Mada jedan WINS server može da servisira i opslužuje na hiljade korisnika koji razrešavaju NetBIOS imena, veoma je važno ponuditi dodatni Fault Tolerance konfiguracijom drugog kompjutera koji radi na Windows Server 2003 da radi kao sekundarni (Backup) WINS server za klijente. Ako koristimo samo dva WINS servera, možemo lako da ih podesimo kao replikacione partnere (Replication Partners). Ovo osigurava da konzistentne WINS informacije budu održavane i distribuirane kroz mrežu.

Nakon ove lekcije naučićete da:
 • Opišete kako radi WINS replikacija
 • Opišete kako radi Push replikacija
 • Opišete kako radi Pull replikacija
 • Objasnite šta je to Push-Pull replikacija
 • Objasnite svrhu specifične WINS Replication Partner Properties
 • Konfigurišete WINS replikaciju
 • Konfigurišete Replication Partners Properties


Kako radi WINS replikacija

WINS replikacija je proces kopiranja ažuriranih WINS podataka sa jednog WINS servera na druge WINS servere na mreži da bi podaci bili sinhronizovani.

Replikacija WINS baze podataka osigurava da ime koje je registrovano na jednom DNS serveru bude replicirano na sve druge WINS servere na mreži. Koristeći replikaciju između WINS servera, konzistentan set WINS informacija će biti održavan i distribuiran kroz mrežu. Kao rezultat, WINS klijent može da razreši bilo koje NetBIOS ime na mreži, nezavisno od toga na kom WINS serveru je ime registrovano.

Kada mreža koristi više WINS servera, svaki WINS server je konfigurisan kao Push partner, Pull partner ili kao Push-Pull partner sa bar još jednim WINS serverom. Defoltna konfiguracija za WINS replikacione partnere je Push-Pull tip replikacije. Ipak, administrator može da modifikuje ovu konfiguraciju da bi ispunio potrebe mrežnog okruženja.
Sledeći primer ilustruje kako WINS replicira podatke sa jednog WINS servera na drugi WINS server:
 1. Host A na podmreži1 registrovan je na WINS serveru A na podmreži1.
 2. Host B na podmreži2 registrovan je na WINS serveru B na podmreži2.
 3. Događa se WINS replikacija i svaki WINS server ažurira svoju bazu podataka sa novim zapisom iz baze podataka drugog servera.

Ako host kasnije pokuša da locira drugog hosta koristeći WINS, replikacija WINS registrovanih informacija između WINS servera će učiniti moguće rešavanje ovog upita. Na primer, host A uspešno postavlja upit WINS serveru A i uspešno će pronaći IP adresu za host B.Kako radi Push replikacija

Push replikacija je proces kopiranja ažuriranih WINS podataka sa jednog WINS servera na druge WINS servere kad god WINS server koji sadrži ažurirane podatke prekorači određeni Threshold promena.


Proces Push replikacije funkcioniše na sledeći način:
 1. Push partner obaveštava svoje replikacione partnere kad god broj promena u njegovoj bazi podataka prekorači određeni Threshold. Na primer, možemo da konfigurišemo Push partnera da obaveštava svoje replikacione pertnere kad god se dogodi 50 promena u njegovoj bazi podataka.
 2. Kada replikacioni partner odgovori na obaveštenje za zahtevom replikacije, Push partner šalje replike svoh svojih novih zapisa u bazi podataka.

Administrator bi trebalo da konfiguriše replikacionog partnera kao Push partnera ako su serveri konektovani brzim komunikacionim linkovima. Ovo osigurava da WINS baze podataka održavaju visok nivo sinhronizacije, ali će replikacioni saobraćaj generalno povećati mrežni saobraćaj.


Kako rade Pull partneri

Pull replikacija je proces kopiranja ažuriranih WINS podataka sa WINS servera na drugi WINS server u specifičnim, konfigurisanim intervalima.

Proces Pull replikacije funkcioniše na sledeći način:
 1. Pull partner zahteva promene u WINS bazi podataka u podešenom intervalu vremena. Na primer, možemo da konfigurišemo Pull partnera da zahtevamo promene u bazi podataka na svakih 8 sati.
 2. Replikacioni partneri odgovaraju slanjem svih novih zapisa u bazi podataka, koje prihvata Pull partner.

Administrator bi trebalo da konfiguriše replikacione partnere kao Pull partnere ako WINS servere povezuju spori komunikacioni linkovi. Ova konfiguracija ograničava mrežni saobraćaj kroz link na određeno vreme. Na primer, možemo da zakažemo replikaciju nakon radnog vremena da bismo izbegli replikacije kada je gust mrežni saobraćaj.

Ako odlučimo da koristimo Pull replikaciju, važno je upamtiti da sporija učestalost replikacija uzrokuje da WINS baze podataka budu manje sinhronizovane. Kada WINS server ima nekompletne podatke, neki pokušaji razrešavanja imena biće neuspešni.


Šta je Push-Pull replikacija

Push-Pull replikacija je proces ažuriranja zapisa na WINS serveru sa novim zapisima koje dobija od svog replikacionog partnera ili na osnovu Replication Threshold-a ili na osnovu replikacijskog intervala koji uvek ima prednost.


Administrator bi trebalo da konfiguriše replikacione partnere kao Push-Pull partnere ako želi da odredi i Replication Threshold i Replication Interval za partnera. Ovo osigurava da WINS baze podataka budu sinhronizovane nezavisno od broja promena koje su se dogodile. U stvari, replikacija će se odraditi kada se prekorači Threshold ili kada maksimalni period između replikacija istekne.

WINS replikacioni partneri su konfigurisani kao Push-Pull partneri po defoltu što je najprostiji i najefektiniji metod da osiguramo da baze podataka na ovim serverima budu skoro identične u bilo koje vreme.


WINS Replication Partners Properties

Uspešna izgradnja i korišćenje WINS-a na mreži zavisi od tačne konfiguracije Replication Properties-a. U WINS Replication Partner Properties dijalog boksu možemo da izaberemo nekoliko WINS servis konfiguracionih opcija da bi ispunili potrebe naše mreže.

Možemo da konfigurišemo WINS server da automatski konfiguriše WINS server kompjutere kao svoje replikacione partnere. Sa ovom automatskom konfiguracijom drugi WINS serveri se otkrivaju kada pristupe mreži i dodaju se kao replikacioni partneri.

Automatic Partner Configuration opcija je korisna u malim mrežama, kao što su Single Subnet LAN okruženja.

Svaki WINS Server šalje poruku o svom prisustvu na mreži korišćenjem periodičnim Multicast poruka. Ova obaveštenja su poslata preko IGMP protokola  na Multicast grupnu IP adresu 224.0.1.24 koja je dobro poznata Multicast IP adresa rezervisana za WINS servere.

Možemo da konfigurišemo Automatic Partner Configuration koja dozvoljava WINS serveru da nadgleda Multicast obaveštenja od drugih WINS servera i izvršavanje sledećih konfiguracionih koraka automatski. Kada konfigurišemo Automatic Partner Configuration opciju, WINS server:
 • Dodaje IP adresu WINS servera koje je otkrio u listi replikacionih partnera
 • Konfiguriše otkrivene servere kao Push-Pull partnere
 • Konfiguriše Pull replikaciju u dvosatnom intervalu sa otkrivenim WINS serverima

WINS serveri se diskonektuju od svojih replikacionih partnera svakog puta kad je replikacija kompletirana. Na mrežama gde su WINS serveri povezani preko brzih LAN linkova, preporučuje se da radije držimo konekciju otvorenu umesto da je zatvaramo nakon kompletiranja replikacije.

Omogućavanjem trajne konekcije (Persistent Connection) možemo da povećamo brzinu replikacije tako što server može odmah da šalje zapise ka svojim partnerima, a da ne mora ponovo svakog puta da otvara privremenu konekciju. Ako postavimo Replication Treshold na 0, svaki zapis će odmah biti repliciran kroz mrežu i time će učiniti replikaciju konzistentnijom. Propustnost koju koristi trajna konekcija je minimalna jer je konekcija obično IDLE.

Za razliku od dinamičkog prevođenja (Mapping) koje može zapis da okarakteriše kao stari i da ga ukloni sa WINS servera kroz vreme, statički prevodi (Mappings) mogu da ostanu u WINS bazi nedefinisani vremenski period. Jedino ih  administrator može ručno obrisati.


Kako se konfiguriše WINS replikacija

Po defoltu, WINS replikacioni partneri su konfigurisani kao Push-Pull partneri. Administratori mogu da modifikuju ovu konfiguraciju. Da bismo ispunili potrebe svog mrežnog okruženja, možemo da odredimo Push parametre i Pull parametre za svakog konfigurisanog replikacionog partnera.


Konfiguracija WINS replikacije:
 1. U drvetu WINS konzole selektujemo WINS server kojem hocemo da dodamo replikacionog partnera i kliknemo na Replication Partners.
 2. Na Action meniju kliknemo na New Replication Partner.
 3. U WINS server polju upišemo ime kompjutera ili IP adresu WINS servera koji hocemo da dodamo kao replikacionog partnera.
 4. Kliknemo na OK.

Modifikacija tipa replikacionog partnera:
 1. U drvetu WINS konzole proširimo WINS server.
 2. U WINS konzoli kliknemo na Replication Partner.
 3. U panelu sa detaljima desni klik na odgovarajući server i kliknemo na Properties.
 4. U Server Properties dijalog boksu na Advanced kartici, u polju Replication Partner Type, selektujemo jednu od ponuđenih opcija: Push, Pull, Push-Pull.
 5. U Server Properties dijalog boksu kliknemo na OK.
 6. Zatvorimo WINS konzolu.

Repliciranje između svih WINS partnera:
 1. U drvetu WINS konzole desni klik na Replication Partners i kliknemo na Replicate Now.
 2. U WINS Warning Message boksu kliknemo na Yes.
 3. U WINS Information Message boksu kliknemo na OK.

Startovanje Push replikacije za WINS replikacionog partnera:
 1. U drvetu WINS konzole klik na Replication Partners i nakon toga u panelu sa detaljima desni klik na WINS server sa kojim želimo da odradimo replikaciju i zatim kliknemo na Start Push Replication.
 2. U Start Push Replication dijalog boksu kliknemo na: Start for this only ili Propagate to all partners.
 3. U WINS Information Message boksu kliknemo na OK.

Startovanje Pull replikacije za WINS replikacionog partnera:
 1. U drvetu WINS konzole kliknemo na Replication Partners i nakon toga, u panelu sa detaljima, desni klik na WINS server sa kojim želimo da izvršimo replikaciju i nakon toga kliknemo na Start Pull Replication.
 2. U Confirm Start Pull Replication Message boksu, kliknemo na Yes.
 3. U WINS Information Message boksu kliknemo na OK.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija WINS replikacije 1
 • Konfiguracija WINS replikacije 2