Od interaktivne televizije do Interneta

Ono što je definitivno uticalo na polako napuštanje daljih istraživanja na polju interaktivne televizije bilo je sve dinamičnije proširenje mogućnosti koje je Internet nosio sa sobom. Od početnih koraka Interneta kao pre svega medija za tekstualnu komunikaciju i razmenu ideja pa do razvoja svetske globalne mreže kao sistema promocije i kasnije Online trgovine, do najmoćnijeg medijskog okruženja za izražavanje u potpuno interaktivnom maniru. Sve ono što su kompanije za distribuciju kablovskog programa i industrija zabave probali da implementiraju u koncept interaktivne televizije-Internet, Online prenos informacija i svetska globalna mreža su velikom brzinom adaptirali u svom okruženju, uznapredovali i bez velikih angažovanja dodatnih resursa (što je bilo neophodno u konceptu interaktivne televizije). Po tumačenju nekih analitičara zapravo Internet je taj koji polako prerasta u interaktivnu televiziju.

 

Internet mogućnosti

Internet je kompleksan pojam. U svojoj najjednostavnijoj formi on predstavlja ogromnu mrežu računara koji su povezani tako da ljudi mogu da dele informacije izmedju sebe. Od momenta od kad su najveće korporacije, instituti, edukativne i istraživačke institucije odlučile da postave tamo svoje informacije i podele ih sa svima, od tog momenta Internet je postao najveći globalni izvor informacija, najveća dostupna enciklopedija i baza podataka.

Nisu naravno sve informacije koje se nalaze na Internetu edukativnog ili spoznajnog tipa. Kao globalna i otvorena mreža veb je dao mogućnost svima da postavljaju informacije, misli, panflete, poruke po slobodnoj volji, tako da je on ujedno postao najveći svetski otovreni bilbord. U prilog tome ide ekspanzija i razvoj bloga koji je pored sajtova sa socijalnom interakcijom označio revoluciju na vebu i prelazek sa WEB 1.0 na WEB 2.0. Na blogovima svaki posetilac ima mogućnost i da učestvuje u izgradnji sajta praveći svoje profile, kategorizacije itd. Internet je postao globalni virtuelni prostor gde su posetioci istog imali sve veću potrebu za međusobnom interakcijom i razmenom ličnih informacija i komunikacijom. To je dovelo do toga da je veoma brzo Online virtuelni prostor postao i najveći globalni medij za personalno upoznavanje i komunikaciju.

I opet ne samo to, Internet je zbog masovnosti i dostupnosti veoma brzo postao interesantan kompanijama koje se bave prodajom, razmenom, aukcijama, raznim vrstama servisa i ubrzo internet prostor je postao najveće globalno tržište i prostor za marketiranje.

I konačno, sa toliko posetilaca Online koji su istražuju u potrazi za informacijom, komunikacijom ili da kupe nešto, mora postojati i prostor za zabavu tako da veb već uveliko postaje najveći medijum za zabavu.

 

Internet ekonomija

Ubrzo nakon komercijalizacije Interneta i ekspanzije veba, na globalnom nivou stvorile su se ogromne mogućnosti za sticanje zarade pokretanjem nekih od mnogobrojnih mogućnosti koje veb medij pruža. Ono što je najvažnije je da šta god da pokrenete ili ponudite na Internetu, vi to radite na globalnom marketu koji dnevno ima nekoliko desetina miliona posetilaca. Ne čudi onda da je Internet jedino tržište gde je moguće u veoma kratkom roku zaraditi milijarde dolara. Potrebna vam je samo ideja, dobar marketing i velika posećenost vaše internet prezentacije. Jedan od najinteresantnijih primera sticanja velike zarade preko Interneta je ideja koju je realizovao jedan student u Engleskoj prodajući jedan piksel za jedan dolar. Na taj način je zaradio milion dolara. Izgled njegovog sajta tj. stranicu možete videti na http://www.milliondollarhomepage.com.

Velike kompanije poput www.google.com, www.yahoo.com, www.amazon.com, www.ebay.com itd. godišnje okreću milijarde dolara koje ostvaruju putem online modela poslovanja.

Yahoo.com - sajt jedne od najvećih kompanija koja posluje preko Interneta

 

Veliki novac ulaže se u kreiranje i dalji razvoj servisa i alata za uspešno vođenje Online poslovanja. Čitav niz disciplina od psihologije boje, kreiranje korisničkih interfejsa, korisničke interakcije, nove medija produkcije, elektronskog biznisa, elektronskog komerca, internet marketinga itd. postaju deo ozbiljnih proučavanja i razvoja, a sve u cilju unapređenja i potpunog iskorišćenja kapaciteta koje Internet ima u sferi komercijalnog tj. za sticanje profita.

Ebay.com još jedna od niza kompanija koja zarađuje veliki novac preko Interneta

 

Kada govorimo o modelima za zaradu na Internetu, moramo uzeti u obzir brzinu kojom se Online tržište razvija, tako da je lako moguće da model koji je u jednom momentu aktuelan već u kratkom vremenskom periodu bude modifikovan ili potpuno promenjen. Trenutno postoji veliki broj načina kako doći do zarade preko Interneta ovde ćemo navesti samo neke:

 • Prodaja Internet servisa.
 • Prodaja prostora na veb sajtu u svrhu Online marketiranja drugih sajtova.
 • Generisanje podataka sa sajta koji se kasnije mogu prodati.
 • Direktna prodaja proizvoda krajnjim korisnicima.
 • B2B uspostavljanje međusobnih poslovnih aranžmana na nivou kompanija.
 • Uspostavljanje partnerskih odnosa i prodaja usluga drugih kompanija.

 

Ono što je takođe važno napomenuti jeste da veb ne služi samo za ostvarivanje direktnog profita. On takođe predstavlja idealno mesto za prezentovanje i marketiranje usluga koje se obavljaju mimo Online okruženja. Danas je već postalo deo poslovnog imidža da svaka kompanija, nebitno čime se bavi, ima svoju internet prezentaciju. Drugim rečima to su kompanije koje ne prave novac na vebu, one ga prave zbog veba.

Evo i nekoliko primera kako je moguće napraviti novac zbog veba:

 • Štamparija koja se na isti način reklamira, dakle putem svoje prezentacije i postavljanjem banera na sajtove sa velikom posećenošću.
 • Kompanije koje putem Interneta sakupljaju informacije od posetilaca u formi anketa itd, a posle te informacije prodaju kompanijama koje su zainteresovane. Najklasičniji primer je ono što je uradio Haris Pol (www.harrisinteractive.com). Na njegovom sajtu on postavlja pitanja na koja posetioci odgovaraju. Pritom se putem članstva prikupljaju osnovne generalije posetioca koji želi da učestvuje u istraživanju. Prikupljeni podaci mogu biti od neprocenjive vrednosti marketing timovima u raznim industrijama, medijima, političarima, istraživačima itd.
 • Prezentacija koju sponzorišu proizvođači određenih proizvoda kako bi privukli potencijalne kupce. Primer takvog sajta je recimo www.build.com koji sponzorišu proizvodjači opreme za kupatila i dekorativnih svetala. Oni svoju Online ponudu usmeravaju ka predužimačima koji imaju potrebu za ovakvim tipom robe.
 • Direktorijumi i pretraživači su posebna pojava na vebu koju omogućava veliki obrt putem praćenja i izgradnje profila posetilaca i kreiranjem ponude za njih a kompanijama obezbeđuju pojavljivanje na vebu. Najbolji primer toga je recimo yahoo.com, google.com.

Build.com sponzorišu proizvodjači opreme za kupatila i dekorativnih svetala

 

Razvoj korisničkog interfejsa

Kao što je već u nekoliko navrata rečeno svedoci smo veoma dinamičnog razvoja veba. Brzina i opseg protoka koja su do pre nekoliko godina bili problem usled informatičke infrastrukture koja se oslanja na telefoniju, prevaziđen je do nivoa da sada uz pomoć dostupnih alata, emitovanje video zapisa ili televizijskog programa uz postojeće brzine internet konekcije ne predstavlja više problem. Ideja interaktivne televizije ostvarena je na vebu.

Takođe populacija koja koristi Internet kao sredstvo zabave i komunikacije postaje sve masovnija zbog prevazilaženja problema korišćenja internet resursa pre svega kroz edukovanje potencijalnih korisnika usluga.

Korišćenje klasičnog televizijskog medija zahtevalo je od korisnika samo korišćenje daljinskog upravljača što je daleko jednostavnije od sistema po kome funkcioniše Online servis gde korisnik mora da se uloguje, preuzme neki sadržaj ili instalira neki od alata da bi bio u stanju da koristi dostupan sadržaj. To je možda bio, i jos uvek jeste, jedan od glavnih razloga prednosti televizije u odnosu na Internet kada govorimo o masovnosti.

Značajna unapređenja u tom smislu donela su istraživanja i kasnija implementacija korisnički orjentisanih interfejsa ili upravljačkih konzola koje su omogućile lako snalaženje korisnika u moru mogućnosti koje su mu date na korišćenje. Takav uprošćeni model interaktivnosti koji je uspostavljen na nivou Online aplikacije i korisnika doveo je do potpunog zaokreta u socijalnom ponašanju pojedinca i promenilo njegov profil od pasivnog konzumenta televizijskog programa do kompjuterski osposobljenog aktivnog učesnika u razvoju i kreiranju omiljenog portala na osnovu definisanog profila ili nekog drugog interaktivnog iskustva u sferi zabave ili edukacije.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Internet 1
 • Internet 2
 • Internet 3