Dodavanje i uklanjanje objekata sa master slajda 

Pretpostavimo da želite da na svakom slajdu bude logo firme ili jednaka pozadina, koje nema u standardnim uzorcima. PowerPoint ima odlično rešenje za ovaj zahtev, a to  je takozvani master slajd, pomoću koga definišemo opšti oblik slajdova u prezentaciji. Svi slajdovi u prezentaciji nasledjuju boju i teksturu pozadine, tip, boju i veličinu slova itd.U podešavanja master slajda se ulazi iz menija View/Master/Slide Master. U ovom meniju postoji master uzorak za naslovnu stranu (Title Slide), za štampanje priručnika (Handout) i komentare uz slajdove (Notes). Podešavanje elemenata master slajda je potpuno isto kao kod kreiranja standardnih slajdova. Objekte dodajete na slajd njihovim biranjem iz menija Insert i klikom na mesto na koje želite da ga postavite. Kada se objekti pojave, može se menjati njihova veličina, oblik, pozicija, što zavisi od izabranog objekta. Uklanjaju se biranjem i klikom na Delete.  Izlazak iz podešavanja master slajda se postiže prelaskom u drugi mod, recimo View/Slide ili klikom na opciju Close Master View na paleti sa altima za mastr slajd.

 

Dodavanje teksta u podnožje svih ili određenih slajdova 

Na master slajdu postoji određen prostor za podnožje. Unosom teksta u okvir, taj tekst će se pojaviti na svim slajdovima koji postoje. Ako hoćete da dodate tekst samo u neke slajdove, u dijalogu Header and Footer, koji otvarate u meniju View, obeležite Footer opciju i u polje upišite sadržaj podnožja.

 

Dodavanje rednih brojeva i datuma u podnožje slajda 

Redni brojevi i datumi se dodaju na master slajdu u već predviđena polja za njihov unos. Datum možete da postavite da se automatski upiše na slajd ili da unesete ručno određeni datum koji će pisati na svim slajdovima. Nema potrebe da upisujete redni broj, jer se on postavlja automatski ako odaberete opciju Slide number u dijalogu Header and Footer koju otvarate u meniju View. Ako hoćete da postavite redni broj i datum samo na određene slajdove, otvorite dijalog Header and Footer. Datum možete postaviti da se automatski ažurira ili možete upisati fiksan datum. Štikliranjem opcije Slide Number postavićete i redni broj slajda. Ako hoćete da postavite podešavanja na svim slajdovima umesto dugmeta Aplly koje se odnosi samo na jedan slajd, kliknite na Aplly to All koje obuhvata sve slajdove u prezentaciji.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Master slajd 1
  • Master slajd 2
  • Master slajd 3