Programi pisani za određeni operativni sistem mogu prouzrokovati problem pri pokušaju instalacije na nekom drugom operativnom sistemu. Najčešće programi koji su pisani za Windows Vista sistem će nastaviti da rade i na Windows 7 operativnom sistemu.

Application Compatibility alat je namenjen takvim situacijama kada program pisan za starije sisteme treba pokrenuti pod Windows 7 sistemom. Alat možemo pokrenuti na dva načina i to tako što ćemo pronaći instalacioni folder programa i njegov izvršni (.exe) fajl. Desnim klikom na izvršni fajl progarma koji pokušavamo pokrenuti ili instalirati dobijamo padajući  meni sa dodatnim opcijama. Alat možemo pokrenuti klikom na opciju Troubleshoot Compatibility ili klikom na opciju Properties (slika 1).

 

 

Slika 1


Klikom na Properties opciju pokrećemo novi konfiguracioni prozor izvršnog fajla programa (slika 2). Konfiguracioni prozor ima vise različitih opcija, ali ono što nas trenutno zanima je tab Compatibility. Klikom na Compatibility tab dobijamo mogućnosti konfigurisanja sistemskog okruženja za prethodne operativne sisteme. Neophodno je čekirati opciju Run this program in compatibility mode for: a zatim kliknuti na padajuću listu sa izborom predhodnih operativnih sistema. Treba odabrati sistem za koji je program originalno pisan.

 

 

Slika 2


U drugom delu konfiguracionog prozora imamo dve opcije i to opcijiu Settings i opciju Privilage Level (slika 3) u kojoj čekiranjem opcije Run this program as an administrator omogućavamo pokretanje programa na administratorskom nivou.

 

 

Slika 3


U Settings opcijama (slika 4) je dato više mogućnosti prilagođavanja sistemskog okruženja pri fokusu na grafičko okruženje. Nakon što smo uradili neophodne korake, kliknemo na OK dugme i pokušamo startovati program.

 

 

Slika 4


Drugi način pokretanja Application Compatibility alata je da se kroz padajući meni klikne na opciju Troubleshoot Comaptibility. Klikom na tu opciju pokrećemo čarobnjak koji analizom izvršnog fajla automatski pokušava odrediti neophodne parametre za uspešno pokretanje programa (slika 5).

 

 

Slika 5


Nakon analize parametara čarobnjak će ponuditi dve opcije (slika 6) i to da se probaju primeniti automatska podešavanja koje je alat analizirao i druga je da se pokuša sa manuelnim podešavanjem opcija što smo videli u malopređašnjem primeru. Klikom na Try recommended settings dobijamo novi prozor čarobnjaka u kome nas sistem informiše za koje okruženje je najbolje pokrenuti program sa opcijom da startujemo sam program i proverimo da li će program ispravno biti pokrenut.

 

 

Slika 6


Klikom na Start the program dugme pokrećemo naš program koji se i ovog puta uspešno pokrenuo. U slučaju da je okruženje prihvatljivo za rad programa treba kliknuti na Next dugme pri čemu dolazimo do opcija da sačuvamo ta podešavanja ili da nastavimo sa procesom rešavanja problema.

 

 

Slika 7


Čarobnjak nam pruža mogućnost generisanja izveštaja (slika 8) što nam može pomoći u situacijama kada opis problema možemo poslati programerima našeg programa na eventualno rešavanje i usklađivanje sa okruženjem novijeg operativnog sistema.

 

 

Slika 8

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Konfigurisanje kompatabilnosti aplikacija 1
  • Konfigurisanje kompatabilnosti aplikacija 2
  • Konfigurisanje kompatabilnosti aplikacija 3