Administratori koriste Quota Management za kreiranje kvota koje ograničavaju prostor koji je dozvoljen za volumen ili folder, i generiše obaveštenja kada je prekoračen kvota limit. FSRM nudi kvota šablone koje administrator može da primeni lako na nove volumene ili foldere i koje možemo da koristimo kroz celu organizaciju. Administrator takođe može da automatski primenjuje (Auto-apply) kvota šablone na svim postojećim folderima u volumenu ili folderu, kao i na svim novim podfolderima koji će biti kreirani u budućnosti.

U ovoj lekciji naućićete:

 • Šta je Quota Management?
 • Poređenje FSRM kvota i NTFS Disk kvota
 • Šta su to qoutas šabloni (templates)
 • Kreiranje i modifikovanje kvota
 • Nadgledanje iskorišćenosti kvota (Quota Usage)

 

Šta je Quota Management?

U File Server Resources Manager-u, administrator može da kreira kvote koje ograničavaju prostor dozvoljen za volumene ili foldere, i nakon toga generiše obaveštenja (notifications) kada kvota limiti budu prekoračeni ili skoro prekoračeni. Kreiranjem kvote za volumen ili folder, ograničavamo prostor na disku koji je dodeljen za tu quotu. Kvota zapis se primenjuje za ceo folder i sve podfoldere koji se u tom folderu nalaze (Folder subtree).

Pomoći Quota Managementa administratori mogu da ograničavaju prostor za smeštanje podataka sa Hard ili Soft kvotama i mogu da generišu obaveštenja kada su ograničenja prekoračena ili skoro prekoračena.

Notification threshold može da se konfiguriše da:

 • Šalje E-mail obaveštenja
 • Zapisuje događaj u log
 • Da startuje komandu ili skriptu
 • Da generiše izveštaj koji se odnosi na prostor za skladištenje (Storage Report)

 

Poređenje FSRM kvota i NTFS Disk kvota

Microsoft Windows 2000 Server operativni sistem, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 operativni sistem podržavaju disk kvote, uz pomoć kojih administratori mogu da prate i kontrolišu iskorišćenost prostora na disku po korisniku ili po volumenu.

Sledeća tabela prikazuje prednosti korišćenja FSRM Quota Management alatki u poređenju sa NTFS disk kvotama:

Kvota karakteristike

FSRM kvote

NTFS Disk kvote

Quota tracking (praćenje kvota)

Po folderu ili po volumenu

Po korisniku ili po volumenu

Disk Usage Calculation (izračunavanje iskorišćenosti diska)

Aktuelna veličina diska

Logička veličina diska

Notification Mechanisms (mehanizmi za obaveštavanje)

E-mail, prilagođeni izveštaji, egzekucija komandi, event logovi

Samo Event logovi


 Tabela 46.01

Šta su to kvota šabloni?

Kvota šabloni pojednostavljuju zadatke koji se odnose na upravljanje kvotama (Quota Management). Ako se naše kvote zasnivaju na kvota šablonima i ako kasnije odlučimo da promenimo kvota konfiguraciju, možemo jednostavno da ažuriramo kvota šablon i nakon toga izaberemo opciju da ažuriramo automatski sve kvote koje se zasnivaju na ovom kvota šablonu. Na primer, administrator može da izabere da dozvoli svakom korisniku dodatni prostor na Storage serveru. Ažuriranjem kvota šablona, sve kvote koje se zasnivaju na ovom kvota šablonu će automatski biti ažurirane (update).

Quota Template definiše sledeće:

 • Space limit (ograničenje prostora na disku)
 • Tip kvote (Hard or Soft quota)
 • Set obaveštenja koji će biti generisani u slučaju prekoračenja limitaBrojni defoltni kvota šabloni ponuđeni su u čvoru Quota Managementa FSRM.

Kreiranje i modifikovanje kvota

Administrator može da koristi FSRM Quota Management čvor za kreiranje i modifikovanje kvota. Kreiranjem kvota za volumen ili folder, administrator ograničava prostor na disku koji je dodeljen za taj volume ili folder. FSRM Quota Management čvor uključuje sve potrebne opcije da rade sa kvotama.

Kada kreiramo kvota opcije one uključuju:

 • Kreiranje kvote na stazi (on path)
 • Automatski primenjivanje šablona i kreiranje kvota na postojećim i novim podfolderima


 
Modifikovanje kvota se odrađuje:

 • Ažuriranjem kvota editovanjem kvota šablona
 • Editovanjem auto kvota
 • Ažuriranjem individualnih kvota koje su izlistane u panelu sa detaljima

 

Slika 46.01

Nadgledanje iskorišćenosti kvota (Quota Usage)

Nakon konfigurisanja i primenjivanja kvota na našim File Shares ili volumenima, administrator bi trebao da razume kako i na koji način se nadgleda iskorišćenost diska da bi mogao efektno da ispuni zahteve koji se odnosne na održavanje prostora za skladištenje podataka i informacija u kompaniji.

Kao dodatak informacijama koje su uključene u obaveštenja (notifications), administrator može da nadgleda iskorišćenost kvota korišćenjem:

 • Pogledom na Quota Information
 • Generisanjem Quota Usage reporta
 • Kreiranjem Soft kvotaVažno
: Kvote obično imaju I/O (Input/Output) preopterećene performanse (Performance overhead) preko 10% ili manje.

Kvote imaju normalne Input/Output performanse po sekundi podsistema za smeštanje podataka kada je mali iznos 10% ili manje. Serveri koji primanjuju kvote na više od 10000 foldera možda će imati veću iznos performansi preko 10%.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Konfigurisanje Quota Management-a 1
 • Konfigurisanje Quota Management-a 2
 • Konfigurisanje Quota Management-a 3
 • Konfigurisanje Quota Management-a 4