Nakon instalacije DNS servera i nakon konfiguracije DNS Properties-a i kreiranja odgovarajućih zona na DNS serveru, potrebno je da osiguramo da klijenti mogu da se registruju ili da kreiraju svoje zapise (Resource records) u DNS-u i da mogu da koriste DNS Resolver queries (upite).

Nakon kompletne lekcije bićete spremni da:
 • Opišete kako rade prioritetni (Preferred) i alternativni DNS serveri.
 • Da opišete kako se postavljaju DNS sufiksi.
 • Da konfigurišete DNS klijenta

Kako rade prioritetni i alternativni DNS serveri (Preferred & Alternate)

Prioritetni DNS server je server koji prima DNS upite koje šalju DNS klijenti. On je takođe server na kojem DNS klijent ažurira svoje zapise (Resource records).

Alternativni DNS server je server koji se koristi ako primarni DSN server nije u funkciji i ne može da odgovori na klijentske DNS upite. Alternativni server se ne koristi u slučaju da klijent dobije negativni odgovor.

Bez konfigurisanog prioritetnog DNS servera, DNS klijenti neće moći da postavljaju DNS upite DNS serveru.

Bez alternativnog DNS servera, klijentski DNS upiti neće biti razrešeni u slučaju da prioritetni server ne radi kako treba ili je trenutno offline. Možemo da imamo više od jednog alternativnog servera. Sledeći koraci predstavljaju proces kontaktiranja prioritetnog i alternativnog DNS servera:
 1. Prioritetni DNS server odgovara prvi na DNS upit ili na pokušaj ažuriranja zapisa na DNS-u.
 2. Ako prioritetni DNS server ne odgovori na DNS upit ili na pokušaj ažuriranja zapisa u DNS zonskom fajlu, tada se DNS upit ili pokušaj ažuriranja preusmerava na alternativni DNS server.
 3. Ako alternativni DNS server ne odgovori na klijentski DNS upit ili pokušaj ažuriranja i ako su klijenti konfigurisani sa dodatnim IP adresama DNS servera, tada će DNS klijenti poslati DNS upite ili pokušaj ažuriranja zapisa ka sledećem DNS serveru u listi.
 4. Ako svaki od DNS servera nije u mogućnosti da odgovori na klijentski DNS upit, tada će server koji nije mogao da odgovori na upit biti privremeno uklonjen sa liste.
 5. Ako DNS upit ili pokušaj ažuriranja zapisa propadnu,  ceo proces kontakta će biti neuspešan.


Kako se postavljaju sufiksi

Ako nemamo DNS sufiks konfigurisan na klijentskom kompjuteru, razrešavanje imena i ažuriranje zapisa na DNS serveru neće dobro funkcionisati. Tačno i uspešno konfigurisanje DNS sufiksa na klijentskom kompjuteru, osigurava da razrešavanje imena bude maksimalno uspešno.

Suffix Selection opcija: Precizira da razrešavanje nekvalifikovanih imena na ovom kompjuteru budu ograničena na domenske sufikse primarnog DNS sufiksa iznad Second-level domena. Na primer, ako je naš primarni DNS sufiks microsoft.com i ako pokušamo da kontaktiramo server1, kompjuter postavlja upit za server1.microsoft.com, kao dodatak bilo kom sufiksu koji su konfigurisani u Connection Specific Suffixes.

The Append Parent Suffixes
opcija predstavlja da je razrešavanje nekvalifikovanih imena na ovom kompjuteru ograničeno na domenski sufiks primarnog sufiksa i Connection Specific Suffixes

Na primer, ako je naš primarni DNS sufiks prodaja.sever.linkgroup.com, i ako pokušamo da kontaktiramo server1, tada će kompjuter poslati upit za server1.prodaja.sever.linkgroup.com. Ako DNS upit ne bude razrešen, tada će kompjuter poslati upit server1.sever.likgroup.com. Ako DNS upit ne bude ni sada mogao da se razreši, kompjuter će tada postaviti DNS upit za server1.linkgroup.com.

Connection Specific Suffix: Connection Specific Suffix nudi prostor za konfiguraciju DNS sufiksa za specifične konekcije. Ako DHCP server konfiguriše konekciju i ako nismo odredili DNS Suffix, server DHCP će dodeliti DNS sufiks ako je DHCP server konfigurisan da to odradi.

Kako se postavljaju sufiksi: Kada korisnik upiše Fully Qualified Domain Name (FQDN), DNS Resolver postavlja upit DNS-u koristeći to FQDN:
 1. DNS Client Resolver šalje upit ka primarnom DNS serveru koristeći primarni DNS Sufiks.
 2. Ako je razrešavanje upita neuspešno, DNS Client Resolver proba svaki Connection Specific DNS Suffix.
 3. Ako je razrešavanje upita još uvek neuspešno, DNS Resolver menja FQDN probajući samo roditeljski sufiks primarnog DNS sufiks imena, i roditelja tog sufiksa i tako dalje, sve dok ne ostanu samo 2 lejbela. Na primer, server1.prodaja.sever.linkgroup.com se menja u server1.sever.linkgroup.com, zatim ako opet razrešavanje bude neuspešno menja se u server1.linkgroup.com.
 4. Ipak, ako je korisnik ubacio pretraživačku listu za domenske sufikse, onda će i primarni DNS sufiks i Connection Specific Domen Name biti ignorisani. Ni primarni DNS Suffix ni Connection Specific ime domena neće biti primenjeni na Host ime pre pokušaja DNS-a da pronađe FQDN. Umesto toga, DNS Resolver proba svaki sufiks koji se nalazi u pretraživačkoj listi za domenske sufikse po redu zajedno sa DNS serverom sve dok ne pronađe zapis na DNS-u ili ne dođe do kraja liste.


Kako se konfiguriše DNS klijent

Administrator mora da konfiguriše DNS klijenta tako da klijent može da koristi DNS servere za razrešavanje i ažuriranje informacija za IP Address Configuration.

Postoje dva načina na koja DNS klijent može da primi IP Address konfiguracione podatke: ručno ili korišćenjem DHCP servera.

Ručno konfigurisanje DNS klijenta da koristi prioritetne i alternativne DNS servere:
 1. Iz Network Connection otvorimo Properties dijalog boks za Network Interface na kome želimo da konfigurišemo DNS.
 2. Na General kartici selektujemo Internet Protocol TCP-IP Protocol i zatim kliknemo na Properties.
 3. U Internet Protocol TCP-IP Properties dijalog boksu selektujemo Use the Following DNS Server Addresses.
 4. U Preferred DNS polju upišemo IP adresu prioritetnog DNS servera.
 5. U Alternate DNS polju upišemo IP adresu alternativnog DNS servera i zatim kliknemo na Advanced.
 6. U Advanced TCP-IP Settings dijalog boksu, na DNS kartici, u DNS Suffix for this connection polju upišemo DNS sufiks koje će da bude prikačeno host imenu kompjutera i zatim kliknemo na OK.
 7. U Internet Protocol TCP-IP Properties dijalog boksu kliknemo na OK.
 8. Zatvorimo sve otvorene prozore.

Procedura za konfiguraciju DNS serverskih opcija i DNS Suffix opcija na DHCP serveru:
 1. Otvorimo DHCP konzolu.
 2. Ispod odgovarajućeg Scope-a kliknemo na Scope options i zatim na Action meniju, kliknemo na Configure Options.
 3. U Scope options dijalog boksu selektujemo 006 DNS Servers.
 4. U IP address polju upišemo IP adresu DNS servera i zatim kliknemo na Add.
 5. U Scope options dijalog boksu selektujemo 015 DNS Domain Name.
 6. U String Value polju upišemo DNS domenski sufiks i kliknemo na OK.
 7. Zatvorimo DHCP konzolu.
 8. Otvorimo komandnu liniju i korišćenjem ipconfig komande, moramo da osiguramo da DHCP klijent obnovi svoju iznajmljenu IP konfiguraciju od DHCP servera (DHCP Lease) i dobije nove IP konfiguracione podatke.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija DNS klijenta 1
 • Konfiguracija DNS klijenta 2