U stvarnom svetu pojam maska povezujemo sa situacijom kada se neki objekat krije ispod te maske. Isti princip važi i u Adobe Photoshopu npr, gde takođe masku koristimo da sakrijemo određene elemente naše grafike. Ali u Adobe Flashu Mask layer se koristi da definiše vidljivi deo layera koji se nalazi ispod maske. Sadržaj Mask layera nije vidljiv u finalnom SWF filmu jer je njegova jedina namena da definiše koji će delovi layera biti vidljivi.

Kada se radi o konkretnom radu sa maskama uvek je preporuka da za izbor boje maske koristite jarke boje kako nikada ne bi bilo zabune i da maska bude uvek jasno vidljiva. Zato su jarke boje tipa zelena, žuta i crvena uvek dobar izbor. Da biste kreirali masku potrebno je da napravite novi layer i, kao što smo naučili u prethodnoj lekciji, uvek ga imenujte. To ime može da bude, npr. Maska, ali može da bude i više opisno ako imate dosta elemenata u vašoj grafici, pa da znate o kojoj se maski tačno radi. Delovanje maske će se možda najbolje videti na primeru gde određeni delovi grafike izlaze iz okvira koji se nalaze oko nje (slika 1).

 

Slika 1. Primer grafike na kojoj će se lepo videti delovanje maske

 

Kada ste se odlučili koji će delovi grafike biti vidljivi na layeru koji ste predvideli da bude maska, nacrtaćete u ovom slučaju pravougaoni oblik koji će maskirati delove koji će biti vidljivi. Opredelite se za boju ispune, obavezno isključite konturu u ovom slučaju i praveći oblik definišite Vašu masku (slika 2).

 

Slika 2. Pravougaoni oblik sa žutom ispunom koji će nam poslužiti kao maska

 

Isto tako smo mogli da primenimo i tehniku koju smo naučili u Align lekciji. Mogli smo da nacrtamo bilo kakav pravougaonik (slika 3) i zatim u Align panelu da odaberete Match Witdh and Height sa čekiranom opcijom Align To Stage. Sada ste dobili odgovarajuću veličinu i ostalo je samo da poravnate pravougaonik klikom na Align Horizontal Center u Align sekciji i Distribute vertical center u Distribute sekcji. Na ovaj način ste dobili perfektan rezultat poravnanja maske sa scenom.

 

Slika 3. Nacrtani pravougaonik koji ćemo kasnije poravnati sa scenom u Align panelu

 

U ovom trenutku, s obzirom na to da se još uvek radi o običnom layeru, naša grafika je prekrivena žutim pravougaonikom. Da bismo Mask layer pretvorili u pravu masku, potrebno je da kliknemo na njega desnim tasterom miša i da iz kontekstualnog menija odaberemo opciju Mask (slika 4).

Slika 4. Prikaz kontekstualnog menija layera pre odabira Mask opcije

 

Sada kada ste aktivirali Mask opciju vidljive su samo one proporcije grafike koje su bile obuhvaćene žutim pravougaonikom. Sve ostalo sada je sakriveno. Ovom opcijom mi smo samo prikazali deo koji smo želeli da bude vidljiv, ali ostatak grafike nije obrisan, samo ga nije moguće videti. Klikom na opciju Mask došlo je i do određene izmene izgleda palete sa layerima (slika 5).

 

Slika 5. Promene koje su nastale u delu sa layerima

 

Sada ako pogledamo našu grafiku videćemo da je vidljiv samo onaj deo koji je bio obuhvaćen žutim pravougaonikom, a delovi duge koji su izlazili iz okvira su nam sada nevidljivi (slika 6).

 

Slika 6. Izgled grafike posle primenjene maske


Siguran znak da se radi o maski je ikonica koju možete videti na Mask layeru  .

Takođe možete primetiti da su oba ova layera zaključana jer kada bismo ih otključali ponovo bismo videli žuti pravougaonik koji smo iskoristili kao masku (slika 7).

 

Slika 7. Prikaz izgleda grafike sa otključanim mask layerom

 


Dvoklikom na ikonicu maske   otvara Vam se Layer Properties dialog box. Obratite pažnju da kliknete baš na ikonicu, jer ako kliknete na ime layera jedino što ćete moći da uradite je da promenite ime layeru. Dakle, klikom na ikonicu otvara nam se novi prozor u kom možemo vršiti određena podešavanja (slika 8).

 

Slika 8. Layer Properties dialog box

 

Pod opcijom Type možemo definisati u koji tip layera možemo promeniti našu masku, možemo prikazati i zaključati layer, promeniti mu ime, outline color, možemo ga prikazati kao outline ili mu u procentima promeniti visinu. U ovom trenutku nećemo raditi ništa od ovoga pa ćemo kliknuti na Cancel, ali je bitno da znate da imate i ovu mogućnost.

Na isti način možete maskirati vektorsku grafiku, bitmap grafiku, simbole o kojima će biti više reči kasnije, ukratko sve što Vam se nalazi na sceni. Takođe je bitno napomenuti da maske mogu da imaju oblik kakav god poželite. Recimo da želimo da napravimo masku u obliku zvezde. Importovaćemo bitmap grafiku koja se nalazi u radnim fajlovima ove lekcije pod imenom RF1, zatim ćemo napraviti novi layer koji ćemo nazvati maska. Odabraćemo Polystar opciju na kojoj ćemo definisati da Fill bude žute boje, a obavezno ćemo isključiti Stroke opciju. Kada smo definisali ove parametre nacrtaćemo zvezdu u Mask layeru preko naše slike mačeta. Pozicioniraćemo zvezdu sa Selection alatkom i ostaje nam da od Maska layera napravimo pravu masku. Selektovaćemo zvezdu i kliknuti desnim klikom na mask layer i odabrati Mask opciju iz kontekstualnog menija.

 

 

Slika 9. Izgled menija u trenutku odabira Mask opcije

 

Sada kada smo definisali sve parametre, naša grafika ima oblik zvezde sa mačetom u sredini (slika 10).

 

Slika 10. Primer maskiranja bitmap grafike gde je maska u obliku zvezde

 

Isto tako možemo koristiti i tekst kao oblik za masku. Importovaćemo na scenu bitmap grafiku neba RF2 (slika 11), a zatim ćemo napraviti novi layer koji će nam poslužiti kao maska.

 

Slika 11. Importovana slika koju ćemo iskoristiti da napravimo slovnu masku

 

Sada ćemo izabrati Type tool   i u Properties panelu ćemo izabrati Static text, u opciji Family ćemo odabrati font Rockwell Extra Bold, boja će biti žuta, a size (veličina) neka bude 60. Kada smo definisali te vrednosti ispisaćemo tekst Kurs Adobe Flash CS5.5. Kada smo završili sa kucanjem, desnim klikom miša ćemo kliknuti na mask layer i odabrati opciju Mask iz kontekstualnog menija. Dobijeni rezultat je tekst koji ima konture bitmap slike neba koju smo koristili (slika 12).

 

Slika 12. Dobijeni rezultat maskiranja putem fonta

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Maske 1
  • Maske 2
  • Maske 3
  • Maske 4