Kablovska i konektorska oprema računarskih mreža obuhvata široki spektar alata i opreme koji su danas u upotrebi. Svaka mrežna tehnologija koristi različitu vrstu konektorske i kablovske opreme u svom radu. Generalno, konektorska oprema omogućava lakši rad i instalaciju mreža u različitim fizičkim uslovima i priključenje različitih uređaja na te mreže. Sva konektorska oprema za računarske mreže je standardizovana međunarodnim standardima za svaku mrežnu tehnologiju zasebno. Na primer: Ethernet mreže koriste RJ45 konektore, telefonske mreže koriste RJ11 konektore, kablovske mreže koriste BNC konektore, optičke mreže koriste FC, LC, FDDI, itd. konektore.

U Ethernet mrežnoj tehnologiji se koriste RJ45 konektori sa jasno definisanim pravilima korišćenja. RJ45 konektor je sačinjen od providnih plastičnih materijala i u sebi sadrži osam predefinisanih kanala za svaki provodnik ponaosob. Sastoji se iz dva dela. Sastavljanje konektora sa kablom se vrši uz pomoć specijalnih klešta namenjenih ovom tipu konektora. Naziv tih klešta je KRIMP klešta ili klešta za krimpovanje. U prevodu sa engleskog jezika bi značilo klešta za sastavljanje. Primer RJ45 konektora je dat na slici:

 

Slika 12: RJ45 konektorPo standardu (TIA/EIA-568-A/B) se definiše način odnosno raspored priključenja provodnika sa RJ45 konektorom. Naime, kao što je ranije rečeno, Ethernet tehnologija koristi parične kablove koji se sastoje od 4 para provodnika strogo definisanih bojama svakog provodnika. Parični kablovi se sastoje:

  • od prvog para provodnika plave boje
  • od drugog para provodnika narandžaste boje
  • od trećeg para provodnika zelene boje
  • od četvrtog para provodnika braon boje


Svaki par provodnika se sastoji od jednog provodnika sa punom bojom i drugog provodnika bele boje koji ima nit u boji pripadajućeg para. Na slici je dat primer:

 

Slika 13: Primer boja provodnika paričnih kablovaStandard definiše dva načina korišćenja konektora i to standard T568A i standard T568B. Ova podela je izvršena zbog potrebe za direktnim umrežavanjem dva računara (ili HUB-a) pri čemu se na jednom kraju paričnog kabla primenjuje standard T568B a na drugom kraju paričnog kabla se primenjuje standard T568A. Na taj način smo dobili tzv. ukršteni kabl (eng. Cross-over cable). Jedino tako dva računara (ili HUB-a) mogu biti povezana u direktnoj komunikaciji. Za sve ostale situacije se koristi standard T568B na oba kraja paričnog kabla. Na slici su dati primeri za standarde T568B i T568A:

          

 
Slika 14: Standardi ožičavanja RJ45 konektoraKao što smo pomenuli za sastavljanje paričnih kablova i RJ45 konektora koristimo KRIMP klešta. Postupak ’’krimpovanja’’ možete videti detaljnije u multimedijalnom delu ove lekcije. Na slici je dat primer izgleda klešta za krimpovanje.

             

 
 
Slika 15: Primer alata za krimpovanje (Krimp klešta)Još jedan vrlo bitan alat svakog administratora mreže ili osobe koja želi da se bavi mrežama jeste Kabl tester. Kabl tester je uređaj koji slanjem električnih impulsa kroz parične provodnike proverava da li je mrežni kabl korektno ožičen ili postoji prekid u samom kablu. Ovaj uređaj pomaže pri instalacijama mrežne infrastrukutre i u situacijama kada je na brz način potrebna provera mrežnih kablova. Sastoji se od dva dela, prvog koji šalje električne impulse i koji se priključuje na jedan kraj mrežnog kabla, i drugog dela koji šalje povratnu informaciju i koji se priključuje na drugi kraj mrežnog kabla. Stanje provodnika se signalizira svetlosnim diodama na samom uređaju.

Kablovske mreže koriste takozvane BNC i N-type konektore. Glavna karakteristika ove vrste konektora je da se mogu naći u 50 omskoj i 75 omskoj varijanti. Koriste se u raznim granama elektronike i radio-uređaja. Kada su računarske mreže u pitanju koristi se koaksijalni kabl 50 omske vrednosti i zbog same prirode funkcionisanja kablovske tehnologije postoji nekoliko tipova BNC konektora, na primer T tip BNC konektora, terminator BNC konektor, BNC produžni konektor, itd. BNC konektori se koriste u radu samo sa ThinNet koaksijalnim kablovima dok se konektori N-tipa koriste sa ThickNet koaksijalnim kablovima. Na slici je dat primer izgleda BNC i N-tip-a konektora.

 
BNC konektor
 
 
N-tip konektor

slika 16: BNC i N-tip konektoriOptičke računarske mreže koriste posebne vrste konektora u svom radu. Zbog osobenosti same optičke tehnologije pripadajući konektori moraju biti vrlo precizne i pouzdane izrade i kvaliteta pri čemu obezbeđuju direktan kontakt staklo-staklo (ili plastika-plastika) bez prisustva vazduha koji bi dodatno povećao gubitke u prenosu podataka. Postoji više vrsta konektora u zavisnosti od namene, vrste optičkog kabla koji se korsiti, itd. Najveće razlike među konektorima ovog tipa su dimenzije i način mehaničkog priključenja. Neki od najčešće korišćenih tipova konektora su: FC, LC, SC, FDDI, itd. Za rad sa ovom vrstom tehnologije se koristi namenski alat specijalnog tipa. Na slici su dati primeri optičkih konektora:


FC konektor
 
 
LC konektor
 
 
SC konektor
 
 
FDDI konektor


Slika 17: Tipovi optičkih konektora

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Kablovska i konektorska oprema 1
  • Kablovska i konektorska oprema 2
  • Kablovska i konektorska oprema 3
  • Kablovska i konektorska oprema 4
  • Kablovska i konektorska oprema 5