U ovoj lekciji obrađivaćemo:

 • SPICE standard
 • ISO 9000 standard

 

SPICE standard

Iz CMM-a je proisteklo mnoštvo metoda za ocenu procesa, od Trilliuma (koji su proizvele kanadske telekomunikacione kompanije) do BOOTSTRAP-a (proširenje CMM-a koje se razvilo u okviru projekta ESPRIT Evropske zajednice). Taj porast, kao i tehnike procene proizvoda koji su bili komercijalno osetljivi, doveli su do toga da je Ministarstvo odbrane Velike Britanije predložilo međunarodni standard za procenu procesa (Rout 1995). Namena novog standarda, nazvanog SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination)(ISO/IEC 15504), bila je da usaglasi i proširi postojeće pristupe. Slično CMM-u, SPICE se preporučuje i za poboljšanje procesa i za određivanje sposobnosti. Okvir je izgrađen na arhitekturi procene koja definše poželjne postupke i procese.

Postoje dve različite vrste postupaka:

 1. Osnovni postupci, koji su suštinske aktivnosti određenog procesa.
 2. Generički postupci, koji institucionalizuju ili implementiraju proces na opšti način.

 

Na slici 1 ilustruje se kako arhitektura SPICE povezuje te dve vrste i uključuje stvarno procenjivanje za svaku od njih. Na levoj strani dijagrama predstavljeni su funkcionalni postupci u razvoju softvera. Taj funkcionalni aspekt se bavi s pet vrsta aktivnosti:

 1. Za kupca: procesi koji direktno utiču na kupca, podržavaju razvoj i isporuku proizvoda kupcu i obezbeđuju ispravan rad i upotrebu.
 2. Inženjering: procesi koji definišu, implementiraju ili održavaju sistem i njegovu dokumentaciju.
 3. Projekat: procesi koji ustanovljavaju resurse, koordiniraju ih ili upravljaju njima, ili obezbeđuju usluge kupcima.
 4. Podrška: procesi koji ustanovljavaju ili podržavaju performansu drugih procesa.
 5. Organizacija: procesi koji ustanovljavaju poslovne ciljeve i razvijaju sredstva za postizanje tih ciljeva.

 

SLIKA 1. Arhitektura SPICE za procenu procesa (Rout 1995)

 

Na desnoj strani slike 1 dat je upravljački aspekt; generički postupci, koji su primenljivi na sve procese, raspoređeni su u šest nivoa sposobnosti:

 1. Neizvedeni: izvođenje nije uspelo i nema ili nije moguće identifikovati proizvod koji funkcioniše.
 2. Neformalno izvedeni: nisu planirani ni praćeni, zavise od znanja pojedinaca i proizvoda rada koji se mogu identifikovati.
 3. Planirani i praćeni: verifikovani prema određenim procedurama, proizvodi rada podležu propisanim standardima i zahtevima.
 4. Dobro definisani: dobro definisan proces koji koristi potvrđene, namenske verzije standarda, dokumentovani procesi.
 5. Kvantitativno kontrolisani: detaljne mere performanse, sposobnost predviđanja, objektivno upravljanje i proizvodi rada koji se kvantitativno procenjuju.
 6. Stalno poboljšavani: kvantitativni ciljevi za efikasnost i delotvornost zasnovani na poslovnim ciljevima, kvantitativne povratne informacije od definisanih procesa, plus isprobavanje novih ideja.

 

Izveštaj o proceni je jedna vrsta proflla procesa. Procenjuje se svaka oblast procesa i izveštava se da je na jednom od šest nivoa sposobnosti. Na slici 2. prikazan je primer kako se izveštava o profilu. Senčenje ukazuje na stepen zadovoljavanja aktivnosti na svakom nivou.

Dakle, dok se CMM bavi organizacijama, SPICE se bavi procesima. Kao i kod CMM-a, procena metodom SPICE se administrira na unapred pažljivo propisan način da bi se subjektivnost u ocenjivanju svela na najmanju meru.

SLIKA 2. Profil SPICE procene (Rout 1995)

 

ISO 9000

Međunarodna organizacija za standarde (ISO) izradila je grupu standarda koji su zajedno poznati kao ISO 9000. Standardi određuju akcije koje treba da se preduzmu u svakom sistemu (ne samo u softverskom sistemu) koji ima ciljeve i ograničenja kvaliteta. Posebno, ISO 9000 se primenjuje kada kupac zahteva od proizvođača da pokaže dati nivo stručnosti u projektovanju i izgradnji proizvoda. Kupac i proizvođač ne moraju da pripadaju različitim kompanijama. Taj odnos može da postoji i unutar iste organizacije.

Među standardima ISO 9000, standard 9001 je najprimenljiviji na način kako razvijamo i održavamo softver. On objašnjava šta kupac mora da uradi da bi obezbedio da se proizvođač pridržava zahteva vezanih za dizajn, razvoj, proizvodnju, instalaciju i održavanje. U tabeli 1. navedene su klauzule ISO 9001.

Kako je ISO 9001 sasvim opšti, postoji poseban dokument, ISO 9000-3, u kome su date smernice za tumačenje ISO 9001 u kontekstu softvera.

 Broj klauzule  Predmet
 4.1  Odgovonost rukovodstva
 4.2  Sistem kvaliteta
 4.3  Pregled ugovora
 4.4  Kontrola dizajna
 4.5  Kontrola dokumenata i podataka
 4.6  Naručivanje
 4.7  Kontrola proizvoda isporučenih kupcu
 4.8  Identiflkacija proizvoda i mogućnost praćenja
 4.9  Kontrola procesa
 4.10  Inspekcija i testiranje
 4.11  Kontrola opreme za inspekciju, merenja i testiranje
 4.12  Inspekcija i provera statusa
 4.13  Kontrola neodgovarajućeg proizvoda
 4.14  Korektivna i preventivna akcija
 4.15  Rukovanje, skladištenje, pakovanje, očuvanje i isporuka
 4.16  Kontrola zapisa o kvalitetu
 4.17  Unutrašnja kontrola kvaliteta
 4.18  Obuka
 4.19  Servisiranje
 4.20  Statističke tehnike


TABELA 1. Klauzule ISO 9001

 

U klauzuli 4.2 ISO 9001 zahteva se da organizacija ima dokumentovani sistem kvaliteta, uključujući priručnik, planove, procedure i instrukcije za kvalitet. ISO 9000-3 tumači tu klauzulu za softver objašnjavajući kako bi sistem kvaliteta trebalo da se integriše u proces razvoja softvera. Na primer, u klauzuli 4.2.3 se govori o planiranju kvaliteta u projektu, a 5.5 se njime bavi unutar datog razvojnog projekta.

Slično tome, u klauzuli 4.4 ISO 9001 se zahteva ustanovljavanje procedura za kontrolu i verifikaciju dizajna, ukljućujući

 • aktivnosti planiranja, projektovanja i razvoja;
 • definisanje organizacionih i tehničkih interfejsa;
 • identifikovanje ulaza i izlaza;
 • pregledanje, proveravanje i validaciju dizajna
 • kontrolisanje promena u dizajnu.

 

Zatim, ISO 9000-3 preslikava te aktivnosti u kontekst softvera. Klauzula 5.3 bavi se specifikacijom zahteva kupca, 5.4 razmatra planiranje razvoja, 5.5 planiranje kvaliteta, 5.6 dizajn i implementaciju, 5.7 ispitivanje i validaciju, a 6.1 upravljanje konfiguracijom.

Standardi ISO 9000 koriste se za regulisanje unutrašnjeg kvaliteta i obezbeđenje kvalitetnih isporučilaca. Obično izvođač angažuje podizvođače za delove sistema, na osnovu dobavljačevog sertifikata ISO 9000. Proces sertifikacije ima definisan opseg i izvode ga revizori sistema kvaliteta. U Velikoj Britaniji, sertifikacija se izvodi pod okriljem programa TicklT. Postoji iscrpan vodič TicklT za tumačenje i razradu koncepata i primene ISO 9000 (Department of Trade and lndustry 1992).

Merenje je takođe deo standarda ISO 9000, ali ne tako eksplicitno kao u SPICE-u ili CMM-u. Posebno, u standardu ISO 9000 nema jakog naglaska na statističkoj kontroli procesa prisutnoj u SPICE-u i CMM-u. Međutim, kao i kod svih drugih okvira, ciljevi mogu lako da se pretoče u pitanja i metriku.

 

Reference:

 1. Rout, T. 1995. SPICE: A framework for software process assessment. Software Process Improvement and Practice.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • ISO 9000 i SPICE standard 1
 • ISO 9000 i SPICE standard 2
 • ISO 9000 i SPICE standard 3