Većina korisnika mora da se sastaje sa drugim zaposlenima, sa kupcima ili poslovnim partnerima da bi zajedno učestvovali na nekom poslovnom proektu ili zadatku. U nekim slučajevima, ovakav sastanak može da se dogovori u jednoj, fizičkoj lokaciji, ali često se dešava da su učesnici sastanka geografski odvojeni ili ne mogu da lociraju odgovarajuću sobu za sastanak. Windows Meeting Space pruža virtuleno okruženje za sastanke u kojem učesnici mogu da se sastanu, dele aplikacije, a mogu čak i da dele dokumente. Prednosti ove mogućnosti da elektronski zajedno učestvuju najćešće odgovaraju korisnicima i organizacijama. Windows Vista administrator mora da bude upoznat sa Windows Meeting Space aplikacijom koja omogućava ovu opciju.

Ova lekcija opisuje način na koji se koristi i kako se konfiguriše Windows Meeting Space.

  

Šta je Windows Meeting Space?

Windows Meeting Space je kolaborativni program koji nam omogućava da delimo dokumente, programe ili naš desktop sa drugim korisnicima. Windows Meeting Space koristi Peer-to-Peer umrežavanje i automatski podešava mrežu u slučaju da mreža ne postoji. Da bismo koristili Windows Meeting Space, moramo da omogućimo Distributed File System Replication (DFSR) i da pristupimo People Near me opciji.

 

People Near Me

People Near Me identifikuje ljude koji koriste kompjuter u našoj blizini tako da možemo da koristimo Windows Meeting Space i druge programe. Kada kliknemo na Sign in to People Near Me i nakon toga koristimo kolaborativni program kao što je na primer Windows Meeting Space, pojaviće nam se lista ljudi koji se nalaze u blizini. Imena, imena kompjutera i IP adrese su vidljive svima koji su pristupili People Near Me opciji.

Možemo da konfigurišemo People Near Me da prihvata pozive od svih korisnika, da ne prihvata pozive ili da prihvata pozive samo od poverljivih kontakata. Poverljivi kontakt je neko ko je priložio digitalni sertifikat kojem mi verujemo.

 

Firewall postavke

Da bismo uspešno koristili Windows Meeting Space, podaci moraju da prođu kroz Windows Firewall. Kada pristupimo People Near Me, i nakon toga startujemo Windows Meeting Space, Windows Vista automatski kreira potrebna pravila u konfiguraciji Firewall-a (Firewall rules).

  

Konfiguracione opcije za Windows Meeting Space

Da bismo koristili Windows Meeting Space, moramo prvo da pristupimo People Near Me. Ovo možemo da odradimo ili startovanje Windows Meeting Space-a ili direktno kroz Network and Internet sekciju u Control anel-u.

Kada se Windows Meeting Space startuje, možemo da nastavimo tako što ćemo podesiti naš sastanak ili možemo da se pridružimo već postojećem sastanku.

 

Startovanje novog sastanka

Da bismo startovali novi sastanak u Windows Meeting Space-u, moramo da odredimo ime i propusnicu za sastanak. Propusnica (Passphrase) mora da bude dugačka barem osam karaktera. Njena funkcija je da obezbedi dodatnu sigurnost. Majkrosoft preporučuje da se koristi složena lozinka (propusnica), koju je teško otkriti i iskoristiti u maliciozne svrhe.

 

Otkrivanje sesija i ljudi u blizini

Kada se jednom kreira sastanak, možemo da pozovemo druge korisnike da se pridruže. Ako su korisnici koje pozivamo na sastanak učlanjeni u People Near Me, onda će ti korisnici primiti poruku koja ih obaveštava da ih neko poziva da koriste Windows Meeting Space. Poziv može da se odbije, da se jednostavno „ugasi“, ili može da se pogleda i prihvati.

 

Pozivanje drugih na sastanak

Za korisnike kojima želimo da pošaljemo poziv i koji nisu pristupili People Near Me, možemo da pošaljemo poziv koristeći i-mejl ili možemo da kreiramo Invitation File kom može da se pristupa sa deljene lokacije (Shared Folder) ili slanjem instant poruke.

Koji god metod koristili za poziv korisnika na sastanak, moramo da im predstavimo lozinku (Meeting Passphrase) tako da pozvani korisnici mogu da pristupe sastanku. Ovo može da se odradi preko odvojenih i-mejl poruka ili preko telefona.

 

Konfiguracija Visibility opcija

Možemo da sakrijemo naš sastanak od korisnika koji su pristupili People Near Me koristeći Meeting opcije. U slučaju da izaberemo da želimo da sakrijemo sastanak, pozvani korisnici moraju da budu obavešteni od sastanku na specifičan način.

Pristupanje postojećem sastanku: Windows Meeting Space prikazuje listu trenutnih sastanaka, tako da možemo da pristupimo određenom sastanku duplim klikom na ime sastanka i upisivanjem lozinke.

U slučaju da nam je poslat pozivni fajl, možemo da pristupimo sastanku duplim klikom na fajl ili otvaranjem Windows Meeting Space-a i korišćenjem Open an invitation file opcije.

Možemo da napustimo sastanak u svako doba selektovanjem opcije Leave meeting iz Meeting menija. Sastanak se završava kada svi učesnici napuste sastanak.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Konfiguracija - Windows Meeting Space-a 1
  • Konfiguracija - Windows Meeting Space-a 2
  • Konfiguracija - Windows Meeting Space-a 3