ISA Server 2004 omogućava opciju kojom možemo da zakažemo posao download-ovanja sadržaja sa interneta. Sa ovom opcijom, ISA Server može da pripremi sadržaj sa interneta pre nego što korisnik zatraži sadržaj i smesti ga u svoj keš na hard disku. Ova lekcija objašnjava kako se konfiguriše Schedule Content downloads.

 

Content Download Jobs

Pasivno keširanje zavisi od toga da li je korisnik inicirao zahtev za web sadržajem. Pasivno keširanje stupa na scenu kada prvi korisnik napravi zahtev za određenim web sadržajem.

Kao dodatak pasivnom keširanju, ISA Server takođe omogućava konfiguraciju Content download Jobs. Ova opcija dozvoljava nam da zakažemo download-ovanje određenog sadržaja u određeno vreme. Možemo da zakažemo da ISA Server 2004 automatski download-uje sadržaj koji još nijedan korisnik na mreži nije zatražio, ili da zakažemo download-ovanje određenog sadržaja sa specifičnog sajta i da konfigurišemo keširani sadržaj da se određenu količinu vremena zadrži u kešu.

Kao i kod pasivnog keširanja, glavni razlozi za korišćenje Content Download Jobs je poboljšanje performansi internet pristupa i smanjenje iskorišćenosti protoka na internetu. Postoji nekoliko mogućih scenarija u kojima Content Download Jobs može da ponudi ove funkcionalnosti. Na primer, možemo da kreiramo Content Download Job na ISA Serveru u manjoj kancelariji (branch office) tako da se ceo interni web sajt u glavnoj kancelariji (main office) download-uje sa Web servera u glavnoj kancelariji. Content Download Job može da se konfiguriše da odrađuje download-ovanje sadržaja u toku neradnih sati sati tako da se link manje kancelarije ka glavnoj kancelariji ne koristi za download-ovanje u toku radnih sati. Kada korisnici u manjoj kancelariji dođu na posao, sadržaj sa web sajta u internoj mreži glavne kancelarije je smešten u kešu lokalnog ISA Servera. Korisnici u manjoj kancelariji sada mogu brzo da download-uju čak i velike fajlove iz keša, dok je u isto vreme link manje kancelarije ka glavnoj kacelariji oslobođen u toku radnih sati za druge poslovne mrežne aktivnosti.

Možemo da iskoristimo Content Download Job da ažuriramo informacije sa internet web sajtova. Na primer, korisnici će možda povremeno tražiti cenovnik sa web sajta biznis partnera. Možemo da konfigurišemo posao download-ovanja sadržaja tako da ISA Server skida novi cenovnik svako veče. Koristeći zakazano download-ovanje sadržaja sa interneta, ažurirana verzija cenovnika će svako jutro biti u kešu ISA Servera.

Možemo da koristimo zakazano download-ovanje sadržaja sa interneta da bi osigurali da je web sadržaj uvek omogućen korisnicima kada korisnici ne mogu da se povežu na internet. Na primer, korisnicima treba pristup na određeni web sajt non-stop, i svaki zastoj u komunikaciji sa tim sajtom uzurpira i usporava posao kompanije. U ovom slučaju, možemo da konfigurišemo ISA Server da download-uje sadržaj i nudi sadržaj korisnicima kada internet konekcija nije dostupna.

Da bi odredili web sajtove za koje je potrebno kreirati zakazane download poslove (scheduled download jobs), pregledati reporte ISA Servera i saznati koji se sajtovi najčešće posećuju. Možemo da kreiramo zakazane download poslove tako da ISA Server traži sadržaj sa tih web sajtova u vreme kada je najbolja propustnost internet linka (off-hours).

 

Kreiranje posla za downlod-ovanje sadržaja (Content Download Jobs)

Sledeći koraci prikazuju proces konfigurisanja Content Download Jobs na ISA Server 2004:

 1. Otvorimo ISA Server Management, pristupimo Content Download Jobs koji se nalazi ispod Cache.
 2. Kliknemo na Schedule a Content Download Job. Ako je ovo prvi put da omogućavamo content download job, dobićemo poruku u kojoj se navode zahtevi omogućavanja schedule download jobs. Sledeća dva zahteva moraju da budu ispunjena da bi mogli da omogućimo content download jobs:  Mreža Local Host ( ISA Server) mora da bude konfigurisana da osluškuje Web Proxy klijentske zahteve. Ova opcija je omogućena po default-u. Drugi zahtev glasi da, Scheduled download job konfiguraciona grupa mora biti omogućena. Ova opcija nije omogućena po default-u ali može da se omogući na Warrning strani ili editovanjem sistemske polise.
 3. Nakon postavljanja promena, kliknemo ponovo na Schedule pa Content Download Job. Startuje se New Scheduled download job Wizard.
 4. Prva postavka je Download Frequency
 5. Sledeća strana u čarobnjaku zavisi od izbora opcija koji smo napravili u prethodnom koraku. Ako smo izabrali bilo koju drugu opciju koja je drugačija od prve opcije, koristimo ovu stranu za nastavak konfiguracije zakazivanja download-a.
 6. Na Content Download stranici, konfigurišemo Content Download Job i ponuđeno nam je nekoliko opcija.
 7. Na Content Caching stranici možemo da konfigurišemo način na koji će se sadržaj keširati na ISA Serveru, takođe ponuđene su nam različite opcije.

 

Upravljanje poslovima za download-ovanje sadržaja (Content download jobs)

Nakon konfigurisanja Content Download Jobs, možda ćemo morati da modifikujemo Job postavke ili ćemo morati da konfigurišemo drugačije Content Download jobs postavke.

Postoje nekoliko mogućih akcija koje će nam biti potrebne da bi mogli da upravljamo sa Content Download Jobs:

 • Modifying Settings - Možda ćemo morati da modifikujemo content Download Jobs nakon kreiranja. Da bi uspešno modifikovali Cache Rule postavke, potrebno je da otvorimo ISA Server Management, proširimo Cache kontejner i kliknemo na Content Download Job na Content Download Jobs kartici. Nakon toga kliknemo na Edit the Selected Job. Kada modifikujemo posao, konfiguracione opcije su potpuno identične sa postavkama koje imamo kada kreiramo posao.
 • Starting and stopping Content Dowanload Jobs - Nezavisno od konfigurisanog rasporeda za posao download-ovanja sadržaja, možemo da primoramo posao da se startuje odmah ili isto tako možemo da zaustavimo startovani posao. Ako želimo da startujemo posao, kliknemo na posao koji želimo da startujemo i kliknemo na Start the Selected Job. Ako želimo da zaustavimo posao koji je startovan, kliknemo na posao koji želimo da zaustavimo i kliknemo na Stop the Selected Jobs.
 • Disabling or deleting content download jobs - Ako posao download-ovanja sadržaja više nije potreban, možemo da ga onemogućimo ili da ga obrišemo. Da bi ovo odradili, kliknemo na posao koji želimo da modifikujemo i kliknemo na Disable the Selected Jobs ili na Delete the Selected Jobs.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija Download poslova (Content Download Jobs) 1
 • Konfiguracija Download poslova (Content Download Jobs) 2
 • Konfiguracija Download poslova (Content Download Jobs) 3
 • Konfiguracija Download poslova (Content Download Jobs) 4