Administratori moraju da konfigurišu DHCP Scope-ove nakon instalacije DHCP uloge na serveru. DHCP Scope je primarni metod kojim možemo da konfigurišemo opcije za grupu IP adresa. Zasniva se na IP podmrežama (IP subnets) i može imati postavke specifične za određeni hardver ili prilagođenu grupu klijenata. U ovoj lekciji, naučićete o superscope-ovima, Scope opcijama, u kako se upravlja Scope-ovima.


Šta je DHCP Scope?

DHCP Scope je skup IP adresa koje su dostupne za iznajmljivanje. Scope je tipično ograničen na IP adrese u datoj podmreži.

DHCP Scope je opseg validnih IP adresa koje su dozvoljene za iznajmljivanje ili dodeljivanje klijentskim kompjuterima na određenoj podmreži. Administratori konfigurišu Scope na DHCP serveru da bi odredili grupu IP adresa koje DHCP server može da dodeljuje DHCP klijentima na mreži.

Scopes određuje koje IP adrese se dodeljuju klijentima. Administrator mora da definiše i aktivira Scope pre nego što DHCP klijenti počnu da koriste DHCP server za dinamičke TCP-IP konfiguracije. Možemo da konfigurišemo onoliko Scope-ova koliko nam treba na DHCP serveru za naše mrežno okruženje.

Scope poseduje sledeći Properties:

 • Network ID – Mrežni ID za opseg IP adresa
 • Subnet Mask -  Masku podmreže za mrežni ID
 • Network IP address range – Opseg IP adresa koje su dozvoljene za klijente
 • Lease duration – Vremenski period u kojem DHCP server drži iznajmljene IP adrese za klijente pre uklanjanja Lease-a (iznamljenih IP adresa).
 • Router – DHCP opcija koja dozvoljava DHCP klijentima da pristupe udaljenim mrežama.
 • Scope Name – Alfanumerički identifikator za administratorske svrhe.
 • Exclusion range – opseg IP adresa u scopu koje su isključene od iznamljivanja.


Šta je to Superscope i Mutlicast scope?

Svaka podmreža može imati jedan DHCP scope koji poseduje jedan kontinuirani opseg IP adresa. Specifične IP adrese ili grupe adresa mogu biti isključene iz opsega koji je definisan u DHCP Scopu. Normalno, samo jedan scope može da se dodeli na jednoj podmreži. U slučaju da je potrebno više od jednog scopa za jednu podmrežu, prvo je potrebno da kreiramo scope i zatim je potrebno da ga iskombinujemo u Superscope.

Superscope je kolekcija scope-ova koji su grupisani zajedno u jednu administrativnu celinu. Ovo omogućava klijentima da dobijaju IP adrese od više logičkih podmreža, čak i ako su oni na istoj fizičkoj podmreži.

Multicast scope je kolekcija multicast adresa iz klase D IP Address Range-a 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Ove adrese se koriste kada aplikacije moraju efikasno da komuniciraju sa više klijenata simultano.

DHCP opcije

DHCP opcije su konfiguracioni parametri koje dodeljuje DHCP servis klijentima prilikom dodeljivanja IP adrese i defoltnog Gateway-a. Opcije omogućavaju povećanu funkcionalnost na mreži. Lease generation proces nudi DHCP klijentu IP adresu i Subnet masku. DHCP opcije nam omogućavaju da konfigurišemo dodatne IP konfiguracione podatke za naše DHCP klijente. U sledećoj tabeli su prikazane najčešće opcije koje možemo da konfigurišemo:

Opcije

Opis

Router (Default Gateway)

Adresa bilo kog rutera ili defoltnog gateway-a

Domain Name

DNS domensko ime definiše domen kojem kolijentski kompjuter pripada. Klijentski kompjuter može da ove informacije da ažurira DNS server tako da drugi kompjuteri mogu da lociraju klijenta.

DNS and WINS servers

Adresa bilom kog DNS i WINS servera za klijente da bi mogli da koriste mrežnu komunikaciju.


Tabela 14.01


Kako su primenjene DHCP server, Scope i rezervisane klijentske opcije?

DHCP primenjuje opcije na klijentskim kompjuterima po sledećem redosledu:

 1. Server level
 2. Scope Level
 3. Class level
 4. Reserved Client level


Kao rezultat, administrator definiše DHCP-assigned opcije sa varirajućim nivoima autoriteta tako da su određene opcije u prednosti u odnosu na druge opcije.

Kako su opcije primenjene direktno zavisi od konfiguracije. Sledeća tabela opisuje nivoe DHCP opcija i redosled primene:

DHCP opcije

Redosled primenjivanja (precendence)

Server – level opcije

Server – level opcije se dodeljuju svim DHCP klijentima DHCP servera.

Scope – Level opcije

Scope – level opcije se dodeljuju svim Scope klijentima

Class – level opcije

Class – level opcije su dodeljene svim klijentima koji identifikuju sebe kao člana klase.

Reserved – level opcije

Reservation – level opcije su dodeljene samo jednom DHCP klijentu.


Tabela 14.02 

Kako se DHCP Class – level opcije primenjuju?

Class opcije su dodate u serveru, scope-u ili rezervisanim Client–level opcijama. Njihove postavke se primenjuju na DHCP klijente koji imaju taj Class ID.

Class-level opcije se najčešće koriste kad želimo da poništimo uticaj ili da uvećamo iznose standardnih DHCP opcija koje su podešene na server, scope ili reserved klijentskim nivoima.

Class-level opcije se primenjuju samo na klijente koji identifikuju sebe kao člana te klase. Možemo da iskoristimo vendor i user-class opcije da ponudimo jedinstvene konfiguracije specifičnim tipovima klijentskih kompjutera.

 • Vendor-class je administrativna karakteristika koja dozvoljava da DHCP klijenti budu identifikovani i da dobiju iznamljene IP konfiguracione podatke na osnovu njihovih proizvođača (Vendor) i tipa hardverske konfiguracije.
 • User-class je takođe administrativna karakteristika koja dozvoljava da DHCP klijenti budu logički grupisani na osnovu zajedničkog identifikatora.Vendor-class
opcije identifikuju tip proizvođača DHCP klijentskog operativnog sistema i njegove konfiguracije, i nudi jedinstvene opcije koje se primenjuju samo za specifični Vendor-class. Imamo tri defoltna Vendor identifikatora na DHCP serveru koji radi na Windows Server 2003 sistemu:

 • Microsoft Windows 2000 opcije
 • Microsoft Windows 98 opcije
 • Microsoft opcijeUser-class
opcije nude podatke koje asistiraju DHCP serveru u identifikovanju DHCP klijenata koji pripadaju specifičnim grupama. Dodeljujemo User-class opcije klijentima na osnovu njihovog identifikatora, i klijent šalje taj identifikator DHCP serveru da bi identifikovao sebe. Imamo dva defoltna User-class identifikatora koji su konfigurisani na DHCP klijentima koji rade na Windows Server 2003 i Windows Server 2008 operativnim sistemima.

 • Default Routing and Remote Access Class
 • Default BOOTP Clients classOve dve clase ne mogu da se modifikuju i ne mogu da se obrišu.

Konfiguracija DHCP serverskih opcija:

 1. Otvorimo DHCP konzolu.
 2. U konzolinom drvetu, ispod imena servera, kliknemo na Server Options.
 3. Na Action meniju, kliknemo na Configure Options.
 4. U Server Options dijalog boksu, u listi Available Options, selektujemo opciju koju želimo da konfigurišemo.
 5. Ispod Data Entry, potrebno je ubaciti informacije koje su potrebne da bi se konfigurisala ova opcija.
 6. U Server Options dijalog boksu, kliknemo na OK.

 

DHCP rezervacije

Rezervacija je permanentno dodeljivanje IP adrese. To je posebna IP adresa, unutar scopa, koja je permanentno dodeljena specifičnom DHCP klijentu.

DHCP rezervacije koristimo: Možemo da koristimo rezervacije za DHCP-enabled uređaje (devices) koji moraju da imaju uvek istu IP adresu na mreži, tipičan primer su File i Print serveri i aplikacijski serveri.

Karakteristike: Rezervacija sadrži sledeće informacije koje su prikazane u tabeli:

Element

Description (opis)

Reservation name

Ima koje dodeljuje administrator

IP address

IP adresa iz scopa za klijenta

MAC address

Klijentska hardverska MAC adresa

Description

Opis koji daje administrator

Supported type

DHCP rezervacija, BOOTP protkol rezervacija, ili oba


Tabela 14.03


Lease period za rezervisane IP adrese:
Rezervacije koriste isti iznos za Lease period kao i scope. Iz tog razloga, klijent koji koristi rezervisanu IP adresu prolazi kroz isti Lease Renewal Proces kao i drugi klijenti u Scopu, razlika je u tome što je IP adresa koja je rezervisana za klijenta iznajmljena klijentu.

Primer: pretpostavimo da smo odradili DHCP rezervaciju za klijente FiLe i Print servere. IP adrese koje su dodeljene Print i File serverima će ostati dodeljene sve dok mrežni administrator ne ukloni rezervacije.

Kako se konfiguriše DHCP rezervacija?

Administrator može da konfiguriše DHCP rezervaciju kada je potrebno da dodelimo permanentnu IP adresu određenom klijentu ili uređaju na mreži. Microsoft preporučuje administratorima da uvek kada koriste kompjuter u neadministratroske svrhe, budu prijavljeni na mreži sa običnim korisničkim nalogom. Zatim kada se od njih traži da odrade neki od rutinskih administratorskih zadataka iskoriste Run as komandu i izvrše sekundarno prijavljivanje na mreži, odrade zadatak i nakon kompletno odrađenog zadatka zatvore alatkicu.

Procedura za konfiguraciju DHCP rezervacije:

 1. Otvorimo DHCP konzolu.
 2. U konzolinom drvetu, kliknemo na reservations.
 3. Na Action meniju, kliknemo na New Reservation.
 4. U New reservation dijalog boksu, potrebno je unesemo iznose u sledeća polja:
 • Reservation name
 • IP address
 • MAC address
 • Description

5.  Ispod Supported Types, potrebno je odrediti jednu od sledećih opcija:

 • Both
 • DHCP Only
 • BOOTP Only

6.  U New Reservation dijalog boksu, kliknemo na Add, i zatim kliknemo na Close


Provera DHCP reservacije:

 1. Na klijentskom kompjuteru, na komandnoj liniji, ukucamo ipconfig /release komandu, i otpustimo klijentsku IP adresu.
 2. Na serveru, u DHCP konzoli, ispod Address Leases, verifikujemo da je rezervacija prikazana kao neaktivna.
 3. Na klijentskom kompjuteru, na komandnoj liniji, ukucamo komandu ipconfig /renew da bi obnovili i ponovo zatražili IP adresu od DHCP servera.
 4. Na serverskom kompjuteru, u DHCP konzoli, ispod Address Leases, verifikujemo da je rezervacija prikazana kao aktivna.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija DHCP Scope-a i DHCP opcija 1
 • Konfiguracija DHCP Scope-a i DHCP opcija 2
 • Konfiguracija DHCP Scope-a i DHCP opcija 3
 • Konfiguracija DHCP Scope-a i DHCP opcija 4
 • Konfiguracija DHCP Scope-a i DHCP opcija 5