Elementi za pregled objekata

Korisnika treba sprovesti do željene informacije. Ukoliko je organizacija softvera komplikovana, moramo pristupiti kreiranju navigaciej i elemenata koji vizuelno prikazuju gde se koja informacija nalazi. Na sajtovima srećemo mapu sajta, dok operativni sistemi sadrže file mangere i razne druge preglede. Dva osnovna tipa pregleda informacija su tree (razgranati) i grid (kolone) pogled.

Tree view služi za hijerarhijski pregled informacija u vidu drveta. Na osnovu  njih se može videti u kojem nivou se nalazi informacija koja nas zanima. Koriste se u file menadžerima i site mapama.


   
Grid view je pregled preko kolona po kojima su organizovane grupe informacija. Ovakvi pregledi imaju mogućnost izmene sortiranja. Mi sami možemo zadati na osnovu koje infomacije želimo da poređamo npr. fajlove. Uz to, možemo odrediti želimo li ih poređati u rastućem ili opadajućem poretku.


Ostali elementi interfejsa

Osim elemenata kretanja, izbora i sortiranja, interfejs poznaje i druge veoma korisne elemente. Izdvojićemo one najvažnije, pretragu, progress bar i balončić za pomoć.

Pretraga predstavlja prostor za tekst u koji je moguće upisati sadržaj koji je želimo pronaći na stranici, sajtu ili mreži. Pored njega, obavezno je dugme za potvrdu koje aktivira pretraživanje sadržaja u akviru teksta. Pretraga može zavisiti od kategorije i izvršavati se samo u okviru jedne od njih. Ona se može vršiti tako da traži samo reči koje su potpuno identične zadatoj ili one koje sadrže zadatu reč kao svoj deo. Pretraga je veoma potrebna na kompleksno organizovanim sajtovaima i softveru.


 

Progress bar saopštava tok nekog procesa. On pre svega služi da obavesti korisnika da se proces odvija iako se ništa ne vidi. Često ga prati i brojčani deo koji označava postotak izvršenog procesa. Progress bar je veoma praktičan, jer zadržava korisnika u iščekivanju procesa.

Balončići za pomoć su dobili ime po svom izgledu koji je pozajmljen iz stripova. Prvenstvena svhra balončića je bila da objasne o kojem elementu interfejsa se radi. Korisnici nisu mogli da otkriju ranije da je dugme dugme, a danas se smišljaju uvek novi elementi na koje se vremenom treba naviknuti. Balončići su osetljivi na sam prelazak miša i prikazuju tekst koji upućuje na funkciju. Današnji tekstovi su znatno kraći od pređašnjih koji su bili dosta deskriptivniji. Danas je dovoljno korisniku napisati  "copy", dok su ranije verzije ispisivale tekst tipa: "Copies the selected text onto the clipboard". Najveći problem balončića jeste u tome što se pojavljuje tek posle nekog vremena iznad komande, pa se informacija dobija samo na  mestima za koje smo zainteresovani. Oni se kasnije i zadrže, pa se dešava i da zaklanjaju ostale komande.
Sličan balončiču za pomoć je i tooltip. Ovo je opcija u vidu balončića koja daje korisniku informaciju o nazivu i funkciji pojedinih alata.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Elementi za pregled objekata 1
  • Elementi za pregled objekata 2
  • Elementi za pregled objekata 3