Realizacija sajta

Postoje generalno gledano dva pristupa realizaciji sajta:

 • Hand coding (HTML kodiranje)
 • WYSIWYG  (What You See Is What You Get)

 

Hand Coding predstavlja način ručnog kodiranja i kreiranja sajta u tekst editoru poznavanjem HTML koda. WYSIWYG  je vizuleni način kreiranja sajtova.

 

Prednosti WYSIWYG editora

Svi današnji vizuelni editori omogućavaju lako učenje i savladavanje alata. Kreiranje stranica vrši se vrlo brzo. Za početnike u web dizajnu ovaj način rada je pogodniji za razliku od učenja samog HTML jezika. Vizuelni editori omogućavaju efikasno ubacivanje slika, tabela, formi i drugih kontrola. Svaki dobar editor ima i preview prozor za proveru izgleda same stranice pre snimanja. Najpoznatiji alati ovog tipa danas su Dreamweaver i FrontPage.

 

Prednosti HTML kodiranja

Dobro shvatanje HTML-a omogućava brzo učenje i primenu drugih tehnologija (DHTML, JavaScript i sl.). Kao HTML editor može dobro da posluži čak i Notepad. Dizajneri koji poznaju HTML veoma brzo i lako prelaze na bilo koji WYSIWYG editor (FrontPage, Dreamweaver i sl.). Poznavanjem HTML koda mogu da se isprave sve nesavršenosti WYSIWYG editora. HTML kodiranjem ispravljaju se sve browser nekompatibilnosti, i omogućava ravnopravna vidljivost u svakom web browseru (Internet Explorer, Opera, i dr.)

 

WYSIWYG vs. Hand Coding

Zaključak bi bio da uvek treba dobro savladati HTML, a u samom radu koristiti kombinaciju oba pristupa. Svi današnji web dizajn alati imaju mogućnost paralelnog rada (i u HTML i u vizuelnom okruženju), što dobri web dizajneri uvek efikasno koriste.

 

Izbegavati kliše

Za dobar web dizajn treba poštovati i nekoliko nepisanih pravila. Ne govoriti nikad posetiocu nešto u stilu "Proverite zašto smo najbolji". Ako je sam sadržaj interesantan, korisnik će se zadržati i posetiti još neku od stranica. Nikad ne postavljati poruku tipa "Sajt u izgradnji". Ako sajt ne radi ne treba ga ni postavljati. Nije dobro za bilo šta na sajtu reći da je “Cool”. Takodje, nikad ne treba reći "Dođite opet". Ako je sadržaj dobar, korisnik će se i sam vratiti. Izbegavati i sleng i ulične fraze i izraze karakteristične za neko govorno područje.

 

Testiranje sajta

Treba imati na umu da postoji nekoliko miliona korisnika weba koji se razlikuju po:

 • vrsti web browsera koji koriste,
 • tipu grafičke kartice,
 • performansama računara,
 • podešavanju računara (rezolucija, Refresh Rate i sl.)

 

Zbog toga proveri sajta treba posvetiti više vremena. Provera web sajta obuhvata:

 • otvoranje sajta u nekoliko različitih browsera i proveru svih funkcionalnosti,
 • promenu rezolucije,
 • promenu dimenzija prozora. 

 

Za bolji dizajn

Izbegavati upotrebu frame-ova, koji sa sobom nose:

 • nepotrebne Scroll barove,
 • probleme prilikom snimanja,
 • probleme oko resize-inga prozora.

 

Frejmovi su se pre mnogo više koristili, nego danas.

Takodje, izbegavati Java aplete koji se sporo izvršavaju i pored male veličine apleta. Podrška browser-a za JVM (Java Virtual Machine), koji je neophodan za izvršavanje apleta na računaru korisnika, nije uvek prisutna. U početku su se mnogo više koristili. Treba izbegavati i upotrebu pop-up prozora.

 

Take away value

Predstavlja utisak koji stiče korisnik, odnosno kakvu impresiju nosi posetilac sa sajta (da li je zadovoljan ili ne). Treba uvek ponuditi manju anketu ili upitnik, da bi se dobila informacija o korisniku i njegovim komentarima. Povratna informacija je jako važna za analizu i eventualne ispravke.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Implementacija sajta 1
 • Implementacija sajta 2
 • Implementacija sajta 3