Tablet PC je mobilni kompjuter koji dozvoljava korisniku da piše direktno na ekranu. U ovom modulu, naučićete da konfigurišete Tablet PC elemente Windows Vista operativnog sistema. Takođe ćete naučiti kako da konfigurišete olovku i spoljne uređaje koji se mogu koristiti u Tablet PC mobilnim kompjuterima.

 

Nakon kompletne lekcije bićete u mogućnosti da konfigurišete Windows Vista tablet PC postavke.

Ova lekcija opisuje zašto korisnici vole da koriste Tablet PC kompjutere u određenim scenarijima. Windows Vista specijalista mora da bude u mogućnosti da diskutuje sa svojim korisnicima i sa drugim ljudima iz IT sektora zbog čega su razne postavke za Tablet PC kompjutere odgovarajuće u određenim okolnostima i u kojim slučajevima se prednosti koje pružaju određene postavke PC Tablet kompjutera menjaju.

 

Prednosti korišćenja Tablet PC kompjutera

 

Windows Vista specijalista mora da pruži podršku svim korisnicima u organizaciji bez obzira na to koju platformu Windows Vista operativnog sistema oni koriste. Tablet PC je kompletno funkcionalni PC koji radi podjednako uspešno na stolu u kancelariji i izvan kancelarije.

 

Tablet PC uključuje:

 • integrisanu podršku za digitalnu olovku (Digital Pen),
 • Touch screen,
 • digitalni Ink Input,
 • tehnologije koje prepoznaju rukopis (Handwriting Recognition Technologies).

 

Ove karakteristike čine Tablet PC alatkom koja je potrebna mnogim korisnicima.

 

Prednosti: Tablet PC je dobar izbor mobilnih kompjutera za korisnike koji:

 • pišu mnogo ručnih beleški koje kasnije moraju da prepisuju. Na primer, studenti koji pohađaju predavanja i koji moraju brzo da zapisuju informacije,
 • prave skice za vreme dok prave beleške. Na primer, arhitekte na sastancima čija je tema planiranje  moraju da zapisuju beleške i da prave skice,
 • koriste klipbord olovku za popis inventara. Na primer, radnici u stovarištima i skladištima moraju da upisuju različite forme informacija dok prave zapisnik.

 

Form Factors: Tablet PC dolazi u dve glavne forme:

 • Convertable Tablet PC: Tablet PC koji može da se konvertuje u kompjuter za rad na stolu. Ovakav Tablet PC uključuje tastaturu i ekran koji može da se postavi u laptop poziciju.
 • Slate Tablet PC: Ovo je Tablet PC koji je dizajniran specijalno za upisivanje informacija koristeći digitalnu olovku.

 

Specifične karakteristike: Korisnici Tablet PC kompjutera imaju merila slična kao i laptop korisnici prilikom odabira mobilnih kompjutera. Postoje određene karakteristike koje se odnose samo na Tablet PC korisnike:

 • Težina: Tablet PC je dizajniran da se koristi i nosi sa mesta na mesto i za korišćenje dok ga držimo na primer u ruci. Drugi mobilni kompjuteri, kao što su laptopovi, dizajnirani su da se koriste u krilu korisnika ili za stolom. Ovo znači da Tablet PC je često mnogo lakši od laptop kompjutera.
 • Dostupni portovi: Broj i tip portova za povezivanje hardvera može da bude veoma kritično za Tablet PC korisnika. Da bi održali malu težinu Tablet PC kompjutera, Tablet PC proizvođači u Tablet PC mobilne kompjutere ne instaliraju mnogo ugrađenih kompjuterskih komponenata kao u drugim kompjuterima. Jedini metod za povezivanje komponenata je korišćenje dostupnih portova na Tablet PC kompjuteru. Ako korisnička aplikacija zahteva određeni hardver na kompjuteru, a na Tablet PC ne postoji odgovarajući port, aplikacija neće moći da se koristi.
 • Dugmad (Buttons): Svi Tablet PC kompjuteri imaju nekoliko hardverskih dugmića za najćešće zadatke. Lokacija i programiranost ovih dugmića su kritična za korisnika Tablet PC mobilnog kompjutera. Na primer, ako se dugme za omogućavanje mrežne kartice nalazi ispod korisnikove ruke kada korisnik drži Tablet PC kompjuter u levoj ruci, to možda neće umnogome odgovarati korisniku koji koristi svoju desnu ruku.

 

Funkcionalnosti u Windows Vista OS

Windows Tablet tehnologija u Windows Vista operativnom sistemu čini digitalnu olovku veoma korisnim uređajem. Administrator može da dodeli ključne komande ili akcije prostim gestukalicajama olovkom koje se nalzivaju Flicks. Handwriting Recognition Personalization alatka dozvoljava administratoru da prilagodi rezultate prepoznavanja (Recognition Results) svom ličnom stilu rukopisa.

Windows Touch tehnologija nudi podršku za Touch Screen-ove. Primer ove funkcionalnosti je novi Touch Pointer – specijalna alatka za pristupanje menijima koji se otvaraju na desno dugme  (Right-click Menus) i koja nam omogućava da  naciljamo male delove interfejsa svojim prstom.

 

Postavke za Tablet PC u Windows Vista operativnom sistemu

U prošlosti, Tablet PC mogućnosti su dolazile u odvojenim verzijama operativnog sistema koji je bio dostupan samo prilikom kupovine Tablet PC mobilnih kompjutera. Sa Windows Vista operativnim sistemom Tablet PC funkcionalnosti su uključene u sve verzije.

Windows Vista specijalista mora da bude u mogućnosti da konfiguriše dostupne postavke za sve korisnike.

 

Dostupne postavke za Tablet PC mobile kompjutere

Tablet PC postavke se konfigurišu koristeći Tablet PC Settings alatku, koja se može pronaći ispod Mobile PC u Control Panel-u.

General kartica nam dozvoljava da konfigurišemo menije na ekranu za levoruke i desnoruke korisnike i takođe nam dozvoljava da podešavamo efikasnost elektronske olovke. 

Handwriting Recognition kartica dozvoljava administratoru da konfiguriše Tablet PC prepoznavanje rukopisa. Tablet PC ne samo da poseduje mogućnost prepoznavanje rukopisa, već može i da se adaptira na određeni stil rukopisa korisnika, što rezultuje produktivnijem doživljaju korisnika.

Display kartica dozvoljava administratoru da ručno menja orjentaciju ekrana. Većina Tablet PC kompjutera imaju hardverske dugmiće za menjanje orjentacije ekrana, tako da ova kartica takođe dozvoljava administratoru da promeni redosled u kojem će se menjati orjentacija ekrana nakon pritiska na dugme.

Other kartica sadrži link koji nam omogućava da promenimo postavke za olovku i ulazne uređaje.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija Tablet PC postavki 1
 • Konfiguracija Tablet PC postavki 2
 • Konfiguracija Tablet PC postavki 3