Internet protokoli

Postoji više protokola (pravila) koji danas važe u Internet svetu. Najznačajniji od njih su: TCP/IP, FTP, HTTP, NNTP, SMTP i POP3.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol je najrašireniji komunikacioni protokol i osnova kompletnog Interneta. Protokol omogućava komunikaciju između dva ili više računara u mrežnom okruženju. TCP/IP je protokol koji koriste računari prilikom komunikacije preko Interneta, odnosno paket komunikacionih protokola, kojim se računari povezuju na Internet.

FTP

File Transfer Protocol je protokol koji omogućava razmenu fajlova preko Interneta. To je standardni protokol za prenos fajlova sa jednog na drugi računar odnosno protokol za upload i download fajlova sa nekog udaljenog računara na mreži. Često se koristi kod ažuriranja sajta, odnosno upload-a web prezentacije. FTP je klijent/server protokol, koji omogućava ftp klijentu da se loguje na remote računar, kreće kroz strukturu na remote računaru, a potom omogući upload ili download fajlova sa tog računara. Postoje dve vrste konekcije: anonymous ftp i private ftp, gde se kod private ftp-a pristupa sa sopstvenim username-om i password-om, dok se kod anonymous ftp-a, pristupa sa ključnom reči anonymous.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) je sastavni deo svake adrese na web-u i služi za razmenu hypertext fajlova (HTML) preko Interneta. To je u stvari protokol koji se koristi između web browser-a (klijenta) i servera pri zahtevu za nekim dokumentom i prenosom njegovog sadržaja do klijenta. Može se odrediti i kao skup pravila za razmenu fajlova bilo koje vrste (zvuk, tekst, slike, video) na world wide web-u.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je jezik za kreiranje hypertekst dokumenata na Internetu i kontrolu prikaza web strana, odnosno načina na koji će browser korisnika prikazati neku stranicu sa weba. HTML fajlovi se prikazuju pomoću WWW klijent programa tj. browser-a, koji interpretiraju HTML kod. Sastoji se od skupa markup simbola tj. tagova koji govore browser-u kako da prikaže web strane Internet korisniku. HTML kodiranje dozvoljava linkovanje ka drugim fajlovima na Internetu putem hiperlinkova. Kreiranje HTML koda se može vršiti u bilo kom tekst procesoru što je bila praksa ranije, dok se danas koriste web dizajn programi.

NNTP

NNTP (Network News Transfer Protocol) je protokol za postovanje, distribuciju i dohvatanje poruka i članaka preko mreže. Postavlje se pitanje koja je razlika između newsgrupa i foruma? Forumi su web bazirane aplikacije kod kojih se direktno na web stranicu postuju poruke, dok newsgrupe funkcionišu po određenim protokolima i omogućavaju transfer vesti preko Interneta. NNTP je takođe i protokol za prenos USENET poruka. USENET predstavlja mrežu newsgroupa, koja se sastoji od hiljade newsgrupa dostupnih preko USENET-a. Ono što je bitno istaći je da je potreban odredjeni klijent/server softver. U našoj zemlji je moguće izvršiti prijavljivanje na server news.beotel.yu ili na news.rcub.bg.ac.yu, gde potom korisnik treba da odabere koje teme i koju grupu vesti želi da prima.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) se koristi za slanje maila preko Internet-a, i ujedno je najrašireniji protokol na Internetu za razmenu e-mail poruka. Omogućava server to server protokol za razmenu poruka. Predstavlja outgoing protokol, odnosno protokol za slanje poruka na Internet.

POP3

POP3 (Post Office Protocol 3) je transport protokol, koji se koristi za prijem maila. E-mail klijent program korisnika koristi ovaj protokol za komunikaciju sa e-mail serverom. Sastoji se iz skupa pravila putem kojih klijent dohvata poruku sa e-mail servera. Poruke se čuvaju na mail serveru sve dok se korisnik ne konektuje i proveri svoju poštu. Na serveru se poruke smeštaju u korisnikovom mailbox-u do trenutka korisnikove provere pošte sa bilo kog mesta. Uz pomoć određenih programa postoji mogućnost izbegavanja download-a neželjenih poruka sa servera.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Internet protokoli 1
  • Internet protokoli 2
  • Internet protokoli 3