljava u kreiranju publikacija koje su, namenjene za elektronsko prikazivanje još ranije verzije Adobe InDesigna, počevši od CS4, uklonile barijere između online i offline publikovanja sadržaja. Naime, InDesign je postao idealno rešenje i za pripremu materijala koji bi trebalo štampati, kao i za pripremu publikacija koje će se distribuirati i prikazivati online. Nove mogućnosti i opcije koje se pojavljuju u kasnijim verzijama InDesigna (CS5 i sada CS5.5) su ponajviše usmerene komfornom radu i sa online sadržajima. Tranzicije strana, uvoz Flash materijala na stranu i eksport tekstova za Flash, samo su neke mogućnosti kojima Adobe jasno stavlja do znanja da i za online izdavaštvo InDesign postaje ozbiljan alat.


Čuvanje PDF dokumenata

Acrobat PDF dokumenti su možda najvažniji formati u grafičkom dizajnu. Ako šaljete probni dokument klijentu, kreiraćete PDF, ako šaljete gotov dokument na štampanje trebalo bi slati PDF koji je kvalitetom podešen za štampu. Ovaj tip dokumenata ćete često pronaći i na internet stranicama kao standard, kako je za njegovo čitanje potrebno da imate samo Adobe Reader (Adobe čitač) koji je besplatan program kompanije Adobe za čitanje PDF dokumenata i retko se može desiti da ga ne nađete na bilo kojem računaru danas.

Ukoliko želite da kreirate PDF od aktivnog dokumenta u InDesignu, to možete učiniti iz padajućeg menija File pokretanjem komande Export... ili tastaturnom prečicom Ctrl+E. Na ovaj način otvarate istoimeni Dialog Box koji Vam omogućava da eksportujete različite vrste dokumenata iz InDesigna u nameri da ih obrađujete u nekom drugom programu ili da ih štampate ili prikažete elektronskim putem, kao što je to slučaj sa našim PDF dokumentom.

 

 

Dialog Box Export sa obeleženim padajućim menijem za odabir tipa dokumenata
koji će biti eksportovan, odnosno sačuvan

 

Standardni tip dokumenta koji eksportujete u padajućem meniju Save as Type jeste upravo Adobe PDF (Print), zato možete odabrati željeno mesto na Vašem računaru gde će PDF dokument biti sačuvan, a potom kliknite na Save. Komandom Save (sačuvaj) odredili ste mesto gde će PDF biti sačuvan, ali ostale specifikacije možete podesiti u Dialog Boxu koji se automatski otvara Export Adobe PDF klikom na Save u Export Dialog Boxu.

Kako je format koji ćete uglavnom najčešće koristiti kada čuvate određeni dokument iz InDesigna namenjen za štampanje ili prezentaciju, u padajućem meniju File postoji podmeni Adobe PDF Presets koji Vam nudi predefinisane opcije za čuvanje dokumenata PDF formata. Pokretanjem jedne od ponuđenih komandi, u suštini ćete učiniti istu stvar kao i kada pokrećete Export komandu i kloknete na Save, samo što će prilikom otvaranja -Export Adobe PDF- Dialog Boxa svi parametri biti već podešeni saglasno izabranoj predefinisanoj verziji PDF-a.

 

 

 

 • Podmeni Adobe PDF Presets
 • High Quality Print... — PDF visokog kvaliteta namenjen za štampanje
 • PDF/X-1;X-3;X-4 ... — PDF dokumenti kreirani na osnovu opšte prihvaćenih standarda
 • Press Quality... — PDF namenjen za štampanje
 • Smallest File Size... — PDF lošijeg kvaliteta, ali zato veoma malih dimenzija namenjen je za brzo i lako slanje dokumenta putem interneta

 

 

AdobePDF Presets otvarate klikom na komandu Define...

 

Iznad ponuđenih predefinisanih verzija za čuvanje PDF dokumenata nalazi se komanda Define... koja otvara Dialog Box u kojem možete pregledati kako su podešeni parametri svake od ponuđene verzije PDF Presets, i to u odeljku Preset Settings Summary, a klikom na komandu New... otvarate Dialog Box New PDF Export Preset koji ima iste parametre za podešavanje kao i Export Adobe PDF. Ovde možete kreirati i sačuvati Vašu verziju predefinisanog PDF dokumenta, koja će se potom uvek pojavljivati kao ponuđena u podmeniju File > Adobe PDF Presets > . Hajde da pogledamo šta sve sadrži Dialog Box za kreiranje PDF dokumenta koji želite da sačuvate iz InDesigna.

 

 

Standardno će se u prikazanom Dialog Boxu za podešavanje PDF dokumenta Export Adobe PDF otvoriti odeljak General

 

 1. Padajući meni sa predefinisanim opcijama za čuvanje PDF dokumenata
 2. Ponuđeni standardi PDF dokumenata sa podešenim parametrima
 3. Kompatibilnost sa čitačima PDF dokumenata
 4. Ubacivanje svih strana InDesign dokumenta u PDF koji kreirate
 5. Ubacivanje određenih stranica u PDF koje možete upisati u prozoru desno (1,3,6-10)
 6. Štikliranjem ovog CheckBoxa umesto pojedinačnih stranica PDF će prikazati duplerice
 7. Ugrađivanje thumbnail prikaza stranica u PDF dokument
 8. Optimizacija za web pregled sadržaja
 9. Kreiranje PDF dokumenta sa oznakom, koji je prikladan ljudima sa posebnim potrebama
 10. Odabir eksportovanja slojeva iz dokumenta u PDF-u
 11. Pregled PDF-a odmah nakon što ga sačuvate
 12. Kreiranje slojeva koji će biti pristupačni u Adobe Acrobat programu
 13. Dodavanje knjižnih oznaka, hiperlinkova, objekata koji nisu namenjeni za štampanje, vidljivih vođica i baseline mreže
 14. Ponuđeni odeljci sa opcijama za kreiranje PDF dokumenta
 15. Čuvanje podešavanja koje ste napravili u Presets
 16. Eksportovanju dokumenta u PDF dokument


Compression — u ovom odeljku podešavate kompresiju svih grafika koje se nalaze u okviru Vašeg dokumenta. Na taj način smanjujete njihov kvalitet, ali u isto vreme smanjujete i veličinu PDF dokumenta u Kb.

 

Napomena:

 

Otvorite predefinisani PDF dokument Smallest File Size i pogledajte na koji način je izvršena kompresija grafike kako bi PDF čak i sa većim brojem slika u sebi imao poželjnu smanjenu veličinu, za npr. slanje putem e-maila.

 


Eksportovanje tekstova

Kada želite da iz dokumenta izvadite i eksportujete samo neki određeni tekst ili više povezanih tekstova, morate prvo da ga selektujete Type alatkom ili samo da uđete unutar tekstualnog okvira, a tek nakon toga iz File menija pokrenite komandu Export. U suprotnom ne biste dobili opciju za čuvanje tekstualnih dokumenata. Prilikom eksportovanja tekstova u meniju sa tipovima dokumenata (Save as Type) se nalaze nešto drugačiji tipovi od onih pri eksportovanju isečaka ili slika.

Recimo, Adobe InDesign Tagged Text je format koji koristite kada želite da eksportujete tekst sa kodom koji definiše karakteristike teksta.

Rich Text Format (*.RTF) Vam je poznat format i uglavnom se koristi u saradnji sa programom Microsoft Word. Ako Vam nije važno da sačuvate i oblikovanje teksta, možete izabrati Text Only i tako sačuvati samo tekst i ništa osim toga.

Drugi način kako možemo eksportovati tekst jeste kao HTML. Klikom na Save otvarate Dialog Box u kojem možete podešavati HTML dokument. Možete da podešavate kako će se tekst konvertovati u HTML, a u odeljku Images možete kontrolisati konvertovanje slika.

 

 

 

 1. Određivanje da li eksportujete u HTML samo selekciju ili ceo dokument
 2. Opcije vezane za poredak teksta
 3. Opcije formatiranja teksta 


U Advanced odeljku se nalaze najvažnije opcije. CSS Options pokazuju da će se stilovi pasusa, slova ili objekata konverovati u CSS stil. Ako imate gotov CSS stil koji već koristite u izradi neke veb stranice, onda možete ovde upisati ime svog stila i on će biti primenjen na tekstu. Kako biste eksportovali HTML dokument, kliknite na Export.

 

 

 

 1. Opcije za kontrolu primene CSS stila na tekst
 2. Opcije za kontrolu JavaScript dokumentata

 


JPEG format

Kada želite brzo da uslikate izgled stranice kako biste poslali klijentu, najbolje je da koristite JPEG format za rastersku grafiku. Kako biste eksportovali JPEG ponovo pokrenite Export komandu iz File padajućeg menija. Nakon toga iz menija Set as Type odaberite JPEG format, i kada imenujete dokument kliknite na Save. Kada ovo uradite otvoriće se Dialog Box, u kome možete podesiti rezoluciju, kvalitet slike itd.

 

 

 

 1. Izbor selektovane grafike (Selection), naznačenih stranica (Range) ili svih stranica dokumenta (All). Štikliranjem opcije Spreads, susedne stranice će biti duplerice, odnosno jedan JPEG dokument
 2. Kvalitet slike — može biti maksimalan (Maximum), visok (High), srednji (Medium), nizak (Low)
 3. Metod formatiranja slike
 4. Odabir rezolucije koju će JPEG dokument imati
 5. Odabir režima boja za JPEG dokument
 6. Uključivanje profila boja sRGB (poželjno je da ostane štiklirano, ukoliko npr. štampate JPEG dokument na kućnom štampaču)
 7. Antialias metoda za sređivanje nazubljenosti piksela na ivicama
 8. Korišćenje Bleed opcija za isecanje prilikom štampanja
 9. JPEG dokument simulira overprint metodu profesionalnog štampanja


Prvo odredite koje stranice želite da eksportujete, zatim podesite kvalitet slike i metod formatiranja. Što se kvaliteta tiče — što je manji kvalitet, manja je i veličina JPEG dokumenta. Ukoliko šaljete sliku klijentu ili želite kasnije da dokument importujete u Photoshop radi dalje obrade, izerite najbolji mogući  kvalitet — Maximum. Polje sa rezolucijom je uglavnom podešeno za dokument koji će biti postavljen na internetu ili pregledan na ekranu, a to je 72 ili 96 DPI. Ipak, ukoliko želite da dokument ubacite kasnije u Photoshop radi daljeg rada, ili ukoliko želite da ga odštampate, onda rezoluciju podesite na 300 DPI.


Eksportovanje materijala za Flash

InDesign Vam daje mogućnost da eksportujete dokument u XFL formatu, kako biste ga otvorili u Flash CS5 uz zadržavanje prikaza i svih parametara vizuelnog izgleda Vašeg dokumenta. U Flashu dalje možete raditi na interaktivnosti, animacijama i navigaciji kako bi se još više poboljšalo korisničko iskustvo pri upotrebi interaktivnih dokumenta.

Opciji pristupate iz menija File > Export, a zatim u tipu dokumenta izaberite Adobe Flash CS5 Professional (FLA). Pojaviće se prozor kao na slici ispod. Ovde možete podesiti neke parametre kako biste kasnije lakše uvezli FLA dokument u Adobe Flash. Osim veličine, možete izabrati samo određene strane za eksport, a zatim odrediti šta želite da se desi sa vektorskim elementima Vašeg dokumenta — ako čekirate opciju Rasterize Pages, sve strane će biti pretvorene u rasterske slike. Ispod imate opciju da slepite transparentne elemente, kao i podešavanje načina eksporta teksta Flatten Transperency.

 

 

 

 1. Odabir selekcije ili stranica koje će biti pretvorene u FLA dokument
 2. Određivanje veličine izlaznog dokumenta
 3. Odabir načina za eksportovanje teksta
 4. Kompresija grafičkih dokumentat — određivanje vrste kompresije, kvaliteta i rezolucije

 

 
SWF format

Za razliku od prethodnog, FLA formata, iz InDesigna možete eksportovati direktno SWF dokumente. Dakle, umesto da uvozite FLA dokumente u Flash, pa da ih odatle izvozite kao SWF dokumente, to sada možete uraditi direktno iz InDesigna komandom File>Export i izborom SWF iz menija Save as Type. Dialog Box koji će se otvoriti je prikazan na slici ispod.

 

 

 

 1. Opcije vezane za eksportovanje selekcije, svih ili određenih stranica
 2. Određivanje veličine izlaznog dokumenta
 3. Izbor pozadine — boja papira (Paper Colour) ili providna (Transparent)
 4. Opcije uključivanja svih ili samo vidljivih delova interaktivnih elemenata u dokumentu
 5. Izbor tranzicije stranica


Sama podešavanja su jako slična podešavanjima koje dobijate kada eksportujete SWF dokument iz Adobe Flasha. Jedina bitna razlika jesu polja za podešavanje interaktivnosti, kojima možete kontrolisati prikaz tranzicija između strana, aktivnost dugmadi i hiperlinkova itd.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Eksportovanje dokumenata 1
 • Eksportovanje dokumenata 2
 • Eksportovanje dokumenata 3