Instaliranje i konfigurisanje Administrativnih alatki  

U ovoj lekciji će se naučiti:  

Šta su to administrativne alatke?
Kako se instaliraju administrativne alatke?
Šta je to MMC?
Kako rešiti probleme koji se javljaju pri instaliciji administrativnih alatki?   

U ovoj lekciji biće utvrdjeno kako se instaliraju i konfigurišu administrativne alatke.

 

 

Administrativne alatke omogućavaju mrežnim administratorima da dodaju, pretražuju i menjaju kompjuterske i mrežne postavke i objekte u Aktivnom Direktorijumu.  Administrativne alatke Instaliramo da bi mogli lako da upravljamo Windows Server 2003 okruženjem na kompjuterima koji rade na Windows XP Professional i Windows Server 2003 platformi. Kada imamo sve administrativne alatke na kompjuteru koji koristimo, tada možemo da vršimo i udaljenu administraciju Aktivnog Direktorijuma i mrežnih postavki.

 

Administrativne Alatke   

  • Active Directory Users and Computers
  •  Active Directory Sites and Services
  • Active Directory Domains and Trusts
  • Copmuter Management
  • DNS
  • Remote Desktops

Instalacija Administrativnih alatki

 

  Administrativne alatke se instaliraju na Windows XP Professional kompjuteru kad želimo da udaljeno, dakle sa svog laptop klijentskog računara upravljamo mrežnim resursima kao što su Aktivni Direktorijum, ili mrežnim servisima kao što su WINS, DNS, DHCP.  Ako želimo da instaliramo administrativne alatke na kompjuter koji radi na Windows XP Professional platformi, i u slučaju kada postoji samo Service Pack 1, neophodan je hot fix (update) iz Microsoft-ove baze znanja (broj hot fix-a je 329357). Dakle, taj update mora biti instaliran.  Takodje, ako želimo da udaljeno administriramo mrežnim resursima sa kompjutera koji radi na Windows Server 2003, možemo da instaliramo administrativne alatke i u slučaju kada na Serveru nisu podignuti ti servisi. U slučaju da neko drugi neovlašćeno koristi vaš kompjuter na kojem ste instalirali administrativne alatke, odmah ih deinstalirajte.   

Kako se instaliraju administrativne alatke?

  

Da bi instalirali Server 2003 administrativne alatke (Administration Tools Pack), na kompjuter koji radi na Windows XP Professional, treba da imamo administrativne privilegije na tom lokalnom kompjuteru. Ako je kompjuter član domena, DOMAIN ADMIN grupa ima sva prava da odradi ovu proceduru.  Alatke se nalaze na instalacionom disku Servera 2003.

 

Šta je MMC?

 

 


Pomoću Microsoft Management Console (MMC) kreiramo, čuvamo i otvaramo administrativne alatke, koje se nazivaju konzole. Uz pomoc MMC možemo da upravljamo hardverom, softverom i mrežnim komponentama Windows operativnog sistema. MMC radi na svim klijentiskim operativnim sistemima. Dakle, da biste ovladali administracijom Windows Server 2003, morate najpre da ovladate korišćenjem Microsoft-ove upravljačke konzole MMC. MMC predstavlja svojevrstan kostur (framework) u koji se smeštaju pojedinačne upavljačke aplikacije. MMC koristi SNAP-inove, alate koji obavljaju sav posao.

   

Sta su to SNAP-INS? 
 

SNAP-In je alatka koju hostuje MMC. MMC nudi grupu snapin-ova uz pomoć kojih možemo da upravljamo servisima sa jednog jedinog interfejsa. MMC omogućava da napravimo konzolu kakvu želimo, tako što možemo da dodamo Snap-inove. Dakle možemo da kreiramo administrativne alatke, koje odgovaraju našim potrebama.

 

 Za više informacija o MMC, pogledajte:  Step-by-Step Guide to the Microsoft Management Console at http://www.microsoft.com/technet/treeview/ default.asp?url=/technet/prodtechnol/windows2000serv/howto/mmcsteps.asp.  

Kako rešiti probleme koji se javljaju pri instalaciji i konfiguraciji Administrativnih alatki (Administration tools)  

Dva najčešća problema sa kojim se administratori sreću pri instalaciji i konfiguraciji administrativnih alatki su:   

1. Cannot Install Administrative Tools Properly  Ako vam se desi da dobijete ovakvu poruku za greške pri instalaciji Administrativnih Alatki u Windows Server 2003, proverite da li imate administrativne dozvole na lokalnom kompjuteru na kome instalirate alatke.  Drugi mogući razlog zbog kojeg ne možete da instalirate alatke je pogrešan operativni sistem. Administrativne Alatke za Server 2003 možete instalirati samo na Windows XP Professional ili Windows Server 2003 operativnim sistemima.   

2.Broken Help Links  Kada paket Windows Server 2003 Administrativnih alatki instaliramo na Windows XP Professional opetivnom sistemu, neki HELP linkovi možda neće raditi. Razlog je u tome što su nam potrebni i serverski i klijentski HELP fajlovi za Windows Server 2003 Administrativne alatke na Windows XP Professional kompjuteru.  

Da bi rešili problem, moramo da integrišemo serverske i klijentske HELP fajlove za Windows Server 2003 Administration Tools paket tako što ćemo instalirati Serverske HELP fajlove na Windows XP Professional.

 
Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Instalacija i konfiguracija administrativnih alatki 1
  • Instalacija i konfiguracija administrativnih alatki 2
  • Instalacija i konfiguracija administrativnih alatki 3