Manje kancelarije kompanije često imaju spore WAN linkove ka Enterprise mreži pa je samim tim pristup podacima na Enterprise mreži spor. BranchCache opcija omogućava način rešavanja ovog problema tako što kešira sadržaj udaljenih podataka i web servera tako da korisnici u manjim kancelarijama imaju mnogo brži pristup informacijama i podacima. Najbitnije prednosti korišćenja BranchCache opcije su:

 • smanjivanje opterećenja WAN linka,
 • optimizacija saobraćaja na relaciji klijent server,
 • podržava uobičajene mrežne protokole,
 • podržava enkripciju između klijenata i servera,
 • obezbeđuje kompatabilnost sa sigurnosnim protoklima,
 • jednostavna za korišćenje.


Postoje dva načina keširanja sadržaja: keširan sadržaj može biti hostovan centralno na serveru udaljene kancelarije ili distribuiran klijentskim računarima udaljene kancelarije.

U hostovanom načinu rada, keš se nalazi na Windows Server R2 računaru koji je instaliran na udaljenoj lokaciji. Korišćenjem ovog tipa klijent-server arhitekture, Windows 7 klijent kopira sadržaj na lokalni računar koji je konfigurisan kao Branchcache omogućen računar.

U distribuiranom modu rada, sadržaj je distribuiran među klijentskim računarima udaljene lokacije. Korišćenjem Peer to peer arhitekture sadržaj je keširan na windows 7 klijentima, a zatim će biti poslat ostalim Windows 7 klijentima po potrebi. Branch cache koristi dve vrste konfiguracije: klijentsku i serversku konfiguraciju.

Klijentska konfiguracija:

 • isključena po Default-u,
 • omogućavanje i konfigurisanje manuelno ili korišćenjem grupnih polisa,
 • načn keširanja hostovan,
 • podešavanje klijentske strane veličine keša,
 • podešavanje keš lokacije na disku,
 • potrebna Firewall pravila.


Serverska konfiguracija:

 • nije instalirana po Default-u,
 • omogućavanje i konfigurisanje manuelno ili korišćenjem grupnih polisa,
 • omogućen za sve deljene resurse,
 • ako je omogućen na web serveru, onda mora i za sve web sajtove,
 • koristi sertifikat poverenje.


Mrežni zahtevi:

 • SSL protokol kroz korišćenje HTTPS protokola,
 • IPv6 IPSec.


Klijentska konfiguracija:

 • uključiti BranchCache opciju,
 • omogućiti jedan od načina rada (Distributed ili Hosted),
 • konfigurisati Firewall da omogući BranchCache protokole,
 • automatizacija konfiguracije korišćenjem grupnih polisa ili manuelno korišćenjem netsh komande.


Na slikama su dati primeri konfigurisanja BranchCache opcije na klijentskim računarima.

 

 

 

Slika 1

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfigurisanje BranchCache-a za udaljeni pristup 1
 • Konfigurisanje BranchCache-a za udaljeni pristup 2
 • Konfigurisanje BranchCache-a za udaljeni pristup 3