Konfiguracija DFS Namespace-a sastoji se iz nekoliko različitih zadataka koji uključuju kreiranje Namespace strukture, kreiranje foldera unutar Namespace-a i dodavanje folder mete (Folder Target). Administrator takođe može da izabere da odradi dodatne upravljačke zadatke, kao što su konfiguracija Referral-a i DFS replikacije. Ova lekcija nudi informacije o tome kako se kompletiraju ovi konfiguracioni zadaci i upravljački zadaci da bi se izgradila efikasna DFS solucija.

Izgradnja Namespace za izdavački (Publishing) sadržaj

Većina DFS implementacija primarno se sastoji od sadržaja koji je objavljen unutar DFS Namespace-a. Da bi konfigurisao Namespace za izdavanje i objavljivanje (publication), potrebno je odraditi sledeće korake:

 1. Kreirati Namespace
 2. Kreirati folder unutar Namespace-a
 3. Dodati Folder Target-e
 4. Podesiti Ordering Metod Target u Referral-u


Postoji nekoliko opcionih zadataka koje ćemo možda želeti da razmotrimo, kao što su:

 • Podesiti Target prioritet da bi prepisali (override) Referral ordering
 • Omogućiti Client Failback
 • Replicirati Folder Target-e koristeći DFS-RAdministrator će možda morati da delegira mogućnost kreiranja i upravljanja Namespace-om.

Sigurnosni zahtevi za kreiranje i upravljanje Namespace-om

Da bi odradili Namespace upravljačke zadatke, korisnik ili mora da bude član administrativne grupe ili mora da mu se delegira specifična dozvola da bi mogao da odradi zadatak. Administrator može da klikne desnim dugmetom miša na Namespace i nakon toga klik na Delegate Management Permissions da delegira potrebne dozvole.

Takođe administrator mora da doda korisnika u Local Administrators grupu na Namespace serveru. 

Sledeća tabela prikazuje sigurnosne zahteve za kreiranje i upravljanje DFS Namespace-om:

Zadatak

Grupa

Create a Domain-based Namespace

Domain Admins

Add a namespace server to a Domain-based Namespace

Domain Admins

Manage a Domain-based Namespace

Local Administrators na svakom Namespace serveru

Create a Stand-alone Namespace

Local Administrators grupa na Namespace serveru

Manage a Stand-alone Namespace

Local Administrators grupa na Namespace serveru

Implement DFS Replication

Domain Admins


Tabela 42.01 

Povećanje dostupnosti Namespace-a

Da bi se klijenti konektovali na DFS Namespace, oni moraju da budu u mogućnosti da se konektuju na Namespace server. Ovo znači da je veoma važno osigurati da Namespace serveri budu uvek dostupni. Proces povećanja dostupnosti Namespace servera varira u zavisnosti od toga da li je Namespace server domain-based ili stand-alone Namespace. Domain-based Namespaces može da se hostuje na više servera. Stand-alone Namespace-ovi su ograničeni na jedan server.

Domain-based Namespace:

 • Odrediti dodatne namespace servere
   

Stand-alone Namespace:

 • Kreirati stand-alone namesapace kao klaster resurs
   

Folderi:

 • Odrediti dodatne folder Target-e
 • Replicirati foldere koristeći DFS Replication 
   
 • Domain-based Namespaces: Administrator može da poveća dostupnost domain-based namespace-a određivanjem dodatnih Namespace servera da hostuju Namespace.
 • Stand-alone Namespaces: Administrator može da poveća dostupnost za stand-alone nemaspace time što kreira Namespace kao deljeni resurs u server klasteru. 
 • Folder Targets: Možemo da povećamo dostupnost svakog foldera u Namespace-u dodavanjem više Folder Target-a 

 

Opcije za optimizovanje Namespace-a

Namespace poseduje brojne konfiguracione opcije pomoću kojih administrator može da optimizuje njegovu iskorišćenost i performanse. Da bi optimizovao namespace, administrator može:

 • Da promeni ime i ukloni folder
 • Da onemogući Referral-e ka folderu
 • Da odredi Referral cache duration (trajanje referral-a u kešu)
 • Da konfiguriše Namespave Polling
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija DFS adresnog prostora (namespace) 1
 • Konfiguracija DFS adresnog prostora (namespace) 2
 • Konfiguracija DFS adresnog prostora (namespace) 3
 • Konfiguracija DFS adresnog prostora (namespace) 4
 • Konfiguracija DFS adresnog prostora (namespace) 5