Jedinstvo je povezanost svih elemenata u zajedničku akciju. Ono nije samo estetski normativ, već kategorija koja označava povezanost forme i sadržaja, forme i stila kao i povezanost i usklađenost svih likovnih elemenata i konačno jedinstvo svih elemenata koji grade estetsko načelo.

Na svako jedinstvo pa i na likovno, uvek deluje nekoliko sila od kojih su dve glavne. Jedna teži da ga razbije, a druga se tome suprotstavlja.

Jedinstvo se uglavnom temelji na ideji okupljanja elemenata sa sličnim ili različitim intresima unutar likovne kompozicije.

Neophodno je usaglasiti i stilsko i likovno jedinstvo sa odgovarajućom idejom teme u sveukupno jedinstvo sadržaja i forme.

           

           

Jedinstvo u likovnim umetnostima označava objedinjavanje likovnih elemenata međusobno, likovnih elemenata s kompozicijskim načelima, te objedinjavanje dve ili više likovnih tehnika.
To je težnja ka jedinstvenoj celini koja delu omogućuje homogenost organizma. Potrebno je da sve likovne i tehničke snage pokrenute u svrhu oblikovanja likovnog dela teže jednom zajedničkom cilju, likovnom sadržaju, kao što svi igrači nekog tima teže ostvarivanju pobede prema pravilima igre koju igraju. Likovni elementi moraju biti odabrani i međusobno uređeni kompozicijskim načelima, u skladu sa oblikovnim načelom, idejom, sadržajem dela. To važi i za odabir likovne tehnike - ako se želimo baviti linijom, uzećemo i motiv i tehniku koja nam to omogućava. Naravno, pravila se mogu i kršiti, ali ako se to ne čini s određenom namerom efekat će biti kao da sa trkačkim automobilom krećemo u obrađivanje polja: izvodljivo, ali besmisleno.
Jedinstvo je posebno poželjno danas, u toliko popularnim, kombinovanim tehnikama. Ujedinjenje tehnika treba usmeriti na istraživanje uspostavljanja likovno-tehničkog jedinstva. Tada se kombinovanim tehnikama u završnom opažaju pristupa kao jednoj novoj, superponiranoj tehnici, čiji konačni izražaj je različit od jednostavnog zbira detalja: utisak je jedinstven, a tehnika se zato može i nazvati samo kombinovana tehnika.
Najčešće kobinovane tehnike podrazumevaju upotrebu kolaža (iz časopisa), tuša i pera, ili akvarela s flomasterom. Umetnici su često koristili dodatne tehnike koje su njihovim delima davale posebnu izražajnost, počevši od Pikasovih kolaža, preko dodavanja gipsa u boju radi pojačavanja taktilnosti slikara enformela, pa do kombinovanja najrazličitijih materijala na radu, takozvanih asamblaža u vreme pop-arta, koji će kasnije prerasti u tzv. instalacije koje se odvajaju od površinskog percipiranja.

  

Pablo Picasso kolaž

Robert Rauschenberg, "Bez naslova"

Delo Roberta Rošenberga (Robert Rauschenberg), "Bez naslova", 1955. je kombinovana  tehnika.
Karakteristično je pop-art komponovanje isečaka iz stvarnosti - uz boju ovde su i fotografije, tkanine, tapete, komadi plakata i drugih urbanih otpadaka.

 

Neon Art umetnička instalacija


Kao što smo već napomenuli, klasičnu teoriju dizajna definiše jedinstvo, kao tendenciju da se svi elementi jedne kompozicije povežu u međusobne veze i jedni druge drže u vizuelnoj celini.

Uspostavljanju jedinstva doprinosi delovanje svih delova kompozicije sa psihologijom poruke koju određena celina nosi u sebi.

    

Načini da se postigne likovno jedinstvo


Grupisanje


Najjednostavniji metod postizanja jedinstva je grupisanjem objekata, postavljanjem u neposrednu blizinu istih.


 
Ponavljanje


Sledeći metod koji se često koristi za promovisanje jednistva je ponavljanje. Ponavljanje boja, oblika, tekstura ili objekata koji se koriste da bi celokupnu kompoziciju držali vizuelno kompaktno. Ovo nam dozvoljava upotrebu šablona.
      


       

Kontinuitet

Najpogodniji metod uspostavljanja jedinstva u okviru kompozicije je kontinuitet. To podrazumeva kontinuitet linija i kontinuitet pojavljivanja pojedinih delova slike gde se jedan nastavlja na drugi. Princip kontinuiteta se veoma često koristi u knjigama i magazinima da bi držali sve delove strane zajedno, korišćenjem pravila i međusobnim poravnjavanjem naslova, grafika i tekstova.


        
Slika francuskog slikara Dega ima mnogo elemenata kontinuiteta. Krug koji formiraju leđa devojke se nastavlja na krug koji se nalazi na podu. Četka kojom se pere, naše oko vodi ka stolu, na kome se opet nalaze oblici koji podržavaju kontinuitet sa spomenutim krugom.
 

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Jedinstvo 1
  • Jedinstvo 2
  • Jedinstvo 3