Administratori koriste Alert za obaveštavanje da je vrednost predefinisanog brojača prešla ili je ispod nivoa postavki koje je administrator konfigurisao. Kao dodatak, možemo da koristimo Performance Logs and Alerts za skupljanje podataka o hardverskim resursima, sistemskim servisima i performansama.


Šta je Alert?

 

Alert je karakteristika koja detektuje kada je predefinisana vrednost brojača prekoračila limit konfigurisan u postavkama. Postavka na brojaču se naziva Alert Threshold.

Koristeći Alert karakteristiku, možemo da definišemo vrednost brojača koja ispaljuje akciju, kao što je na primer slanje mrežne poruke, startovanje programa ili startovanje loga. Alert-i su korisni ako ne nadgledamo aktivno vrednost određenog brojača ali želimo da budemo obavešteni kada vrednost brojača pređe ili padne ispod konfigurisane postavke (settings) tako da možemo da istražimo i pronađemo razloge promene. Na primer, administrator može da postavi alert da ga obaveštava kada broj pogrešnih pokušaja prijavljivanja (logovanja) pređe određeni limit.

Možemo da postavimo alert na brojač da bi odradio sledeće funkcije:

 • Da bi zapisao zapis u aplikacionom logu. Na primer, treba da omogućimo ovu opciju ako želimo da zapisujemo sve događaje koji uzrokuju alert.
   
 • Startuje log kada vrednost određenog brojača pređe ili padne (Alert Threshold) vrednost koju smo konfigurisali u postavci (settings). Na primer, administratori mogu da koriste ovu opciju kad žele da ih alert obaveštava ako iskorišćenost procesora pređe 85%.
   
 • Da šaljemo poruke. Na primer, administratori treba da omoguće ovu opciju ako žele da budu obavešteni kada se desi neki određeni događaj.
   
 • Startuje program. Na primer, administrator treba da omogući ovu opciju ako želi da se startuje određeni program kada se uključi alert. Možda ce administrator želeti da ugasi server ako se napuni hard disk.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija Alert-a 1
 • Konfiguracija Alert-a 2
 • Konfiguracija Alert-a 3
 • Konfiguracija Alert-a 4
 • Konfiguracija Alert-a 5