Uvod

Činjenica da se broj Online kanala kontinuirano povećava (RSS Feed, oglasi u Online igrama, blogovi), i dopunjuje listu tradicionalnih kanala (baneri, plaćeno reklamiranje, partnerski programi, e-Mail...), dovela je do značajne promene načina na koji potrošači pronalaze željenu robu i usluge na Internetu. Istraživanja pokazuju da:

 • 70% potrošača koristi Google za pretragu proizvoda kompanija, umesto da pretražuje kompanijeske sajtove u potrazi za istim proizvodima,
 • 40% potrošača zaobilazi naslovnu stranu (Home page) kompanijskih web sajtova,
 • 25% potrošača pregleda samo prvu stranu kompanijskog web sajta, a zatim nastavlja da pretražuje ostale sajtove.

 

Dakle, činjenica je da potrošači imaju potpunu kontrolu, kada je u pitanju nalaženje željenih proizvoda i usluga na Internetu. Iz tog razloga napori koje kompanije moraju da ulože kako bi privukle njihovu pažnju su sve intenzivniji. Istraživanje Gartner, Inc, pokazuje da je ukupan iznos investicija u Online marketing u 2008. godini iznosio 28 milijardi američkih dolara. Osim značajnih investicija u Online marketing, kompanije kontinuirano pokušavaju da pronađu nove i inovativne tehnike internet marketinga koje će doprineti uspešnom targetiranju korisnika, njihovom privlačenju i ostvarivanju direktne finansijske korsti za kompaniju. Jedna od takvih tehnika je poznata pod nazivom kontekstualni marketing, odnosno kontekstualno oglašavanje. 

 

Pojam kontekstualnog marketinga

Kontekstualni marketing se može definisati kao Online marketing model u kom se korisnicima Interneta prezentuju reklame i oglasi zasnovani na kontekstualnoj povezanosti sa pojmovima koje pretražuju i sadržajem koji posećuju ili na osnovu njihovih preferencija u pretrazi u određenom vremenskom periodu.

Tehnološka rešenja koja se primenjuju za potrebe kontekstualnog marketinga imaju za cilj da kreiraju detaljan profil aktivnosti potrošača dok se nalazi na kompanijskom web sajtu ili dok pretražuje koristeći pretraživače. Cilj je da se prikupe informacije ne samo o akcijama koje je potrošač preduzeo, već i o kontekstu tih akcija u smislu identifikovanja navika u ponašanju. Takođe, prikupljaju se podaci o polu, lokaciji, starosnoj dobi i sl. Krajnji cilj je maksimiranje vrednosti ovih informacija i, zahvaljujući primeni kontekstualnog marketinga, kreiranje presonalizovanih marketinških programa.

Konteksualno oglašavanje na web sajtu je usmereno na pojedince koji pretražuju web sajt. Sistem kontekstualnih oglasa koji se koristi za ove potrebe pretražuje tekst web sajta u potrazi za ključnim rečima, na osnovu kojih prikazuje oglase na web stranici. Dakle, na osnovu onoga što korisnik posmatra ili čita, prikazuju se na web stranici oglasi ili se pojavljuju Pop-up prozori sa reklamama. Npr. korisnik čita sportsku stranu u nekom od Online glasila, a ukoliko taj sajt primenjuje kontekstualno oglašavanje, na stranici se prikazuju oglasi za kompanije koje se bave prodajom sportske opreme.  

Kontekstualno oglašavanje se takođe koristi od strane pretraživača kako bi u rezultatima pretrage bili prikazani oglasi koji su u vezi sa prirodom pretrage koju je obavio korisnik.      

Koristeći ovaj model Online reklamiranja, oglašivači se nadaju da će eliminisati nezadovoljstvo korisnika Interneta svakodnevno zasutih morem reklama i oglasa, a da će, pošto su reklame ciljane u skladu sa pokazanim preferencijama korisnika, ostvariti veći stepen konverzije.

U početnoj fazi razvoja internet marketinga, gotovo da nije bilo nikakvih podataka o potrošačima. Iz tog razloga, targetiranje potrošača je bilo neizvodljivo, tako da se kao jedino logično rešenje nametnuo masovni marketing.

Kako je količina informacija o potrošačima kojima kompanije raspolažu rasla, efekti marketinških napora su bili sve vidljiviji. Stvoreni su preduslovi za prelazak sa masovnog na marketing jedan na jedan, odnosno kompanije su dobile mogućnost da personalizuju svoju ponudu i targetiraju pojedinačne korisnike. To je dovelo do povećanja stopa konverzije, a posledično i profita.

 

Google AdSense

Reprezetativni predstavnik programa kontekstualnog marketinga je Google AdSense. U pitanju je aplikacija koja pruža mogućnost vlasnicima sajtova da učešćem u ovom programu ostvare zaradu, prikazivanjem kontekstualnih oglasa u formatu teksta, slike ili videa na svojim sajtovima. Naravno reklame su tematki povezane sa sadržajem web lokacije na kojoj se prikazuju.       

Prednost iz ugla kompanija koje na ovakav način oglašavaju svoje proizvode i usluge je evidentan, jer kao što smo ranije konstatovali, one imaju mogućnost da, zahvaljujući kontekstualnom oglašavanju, usmere svoje reklame na ciljane kategorije korisnika čime se povećava stepen konverzije korisnka, a posledično i profit.  

U nastavku ćemo ukazati na prednosti učestvovanja vlasnika web sajta u ovakvom programu kontekstualnog oglašavanja, a biće i praktičnih saveta za postizanje što boljih rezultata.

Postoje dva načina na koje korisnici mogu da počnu da koriste usluge Google AdSense programa.

Prvi i najjednostavniji način podrazumeva da korisnik koji želi da ostvari zaradu korišćenjem ovog programa ima web sajt. Integracija AdSensa na posojeći web sajt se može realizovati krajnje jednostavno koršćenjem opcije AdSense setup. 

Drugi način podrazumeva izradu web sajta u skladu sa specifičnim zahtevima AdSense programa. To podrazumeva da je neophodno sprovesti pretragu ključnih reči koja treba da ukaže na popularne ključne reči ili fraze koje su u vezi sa tematikom web sajta, a zatim te ključne reči uključiti u sadržaje na web sajtu. Osim toga, sadržaj web sajta mora biti kvalitetan kako bi privukao što veći broj ljudi i omogućio ostvarivanje što većeg saobraćaja i naravno što veću zaradu od AdSense programa.

U vezi sa postavljanjem blokova u kojima će se nalaziti reklame (učesnika u programima reklamiranja) na web sajtu, postoje različita mišljenja. Prema nekim autorima, efekti će biti daleko bolji ukoliko su blokovi uklopljeni u ostali sadržaj web sajta, dok postoje mišljenja prema kojima će najveći broj klikova na te reklame i najveća zarada biti ostvarena ukoliko su oglasi jasno izdvojeni od ostatka sadržaja na sajtu.

Pozicioniranje blokova sa reklamnim oglasima na web strani je takođe od izuzetno velikog značaja jer od položaja na web strani, direktno zavisi verovatnoća da će korisnik kliknuti na ove plaćene oglase. Istraživanja pokazuju da korisnici, prilikom učitavanja web strane uglavnom usmeravaju pogled na gornji levi ugao stranice. Takođe, istraživanja pokazuju da horizontalni blokovi sa reklamama imaju veći broj klikova na reklame, od vertikalnih. Postavljanje blokova sa plaćenihm reklamama iznad podnožja stranice, ispod navigacionih komandi na vrhu strane ili u gornjem levom uglu stranice, takođe će dovesti do većeg broja klikova na te reklame.

Interesenatna mogućnost koju vlasnici web sajtova imaju učestvovanjem u Google AdSense programu oglašavanja je i integracija na web sajt opcije pod nazivom AdSense for Search program. Suština je u postavljanju Google polja za pretragu na web sajtu. Svaki put kada korisnik koristi ovo polje za pretragu, a zatim klikne na link koji je dobio u rezultatima pretrage, vlasnik sajta biva plaćen od strane Google-a. Osim toga, u rezultatima pretrage se pojavljuju plaćeni oglasi za koje vlasnik web sajta dobija novac ukoliko korisnik klikne na njih.

Google AdSense primenjuje nekoliko različitih načina kako bi filtrirao oglase koji će biti prikazani na web stranici učesnika u ovom programu. Suština AdSense programa, kao programa kontekstualnog oglašavanja, leži u tome da prikazani oglasi budu u vezi sa tematikom sajta. Google koristi jedan interesantan filter za ograničavanja prikaza plaćenih reklama konkurentskih kompanija na web sajtu biznisa koji učestvuje u AdSense programu. Zamislite situaciju da se vaša kompanija bavi prodajom kancelarijske opreme. Poslednja stvar koju biste želeli je da u plaćenim reklamama na vašem sajtu postoji reklama za konkuremntsku kompaniju  tj. kompaniju koja se bavi istim poslom. Ovakvu i slične situacije moguće je sprečiti korišćenjem filtera za prikaz oglasa.    

Kao što smo već pomenuli, u osnovi dobre zarade od AdSense i drugih sličnih programa koji se zasnivaju na kontekstualnom oglašavanju jeste intenzivan saobraćaj na web sajtu. Povećavanje saobraćaja web sajta je izazov za svakog vlasnika prezentacije. Nekoliko tehnika koje mogu doprineti lakšoj realizaciji tog cilja su:

 • optimizacija prema zahtevima pretraživača – SEO, o kojoj će više reči biti kasnije,
 • učestvovanje u programima razmene internet saobraćaja,
 • učestvovanje u programima razmene banera i linkova,
 • Pay-per-Click programi,
 • blogovi,
 • e-Mail marketing...

 

Kada vlasnik web sajta postigne cilj, u smislu intenzivnog internet saobraćaja, sledeći cilj je da se deo tog saobraćaja pretvori u klikove na plaćene oglase u okviru AdSense programa. U vezi sa realizacijom tog cilja, mogu biti korisna uputstva koja smo maločas dali, a odnose se na pozicioniranje plaćenih oglasa na web strani i njihov izgled.

Za potrebe analiziranja uspešnosti učestvovanja u programu AdSense postoji mogućnost generisanja različitih vrsta izveštaja koji pokazuju ukupan broj klikova na reklame, uporednu analizu različitih stranica u okviru prezentacije, u smislu broja klikova korisnika na plaćene oglase i sl. Ovi izveštaji se mogu generisati na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou, od poslednjeg platnog čeka i sl.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Kontekstualni marketing 1
 • Kontekstualni marketing 2
 • Kontekstualni marketing 3