Verzija CS6 nam donosi novine kada je reč o filterima koji se mogu naći u istoimenom padajućem meniju:

Adaptive Wide Angle je nova opcija koja Vam daje mogućnost da ispravite deformacije na slikama koje su dobijene širokougaonim objektivima. Aktiviranjem ove opcije otvara se prozor sličan prozoru Liquify – na levoj strani se nalaze alatke, dok su na desnoj dodatne opcije. Alatka Constraint Tool Vam daje mogućnost da deformisane linije ispravite kako bi bile ravne, dok alatka Polygon Constraint Tool isto čini samo sa pravougaonim površinama. Kada jednom napravite liniju, u mogućnosti ste da je izmenite kako bi se što bolje poklopila sa linijom koju želite da prepravite.

 


Kreiranje linije za ispravljanje deformacija alatkom Constrain Tool. Ova alatka pokušava sama da detektuje deformisanu liniju, u ovom slučaju horizont, ali to ne radi najbolje, zbog čega se mora manuelno urediti.

 


Na slici se vidi dobijeni efekat posle prethodne ispravke. Kreirana linija na sredini ima ručkicu koja Vam daje mogućnost da je prepravite i poklopite sa željenom linijom.

 


Dobijeni rezultat

 

Kako biste dobili bolji rezultat, u mogućnosti ste da koristite veći broj takvih linija, većih ili manjih. Svaku ponovo možete aktivirati radi ispravke jednostavnim klikom na nju.

Liquify je skoro nepromenjen, ali je njegov rad znatno unapređen. Sa leve strane možete naći nešto manji broj alatki nego u CS5 verziji, dok na desnoj imate samo glavne opcije za kontrolu vrha četke kojom gužvate mrežu – Size i Pressure. Štikliranjem check boxa Advanced Mode dobićete sve ostale opcije sa desne strane koje ste imali i u prethodnoj verziji.

Oil Paint je sasvim nov filter koji od obične fotografije pravi umetničku sliku (ulje na platnu). Sa desne strane se, kao i u ostalim prozorima, nalaze klizači kojima detaljno kontrolišete izgled efekta:

 

 

 • Stylization – veća vrednost ovog klizača pravi sliku koja je urađena u većom četkicom
 • Cleanlines – veća vrednost ovog klizača smanjuje detalje na slici
 • Stroke – veća vrednost ovog klizača pravi sliku koja je urađena u širim potezima
 • Bristle Detail – veća vrednost ovog klizača pravi veći kontrast na samom potezu četkice
 • Angle Direction – kontroliše ugao četkice
 • Shine – veća vrednost ovog klizača čini da slika izgleda „plastičnije“.

Podmeni Blur sadrži sve filtere kao i u CS5 verziji, ali su dodata tri nova: Field, Iris i Tilt-Shift Blur. Ovi efekti zajedno čine Blur galeriju (Blur Gallery) koja se otvara pokretanjem jedne od tri komande iz padajućeg menija Blur.

 

 

Field Blur kreira efekat koji pokušava da zamićenjem određenih delova na slici napravi efekat dubine polja (Depth of Field - predstavlja opseg u kadru fotografije u kojem se objekti nalaze u fokusu).

 

 

Jednim klikom na željeno mesto na fotografiji, zadajete Pin – čiodu kojom kontrolišete koliko će cela fotografija (ukoliko ima samo jedne čiode) ili površina oko nje (ukoliko ima vise čioda) biti zamućena. Novu čiodu kreirate klikom, a postojeću aktivirate takođe klikom na nju. Svaka čioda koju kreirate se može zasebno uređivati kada je reč o količini zamućenosti (Blur), i to, naravno, na istoimenom klizaču ispod naziva efekta – Field Blur. Kada je check box desno od efekta štikliran, to znači da je taj efekat aktivan. Kreirane čiode se mogu izmeštati na novu poziciju, dok ćete ih kada su aktivne obrisati tastaturnom prečicom Delete ili Backspace.

 

 

 1. Kreirane čiode za kontrolu zamućenosti koje nisu aktivne
 2. Trenutno aktivna čioda
 3. Aktivno Field Blur polje, podešavanja na klizaču se odnose na aktivnu čiodu


Iris Blur je sasvim suprotna metoda od Field Blura. Sada je čioda mesto fokusa dok je sve van nje zamućeno u zavisnosti od podešavanja. U mogućnosti ste da formirate manje ili veće polje fokusa, kao i da odredite prelaz u okviru polja između oštrog dela i onog koji blago kreće da biva zamućen.

 

 

 1. Aktivna čioda (prsten pokazuje količinu zamućenosti van polja fokusa, što je jednako vrednosti klizača Blur u polju Iris Blur)
 2. Ručkice za povećanje/smanjenje polja fokusa
 3. Ručkice za kontrolu prelaza (midpoints)
 4. Ručkica za promenu oblika samog polja (sa elipsastog na kvadrat sa zaobljenim ivicama)


Svaku ručkicu možete pomerati ukoliko držite Alt na tastaturi.

Tilt-Shift Blur pravi linijsko zamućenje koje takođe kontroliše jedna ili vise čioda, ali za razliku od Iris Blura, umesto okruglog ili kvadratnog polja fokusa, polje fokusa je sada predstavljeno pravim linijama.

 

 

Četiri linije kontrolišu koliko je pre svega polje fokusa, prelaz i zamućeni deo fotografije. Polje fokusa se nalazi između dve linije najbliže čiodi, od tih linija ka isprekidanim se dešava prelaz između fokusa i zamućenog dela, dok je sve van isprekidanih linija zamućeno u odnosu na postavljenu vrednost čiode. Baš kao i na prethodnom primeru, i sada ste u mogućnosti da pomerate sve te linije kako biste dobili drugačiji efekat. Pored toga možete ih rotirati celu čiodu i na taj način menjati ugao pod kojim je zamućena fotografija.

Sve opcije koje su pomenute možete kombinovati i na taj način dobiti mnogo bolji efekat. Takođe, svaki efekat ima dodatne opcije u panelu Blur Effects, koji se nalazi ispod tri pomenuta Blur efekta u ovom prozoru. U ovom delu možete dobiti/kontrolisati Bokeh efekat koji prave objektivi sa visokim otvorom blende.

 

3D efekti

Nova verzija donosi sasvim novi način upravljanja sa 3D objektima, posebno sa 3D tekstom. Kreirati 3D tekst je sada izuzetno jednostavno, kao i njegovo uređivanje. Dovoljno je da kreirate novi tekstualni sloj i da potom pokrenete komandu Type>Extrude to 3D, ili komandu 3D>New 3D Extrusion from Selected Layer….  Kad god pokušate da radite sa 3D objektima, Photoshop će Vam ponudi aktivaciju 3D radnog prostora kako biste imali prilagođene panele i opcije za rad, na Vama je da odlučite da li to želite ili ne, u svakom slučaju kao sve dodatne opcije za rad sa 3D objektom možete naći u novom panelu Properties.

 

 

Alatke za upravljanje 3D objektom koje su u prethodnoj verziji bile deo ToolBoxa:

 1. 3D Camera – aktiviranje panela sa opcijama 3D kamere
 2. Coordinates – koordinatne vrednosti pozicije i rotacije 3D objekta
 3. Aktiviranje i uređivanje svetla
 4. 3D panel
 5. Projekcija – 2D pregled objekta


Photoshop Vam daje mogućnost da upravljate 3D objektom, materijalima koje mu primenjujete, svetlom, pozadinom itd. Sve to možete odabrati u panelu 3D, a dodatne opcije ćete podrazumeva se videti uvek u panelu Propertires u skladu sa aktiviranim odeljkom.

 

 

 1. Upravljanje svim elementima 3D scene i 3D objektom
 2. Prikaz svih 3D objekata
 3. Prikaz svih primenjenih materijala/tekstura na stranicama 3D objekta
 4. Prikaz osvetljenosti
 5. Upravljanje okruženjem
 6. Upravljanje scenom
 7. Uređivanje prikaza 3D kamere
 8. Uređivanje aktivnog 3D objekta
 9. Stranice aktivnog 3D objekta se zasebno mogu uređivati – aktiviranjem jedne stranice u Properties panelu imate mogućnost dodavanja teksture ili menjanja boje
 10. Svetla
 11. Povratak na predefinisanu 3D kameru
 12. Dodavanje novog svetla u scenu
 13. Brisanje postojećeg svetla na sceni


Ukoliko aktivirate Move Tool i kliknete na 3D objekat, dobićete pomagalo sa x, y i z osom 3D objekta kako biste ga skalirali, rotirali i pomerali u 3 ose.  

 

 

Centralni deo (na slici kocka prikazana žutom bojom) služi da skalirate objekat u sve tri ose proporcionalno (ukoliko držite Shift dok to radite, skaliraćete alatku sa osama). Svaka strelica predstavlja po jednu osu rotacije koja Vam omogućava tri vrste transformacije:

 


Scale along X/Y/Z – skaliranje samo u odabranoj osi

 


Rotate around X/Y/Z – rotacija oko odabrane ose

 

Move on X/Y/Z axis – izmeštanje objekta u odabranoj osi rotacije


Klikom na 3D objekat u panelu 3D, kao što je naglašeno, dobijate dodatne opcije u panelu Properties, uglavnom vezane za transformaciju i izgled 3D objekta. Taj režim panela properties ima 4 odeljka u okviru kojih možete upravljati 3D objektom.

 

 

Mesh - Na dnu ovog panela možete direktno uređivati tekst koji ste pretvorili u 3D objekat, kao i boju teksta.

 

 

Deform – ovaj odeljak Vam omogućava deformaciju Z ose.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Filteri i 3D efekti 1
 • Filteri i 3D efekti 2
 • Filteri i 3D efekti 3