Hardverski uređaji neće raditi bez određenog drajvera za taj uređaj. Ova lekcija opisuje kako se upravlja i kako se konfigurišu drajveri uređaja. Takođe, ova lekcija objašnjava kako Windows Vista download-uje drajvere i kritične zakrpe (fixes) u toku setup procesa, što pomaže pri instalaciji i oslobađa sistem grešaka (trouble-free).

Nakon kompletne lekcije naučićete da:

 • Opišete Windows Vista drajvere uređaja
 • Opišete Windows Vista Device Manager alatku
 • Opišete Windows Vista Plug and Play karakteristike
 • Opišete Automatsko ažuriranje (Dinamic Update)
 • Instalacija i konfiguracija drajvera uređaja

Šta je to Windows Vista drajver uređaja?


Drajver uređaja omogućava interakciju (komunikaciju) između operativnog sistema i hardverskog uređaja. Administrator kao Windows Vista specijalista, mora da bude u mogućnosti da bez problema instalira sve potrebne uređaje i njihove drajvere u kompjuter i takođe mora da bude upoznat sa metodima upravljanja drajverima uređaja.

Drajveri uređaja

Drajver hardverskog uređaja (Device Drivers) je specijalni mali hardware-dependent softver koji je takođe specifičan za operativni sistem. Drajveri uređaja koji se nalaze u Windows Visti imaju digitalni Microsoftov potpis (Digital Signature). Ovaj Microsoftov potpis ukazuje na to da je određeni drajver ispunio određeni nivo testiranja i da je stabilan i pouzdan.

Drajveri uređaja:

 • Upakovani u sam Windows Vista operativni sistem
 • Ažuriraju se kroz Windows update
 • Ažuriraju se preko proizvođačevog internet sajta
 • Pripadaju hardverskim uređajima

Windows Vista Device Manager alatka

 


 
Device manager alatka u Windows Visti pomaže sistemskim administratorima da upravljaju i konfigurišu hardverske uređaje. Ovo je verovatno prva alatka koju treba da iskoristite kao Windows Vista specijalista kada rešavate određene probleme koje se odnose na rad harverskih uređaja u kompjuteru.

Korišćenje Device Manager-a

Korišćenjem Device manager alatke sistem administratori i Windows Vista specijalisti mogu da odrade sledeće zadatke:

 • View a list of installed devices - Administratori mogu korišćenjem Device Manager-a da vide listu svih instaliranih uređaja na kompjuteru. Lista uređaja se uvek iznova kreira nakon svakog restartovanja sistema ili nakon svake dinamičke promene.
 • Uninstall a device - Device Manager alatka može da se iskoristi za deinstaliranje drajvera uređaja, i za uklanjanje drajverskog softvera iz kompjutera.
 • Enable or Disable devices - Ako želimo da uređaj ostane povezan na kompjuter ali da bude onemogućen, možemo da onemogućimo uređaj (disable). Onemogućavanje se razlikuje od deinstalacije po tome što prilikom onemogućavanja uređaja onemogućavamo samo drajver uređaja a konfiguracija samog uređaja ostaje nepromenjena.
 • Troubleshoot Devices - Uz pomoć Device Manager-a možemo da rešimo određene probleme koje se odnose na hardverske uređaje. Ako uređaj ne radi kako bi trebalo, možemo da iskoristimo Device manager alatku kao deo Troubleshooting procesa. Na primer, možda ćemo videti listu uređaja sa uređajem koji se naziva Unknown Device i ima žuti znak upitika.
 • Update Device Drivers - Ako imamo ažurirani drajver za hardverski uređaj, ili ako nas je proizvođač uređaja obavestio da možemo da skinemo najnoviju verziju drajvera sa njegovog sajta možemo da iskoristimo Device Manager i instaliramo i ažuriramo drajver.
 • Roll Back Drivers - Ako nam se pojavi sistemski problemi nakon ažuriranja drajvera, uz pomoć opcije Roll Back Driver možemo da vratimo staru verziju drajvera  određenog uređaja. Ova karakteristika nam omogućava da reinstaliramo poslednji drajver uređaja koji je funkcionisao pre ažuriranja drajvera (pre instalacije trenutnog drajvera).

Šta je Windows Vista Plug and Play?

Windows poseduje podršku za Plug and Play još od Windows-a 9x. Windows Vista danas nudi unapređenu podršku za tehnologije, uključujući Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) i HottADD memory (dodavanje memorije dok kompjuter radi). Razumevanje Plug and Play-a je od krucijalnog značaja da bi Windows Vista Technology specijalista mogao da rešava probleme sa uređajima, sa kojima se susreću korisnici u svakodnevnom radu na njihovim kompjuterima na kojima je instaliran Windows Vista OS.

Plug and Play 

Kada instaliramo novi uređaj, Windows Vista ga prepoznaje i konfiguriše ga. Da bi podržali Plug and Play, hardverski uređaji sadrže konfiguraciju i informacije koje se odnose na drajvere koji su potrebni da bi uređaj funkcionisao. Windows Vista čita informacije kada povežemo uređaj i kompletira konfiguraciju tako da uređaj može da radi bez problema i komunicira sa drugim uređajima koji se takođe nalaze u kompjuteru.

Detekcija uređaja zavisi od tipa uređaja koji želimo da instaliramo:

 • Za Universal Serial Bus, IEEE1394 (takođe poznat pod imenom Firewire) i Small Computer System Interface (SCSI) uređaje, potrebno je samo da utaknemo (Plug) uređaj u kompjuter i Windows Vista će ga automatski detektovati.
 • Za Peripheral Component Interconnect (PCI) i Acceleration Graphics Port (AGP) Plug and Play kartice, potrebno je da isključimo kompjuter iz struje i ubacimo karticu u određeni slot unutar kompjutera. Kada ponovo upalimo kompjuter, Windows Vista će detektovati te uređaje.

Ako drajver nije dozvoljen u sistemu, Windows Vista će nas obavestiti o tome i tražiće od nas da mu damo putanju do potrebnog drajvera.

Šta je Dynamic Update (automatsko ažuriranje)? Dynamic Update je karakteristika Windows Vista operativnog sistema koja radi zajedno sa Windows Dinamic Update-om i download-uje sve kritične zakrpe i sve drajvere uređaja koji su potrebni za setup proces. Dynamic Update download-uje nove drajvere za uređaje koji su povezani na kompjuter i koji su potrebni za strartovanje setup-a. Ova karakteristika ažurira potrebne setup fajlove i unapređuje proces tako da možemo uspešno da počnemo korišćenje Windows Vista OS.

Tipovi fajlova

Dynamic Update download-uje sledeće tipove fajlova:

 • Critical Updates - Dynamic update zamenjuje fajlove iz DVD-a Windows Vista operativnog sistema koji zahtevaju kritične zakrpe i dodatne fajlove. Dynamic updates takođe zamenjuje DLL fajlove koje zahteva setup proces. Fajlovi koji su download-ovani su samo fajlovi koji zamenjuju postojeće fajlove: nijedan novi fajl nije download-ovan.
 • Device Drivers - Dynamic Update download-uje samo drajvere koji se ne nalaze na CD-u ili DVD-u operativnog sistema. Dynamic update ne ažurira postojeće drajvere, ali ih možete dobiti i skinuti ako se povežete na Windows Update nakon završenog setup procesa.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Instalacija i konfiguracija Windows Vista drajvera 1
 • Instalacija i konfiguracija Windows Vista drajvera 2