U ovoj lekciji obrađivaćemo:

  • Praćenje zahteva
  • Kreiranje veze za praćenje
  • Spoljašnji linkovi programa

     

Praćenje zahteva

Praćenje zahteva (eng. Traceability) je ključni aspekt u pogledu usklađenosti i pridržavanju sa zahtevima kao i za procenu/analizu uticaja promena koje se mogu pojaviti.

Linkovi za praćenje, unutar zahteva dokumenta, se ostvaruju jednostavnim klikom miša. DOORS, nakon toga sledi vezu direktno do odgovarajućeg objekta. Postupak praćenje te veze je prikazan na slici 1. Stvaranje ove veze je lako kao npr. Drag and Drop između dva dokumenata (slika 2). Indikator novog kreiranog linka se pojavaljuje u sistemu zahteva - na mestu gde je link započeo i na mestu korisničkih zahteva - gde se završava link. Indikatori su kao što se može videti na slikama obeleženi strelicama.


Slika 1. Praćenje linkova u programu IBM Rational DOORS


Slika 2. Kreiranje veze za praćenje

Primenom filtera, mogu se analizirati zahtevi kako bi se osiguralo da je ostvarena potpuna pratljivost (slika 3).


Slika 3. Definisanje filtera

Spoljašnji linkovi programa

IBM Rational DOORS takođe pruža i podršku za spoljašnje linkove, koji omugućavaju da zahtevi budu direktno povezani sa informacijama izvan DOORS domena. Izborom linka određenog zahteva, koji se nalazi u DOORS-u i prevlačenjem tog zahteva u Word dokument stvara se potpuno funkcionalna veza između Word dokumenta sa zahtevom u programu DOORS. Na slici 4 je prikazan primer kreiranja spoljašnje veze između programa IBM Rational DOORS i MS Word-a. Ne levoj strani slike u programu DOORS izabran je zahtev sa identifikatorom UR6. Običnim prevlačenjem, Drag and Drop metodom, zahtev se prenosi u program MS Word (desna strana slike). Klikom miša na dati zahtev u Word-u direktno se otvara program DOORS gde se nalazi taj zahtev.


Slika 4. Povezivanje zahteva između programa DOORS i MS Word 

Reference

1.    IBM Rational Doors, www.telelogic.com, visited, 17 jun 2009

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Linkovi i povezivanje u programu IBM Rational DOORS 1
  • Linkovi i povezivanje u programu IBM Rational DOORS 2
  • Linkovi i povezivanje u programu IBM Rational DOORS 3