Adobe Photoshop CS5 raspolalaže velikim brojem filtera. Korišćenjem i kombinacijom ovih filtera može da se dobije neograničeni broj krajnjih rezultata. Koristeći neki od filtera, možete da retuširate slike, da primenite neki od specijalnih efekata iz Art galerije i tako pretvorite fotografiju u akvarel ili skicu, ili da napravite jedinstvene efekte koristeći filtere iz grupe Distortion. Filteri se mogu koristiti za rešavanje jednostavnih zadataka, poput izoštravanja fotografija, ali i za naprednije zadatke, od dodavanja specijalnih efekata do stvaranja kompletne komprozicije ni iz čega.

Pored načina na koji se primenjuju filteri, u ovoj lekciji ćemo napraviti kratak pregled grupa u koje su raspoređeni unutar Photoshop-a, zadržavajući se samo na najvažnijim.


Primena filtera

 1. U zavisnosti od toga šta želite da uradite:
  • Ako želite da primenite filter na sloj, izaberite taj sloj.
  • Ako želite da primenite filter samo na određenu površinu nekog sloja, selektujte taj deo, obratite pažnju da ste na željenom sloju.
  • Ako želite da primenite filter nedestruktivno, tako da možete da mu menjate podešavanja kasnije i tako prilagođavate filter kompoziciji, pretvorite sloj kojem primenjujete filter u Smart Object.
 2. Izaberite filter koji želite.
 3. U prozoru filtera izaberite opcije koje želite, zatim kliknite na OK.

 

Način upotrebe filtera

Skoro svi filteri imaju Preview, tako da možete posmatrati promene na vašoj slici koje izazivaju razna podešavanja unutar filtera, kao i sam filter.

Pored primene filtera na sloj, takođe možete primeniti filter na Smart Object. Tada filter nije destruktivan, za razliku od ostalih primena filtera. U tom slučaju možete dodatno podešavati opcije svakog primenjenog filtera tj. smanjivati mu providnost ili menjati Bledning Mode računajući piksele pametnog objekta kojem ste primenili filter kao osnovnu boju mešanja. Primenjeni filteri će se prikazivati poput Layer efekata, moći ćemo da ih sakrijemo, da uđemo u njihove opcije, da ih izbrišemo ili im dodamo masku.

Prillikom upotrebe filtera, trebalo bi obratiti pažnju na sledeće stvari:

 1. Filteri se mogu primeniti na aktivni sloj, vidljivi sloj ili selekciju.
   
 2. Svi filteri se mogu primeniti na fajlove koji imaju 8 bit-a, a većina samo radi na ovoj dubini.
   
 3. Filteri koji se mogu primeniti na 16 bit-ne fajlove su sledeći: Liquify, Vanishing Point, Average Blur, Blur, Blur More, Box Blur, Gaussian Blur, Lens Blur, Motion Blur, Radial Blur, Surface Blur, Shape Blur, Lens Correction, Add Noise, Despeckle, Dust & Scratches, Median, Reduce Noise, Fibers, Cloud 1, Cloud 2, Lens Flare, Sharpen, Sharpen Edges, Sharpen More, Smart Sharpen, Unsharp Mask, Emboss, Find Edges, Solarize, De-Interlace, NTSC Colors, Custom, High Pass, Maximum, Minimum i Offset.
   
 4. Filteri koji se mogu primeniti na 32 bit-ne fajlove su sledeći: Average Blur, Box Blur, Gaussian Blur, Motion Blur, Radial Blur, Shape Blur, Surface Blur, Add Noise, Cloud 1, Cloud 2, Lens Flare, Smart Sharpen, Unsharp Mask, De-Interlace, NTSC Colors, Emboss, High Pass, Maximum, Minimum i Offset.
   
 5. Filteri se ne mogu primenivati na Bitmap fajlove ili Indexed-Color slike.
   
 6. Neki filteri jedino rade sa RGB formatom.
   
 7. Određene filtere kompjuter izvršava tako što isključivo koristi RAM, u slučaju da ne posedujete dovoljno RAM-a, moguće da ćete dobiti Error poruku.

 

Filter Gallery

Filter Gallery pruža mogućnost brzog pregleda velikog broja filtera na jednom mestu. Preko ove opcije možete da primenjujete više filtera na dokument, isključujete vidljivost ili efekte u potpunosti za određene filtere, resetujete opcije ili menjate redosled kojim su filteri primenjeni na sadržaj dokumenta. Treba obratiti pažnju da nisu svi filteri sadržani u Filter Gallery.

Da biste otvorili Filter Gallery, idite na Filter > Filter Gallery, a potom možete kliknuti na kategorije filtera, da biste videli koji su filteri na raspolaganju.

 

 

 

 1. Preview, pozor koji prikazuje koje se promene vrše primenom određenih filtera na vašem dokumentu. Ako ne vidite celu sliku, a ne želite da je smanjite, možete je pomerati klizačem, ili pak, pozicionirajte miša iznad ovog dela prozora, kursor će se pretvoriti u alatku Hand, kliknite i povucite sliku.
 2. Trenutno aktivna grupa filtera (filteri koje ona sadrži i koje je moguće primeniti su izlistani).
 3. Show/Hide Filter Thumbnails, dugme koje služi za prikazivanje ili skrivanje ikonica filtera.
 4. Opcije za trenutno aktivni filter (na slici je to filter Difuse Glow).
 5. Trenutno aktivni filter, ispod njega imamo primenjena još 2 filtera.
 6. Ikonice za dodavanje novog filtera, novi filter se dodaje na vrh. Ikonica je identična ikonici za novi sloj. Ikonica kante za otpatke predstavlja ikonicu za brisanje selektovanog filtera.
 7. Ikonica oka koja služi za skrivanje filtera, tj. poništavanje njegove primene na dokument, ali ne i njegovo brisanje, tako da ga uvek ponovnim klikom možete vratiti.
 8. Kategorije filtera.
 9. Trenutno aktivni Thumbnail filtera. Za ovaj filter se prikazuju opcije u sekciji D.
 10. Polje za zumiranje, povećavanje i smanjivanje možete vršiti klikom na +/- ili unosom numeričke vrednosti u %.


Filter galerija sadrži sledeće grupe filtera:

Artistic Effects: razne tehnike koje se koriste u slikanju, a kojim se postiže, na primer da posle njiihove primene fotografija izgleda kao akvarel, pastel, fresko tehnika...

 

 

Rough Pastels i Poster Edges

 

Brush Strokes: razni efekti čija primena simulira upotrebu raznih četkica, tj. različitih tehnika nanosa četkicom za njihovo stvaranje. Na primer, ako primenite neki od ovih filtera na fotografiju, ona će izgledati kao da je slikana četkicom, krajnji rezultat naravno varira od filtera koji ste izabrali iz ove grupe.

 

 

Ink Outlines i Dark Strokes

 

Distort: upotrebom ovih filtera, dobijate utisak kao da sliku gledate kroz staklo, vodu... Koriste se takođe za postizanje prirodnog ili neprirodnog izobličenja. U Filter Gallery se nalaze samo neki.

 

 

Diffuse Glow i Ocean Ripple

 

Sketch: filteri iz ove grupe dodaju teksturu slici, često se koriste za postizanje 3D efekta. Takođe ih je moguće upotrebiti za postizanje privida da je sadržaj nacrtan slobodnom rukom, jer ponekad sadržaj posle njihove primene podseća na skicu.

 

 

Charcoal i Graphic Pen

 

Stylize: u filter galeriji se nalazi samo jedan efekat iz ove grupe, krajnji rezultat stilizuje izgled slike uokvirujući svetlim Stroke-om razne površine.

 

 

Glowing Edges

 

Texture: konvertuje sliku tako što primenjuje selektovanu teksturu na njenu sadržinu.

 

 

Patchwork i Stained Glass

 

Svim filterima iz Filter galerije možete pristupiti iz menija filter. Pored već pomenutih u njemu se nalaze:

Blur: razne vrste zamagljenja, koje služe za ublažavanje ivica, specijane efekte ili simulaciju Motion Blur-a (zamagljenje usled pokreta)...

 

 

Gaussian Blur i Radial Blur

 

Noise: Različiti filteri koji dodaju šum slici.

 

 

Add Noise i Reduce Noise

 

Render: grupa filtera koja služi za stvaranje najrazličitijih specijalnih efekata: preliva, munja, elektriciteta, svetlosnih izvora...

 

 

Difference Clouds + Lens Flare (levo) i Fibers - simulacije kore drveta, kao novi lejer preko u Vivid Light Blending Mode-u (desno)

 

Sharpen: Filteri koji se koriste za izoštravanje slike.

 

 

Smart Sharpen

 

Kada primenite neki Filter, ako želite da ga ponovo primenite ne biste li ga pojačali, možete da iskoristite tastarnu prečicu Ctrl+F. Kao što je već rečeno, moguće je primenjivati nekoliko filtera uzastopno krajnji rezultat će zavisiti od redosleda kojim ih primenjujete, dakle da biste ponovili neki efekat nije dovoljno samo znati koje ste filtere primenili, već i koji je bio njihov raspored.
 

  

Liquify

 

Pored galerije filtera, postoji još jedna moćna alatka uz pomoć koje možete napraviti značajne efekte. To je Liquify koji možete aktivirati komandom Filter > Liquify...

 

 

Dialog Box Liquify

 

Sa leve strane u gornjem uglu, videćete različite četke koje imaju karakteristične efekte, a na desnoj strani su opcije za izabranu četku.

 

 

 

Sve četke na svoj način krive površinu koju obrađujete kada držeći levi taster miša prelazite preko nje. Najveća deformacija svih alatki je upravo u centru četki. Da biste najbolje shvatili kako koja četka deluje na površinu pre nego da krenemo da ih objašnjavamo, u ponuđenim opcijama sa desne strane, u View Options, štiklirajte kvadrat „Show Mesh”. Preko slike koju obrađujete će se pojaviti mreža uz pomoć koje imate jasniju sliku o tome kako alatka krivi sliku.

 1. Forward Warp Tool – gura piksele u pravcu u kojem prevlačite mišem. Ukoliko kliknete na određeno mesto, držite Shift i kliknete na neko drugo, povući ćete pravolinijski piksele od tačke jedan do tačke dva. Ovo je veoma korisna alatka koju ćete najčešće koristiti u opciji Liquify, i sa njom možete praviti najbolje male deformacije oblika.
 2. Reconstruction Tool – sve efekte vraća u prvobitno stanje dok držite levi taster miša i prelazite preko površine. Gledajući mrežu, možete videti da će svako zakrivljenje na njoj vraćati u prvobitni pravolinijski položaj.
 3. Twirl Clockwise Tool – ova alatka rotira piksele preko kojih prelazimo alatkom u pravcu kazaljke na satu. Ukoliko želite da ih rotira u suprotnom smeru, držite taster Alt.
 4. Pucker Tool – pomera piksele ka centru četkice.
 5. Bloat Tool – pomera piksele od centra ka ivicama četke.
 6. Push Left Tool – pomera piksele na površini koju obrađujete četkom u levu stranu. Ukoliko želite da ih pomera udesno, držite taster Alt dok prelazite preko površine koju krivite.
 7. Mirror Tool – prevlačeći ovu alatku preko površine, pravite efekat ogledalske slike.
 8. Turbulence Tool – gužva piksele u pravcu kojem vučete četku po površini.
 9. Freese Mask Tool – poput maske za slojeve, ova maska pomaže da zaštitite površinu koju obojite od bilo kakvog krivljenja od strane ponuđenih alatki. Površina koju „obojite” četkom, tj. zaštitite, dobiće transparentni crveni sloj.
 10. Thaw Mask Tool – otklanja masku na mestima gde prelazite četkom.
 11. Hand Tool
 12. Zoom Tool


Dodatne opcije:

 

 

 

 • Brush Size – omogućava da promenite veličinu četke s kojom vršite krivljenje površine.
 • Brush Density – kontroliše koliko će se efekat četke gubiti od centra ka ivici. Što je manja vrednost, to će efekat biti jači u centru, a gubiće se ka ivicama, što je veći to će prelaz od centra ka ivicama biti izjednačeniji. Ovim možete da kontrolišete obradu manjih detalja i sl.
 • Brush Pressure – određuje brzinu kojom se krivljenje odvija kada prelazite četkom preko slike. Što je veća vrednost, to će se krivljenje brže odvijati.
 • Brush Rate – određuje brzinu kojom se odvija krivljenje u okviru četke dok držite četku u jednom mestu, kod alatki poput Twirl, Pucker i Bloat.
 • Turbulent Jitter – kontroliše jačinu kojom alatka Turbulence gužva piksele.
 • Reconstruct Mode – prilikom korišćenja Reconstruct alatke možete izabrati način na koji želite da ispravljate krivljenje.

 

Lens Correction

Pokretanjem ove komande iz padajućeg menija Filter u mogućnosti smo ispravimo perspektivna zakrivljenja objekata na fotografiji nastalih u slučaju kada su objektiv Vaše kamere i određeni objekat koji slikate pod različitim uglom, zbog čega će taj objekat izgledati manje ili više „iskrivljen” u perspektivi. Ovo će Vam se najčešće dešavati kada slikate npr. zgradu ispred Vas koja ne može cela da uđe u kadar, zbog čega ste prinuđeni da se sagnete i usmerite objektiv naviše. Pokretanjem komande Filter > Lens Correction… otvoriće se njen Dialog Box:

 

 

Dialog Box Lens Correction

 

Najveći deo prozora zauzima standardno prikaz dokumenta koji obrađujete. U gornjem levom uglu nalaze se ikonice sledećih alatki:

 

 

 

 1. Remove Distortion Tool - Alatka za ispravljanje iskrivljenosti slike. Povlačeći miša dok držite levi taster, od ili ka centru dokumenta, vršite korekciju iskrivljenosti slike
 2. Straighten Tool - Alatka za ispravljanje linija po horizontalnoj ili vertikalnoj osi.
 3. Move Grid Tool - Alatka za izmeštanje pomoćne mreže
 4. Hand Tool
 5. Zoom Tool

Ukoliko Vam ove ikonice nisu dovoljne za željeni rezultat, sa desne strane imate Auto Correction opciju kao i Custom gde možete detaljnije vršiti korekturu uz pomoć sledećih klizača:

 

 

 

 • Geometric Distortion - klizač uz pomoć kojeg ispravljate iskrivljenost slike kao sa alatkom Remove Distortion
 • Chromatic Aberration - klizači za ispravljanje boja na ivicama objekata koje prepravljate
 • Vignette - pojava da se (najčešće kod širokougaonih objektiva) pojave zatamnjene ili posvetljenje ivice slike usled gubitka osvetljenja na ivicama ili presvetljenosti
 • Transform - ispravljanje vertikalne i horizontalne perspektive
 • Scale - skaliranje dokumenta

 

 

Izgled fotografije pre i posle primene Lens Correction Filtera

 

Vanishing Point

U slučaju da želite određenu selekciju ili deo slike da prebacite na drugi deo ili dokument, morali biste sami da je uz pomoć Distort, Rotate, Scale ili Perspectiv opcije uklopite na novom prostoru, kako bi rezultat bio logičan. Upravo zato postoji Vanishing Point filter, koji će uz pomoć perspektivnih mreža koje ste nacrtali, sam transformisati objekat kako bi se uklopio na novo mesto, kako perspektivom, tako i osvetljenošću, takođe će u slučaju retuširanja određenih delova davati prepravke koje su takođe podešene kako bi rezultat bio logičniji. Pokretanjem komande Filter > Vanishing Point… otvoriće se njen Dialog Box:

 

 

Dialog Box Vanishing Point

 

Sa desne strane prozora nalazi se nekoliko alatki:

 

 

 

 1. Edit Plane Tool - alatka za uređenje perspektivne ravni
 2. Create Plane Tool - alatka za kreiranje perspektivne ravni
 3. Marquee Tool - alatka za selektovanje oblasti u okviru ravni radi dalje obrade
 4. Stamp Tool - alatka za kloniranje izvorne površine (koju biramo Alt+klik na izvor)
 5. Brush Tool - alatka za bojenje
 6. Transform Tool - alatka za transformisanje selekcije ili unešenog dokumenta
 7. Eyedropper Tool - alatka za izbor boje
 8. Measure Tool - alatka za premeravanje
 9. Hand Tool
 10. Zoom Tool


Pre svega, potrebno je da napravite perspektivne ravni, na osnovu kojih će se delovi ili novi dokumenti transformisati u perspektivi. To ćete uraditi uz pomoć alatke Create Plane Tool. Photoshop očekuje da označite četiri tačke koje formiraju ravan. Klikom na svaku od njih napravićete prvu ravan koja ima osam pomoćnih tačaka, slična je Free Transform opciji s tim što je podeljena mrežom linija koje možete povećati ili smanjiti.

 

 

 

Tačke u uglovima služe kako bi ravan bila podešena tj. kako bi svaka tačka što preciznije formirala perspektivu sa slike (u ovom slučaju prednji deo zgrade sa Pikasovim muralima). Jednostavnim klikom na njih, držite levi taster miša i prevucite ih na željeno mesto. Ako to probate da uradite sa jednom od četiri pomoćne središnje tačke, raširićete ravan ili skupiti u perspektivi koju ste formirali. Ako želite da proširite ravan ali u nekom drugom pravcu i time formirate novu ravan, to ćete uraditi tako što ćete na ivici gde želite da napravite novu ravan u perspektivi, držati Ctrl i povući središnju tačku u određenom pravcu. Ako Vam se ugao ravni ne poklapa sa onim što opisujete, držite Alt i klikom na srednju pomoćnu tačku nađite pravi ugao.

 

 

 

Ukoliko je boja ivica ravni plava, Photoshop Vas obaveštava da je logična i da se poklapa sa perspektivom na slici, što neće biti slučaj ukoliko je žute ili crvene boje. Kada napravite potrebne perspektivne ravni, klikom na OK one će biti sačuvane, ali Vaša fotografija još uvek nije pretrpela nikakve izmene. Kada su sačuvane, predlažem da sve promene radite u novom sloju kako bi ste mogli dodatno da ih uređujete kroz Opacity, Blending modove itd. Da bi ste novom sloju dodali perspektivne ravni, aktivirajte ga, pokrenite komandu Filter > Vanishing Point…, a potom kliknite na padajući meni koji se nalazi s desne strane Edit Plane alatke i aktivirajte Render Grids to Photoshop.

 

 

Padajući meni sa opcijama

 

Sada možete da izaberete, uz pomoć Marquee alatke, deo koji želite da u perspektivi pomerite, kopirate, retuširate itd. Primetićete da se pravougaona selekcija formira samo uklapajući se perspektivno u ravni. Kada ste je izabrali, klikom na nji možete je izmestiti. Ukoliko držite Alt i prevlačite je, iskopiraćete je u perspektivi na mestu gde pustite selekciju (Move to a New Destination). Ukoliko držite Ctrl i prevlačite mišem u okviru ravni, tražićete mesto u okviru Perspective, s kojim ćete prekriti Vašu selekciju (Move as a Source). U oba slučaja imate iste opcije za podešavanje prenešenog dela selekcije na određeno mesto ili zamene selekcije s tim mestom. To su:

 • Feather - zamućivanje ivica prenešene selekcije
 • Opacity - transparentnost prenešene selekcije
 • Heal - način retuširanja tj. utapanja sa pozadinom. Ukolio je opcija isključena (Off), rezultat će biti kao da ste preneli selekciju Clone Stamp alatkom i neće biti mešanja prenete selekcije sa pozadinom. Kada je opcija uključena (On), rezultat će biti kao da ste selekcijom retuširali pozadinu uz pomoć alatke Heal Brush, dok će Luminance novoprenetoj površini dati osvetljenost one koju je prekrila i time postići logičniji efekat.


Ukoliko želite da u okviru perspektivne ravni dodate neku drugu sliku, otvorite je u Photoshop-u, ukoliko je velika smanjite je otprilike na potrebnu veličinu koju će zauzimati u vašoj perspektivnoj ravni (kako ne bi morali u Dialog Box-u da je transformišete), selektujte je celu i kopirajte tastaturnom prečicom Ctrl+C. Vratite se u vaš dokument, napravite obavezno novi sloj, dodajte mu perspektivne ravni i sada umesto da sa Marquee alatkom vršite selekciju, samo aktivirajte komandu Edit > Paste (ili tastaturnu prečicu Ctrl+V). Po Default-u, u gornjem levom uglu pojaviće se slika koju ste kopirali; prevucite je u ravan i ona će automacki biti transformisana u perspektivu. Možete je pomerati u okviru samo jedne ili više ravni, aktiviranjem Allow Multi-surface Operations iz padajućeg menija sa opcijama. Isto to možete uraditi sa tekstom u rasteru, ali ne zaboravite da ga ne pravite kao sloj ovog dokumenta, već u zasebnom sloju, gde ćete ga selektovati, kopirati i preneti tek u Dialog Box-u Vanishing Point. Kada prihvatite promene klikom na OK, novostvorenu sliku ili tekst u perspektivi imaćete u novom sloju koji ste upravo zbog toga i formirali.

 

 

Izgled fotografije pre i posle dodavanja nove slike putem Vanishing Point filtera

 
 

3D u Photoshop-u CS5

Jedna od novina Photoshop CS4 softvera bila je rad sa 3D modelima. Do tada, Photoshop je mogao da simulira 3D izgled nekih objekata u dokumentu, ali od CS4 verzije moguće je raditi sa pravim 3D modelima, što je u CS5 verziji dodatno unapređeno.

Za tu namenu u Photoshop su ubačena dva seta alatki:

 

 

Alatke za rad sa 3D modelima

 

Lako ćete proceniti za koju namenu ćete koristiti koju alatku. Ovim alatima vršite transformaciju već postojećih 3D modela ali njima ne možete da kreirate model.

Model možete uvesti iz nekog od programa za 3D modelovanje ili ga kreirati direktno od već postojećeg Layera. U oba slučaja koristićete padajući meni „3D”:

 

 

Padajući meni 3D

 

Prvi segment opcija kreira novi sloj, koji ima karakteristike 3D modela i u njega stavlja eksterni 3D fajl. Ovu opciju ćete koristiti kada imate gotov model i želite da ga ubacite u vaš dokument, pa da ga tu dalje obrađujete.

Drugi segment komandi ćete koristiti u slučaju da nemate fajl sa 3D modelom, već želite da ga kreirate direktno u Photoshop-u. Dakle, ovde ćete od postojećeg sloja napraviti 3D model koji ćete kasnije alatkama menjati.

Što se Render-a tiče, Photoshop CS5 se oslanja na GPU (Graphic Processing Unit) i koristi resurse samog grafičkog procesora umesto resursa glavnog procesora i RAM memorije računara. Ovakav pristup manje opterećuje resurse računara i prebacuje prikaz i renderovanje grafičkih elemenata u potpunosti onom delu računara koji je za to zadužen: grafičkoj karti.

Bitno je da sam GPU ima podršku za OpenGL kako bi sve nove funkcije koje se oslanjaju na OpenGL bile moguće. Pored toga, bitna je i RAM memorija same grafičke karte – na samoj grafičkoj karti mora postojati barem 128 MB RAM memorije. Photoshop se oslanja na GPU računara i ako ne postoji podrška za OpenGL, render će biti rađen softverski, što će dati značajno lošije rezultate.

Takođe, za neke komande možete dobiti grešku kao na slici:

 

 

Obaveštenje da vaša grafička karta nema podršku za OpenGL

 

Ipak, ukoliko radite sa softverima za 3D modelovanje, verovatno imate potrebne uslove za upotrebu punih mogućnosti novog softvera iz Adobe-a.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Filteri 1
 • Filteri 2
 • Filteri 3
 • Filteri 4
 • Filteri 5