MODAL VERBS (MODALNI GLAGOLI)

 

 

Modalni glagoli su glagoli nepotpunog značenja, koji odgovaraju našim: moći, hteti, umeti, smeti…

U engleskom jeziku oni imaju tri važne karakteristike.

 

1.       traže dopunu u vidu infinitiva bez to

2.       imaju isti oblik za sva lica

3.       u odričnom i upitnom obliku ne koriste glagol to do

 

Must je jedan od modalnih glagola koji označava postojanje obaveze (obligation). To je najčešće obaveza koja dolazi od prvog lica, tzv. unutrašnja obaveza.

 

I must call my sister tonight. (Moram da pozovem sestru večeras.)

She must win the competition. (Ona mora da pobedi na takmičenju.)

 

Glagolska konstrukcija have to ima slično značenje kao i must. Razlika je u tome što have to označava obavezu koja dolazi od drugog lica, tzv. spoljašnja obaveza. To se uglavnom odnosi na pravila i zakone koji su nam propisani.

 

Children have to go to school. (Deca moraju da idu u školu.)

You have to fill in this form to get a visa. (Morate da ispunite ovaj formular da biste dobili vizu.)

 

Glagol Have to se takođe koristi umesto glagola mdalnog glagola must u prošlom i budućem vremenu, jer must nema oblike za njih.

 

I had to leave the house at 4 because I had a meeting at 5. (Morao sam da odem iz kuće u 4 zato što sam imao sastanak u 5.)

You didn`t have to come if you didn`t want to. (Nisi morao da dođeš ako nisi želeo.)

I`ll have to find a better job. (Moraću da nađem bolji posao.)

Treba voditi računa o tome da Have to nije modalni glagol.

 

Mustn`t je odričan oblik glagola must i označava zabranu (prohibition).

 

You mustn`t smoke in the classroom. (Ne smete pušiti u učionici.)

We mustn`t play with matches. (Ne smemo se igrati sa šibicama.)

 

Can označava postojanje sposobnosti (ability) u sadašnjosti dok can`t označava nepostojanje sposobnosti.

 

I can play the guitar. (Umem da sviram gitaru.)

She can`t drive a car. (Ona ne ume da vozi auto.)

 

Could govori o sposobnosti koja je postojala nekada u prošlosti. S tim u vezi couldn`t označava nepostojanje sposobnosti u prošlosti.

 

Michael could climb trees as a child. (Majkl je mogao da se penje na drveće kao dete.)

I couldn`t read when I was 4. (Nisam umela da čitam kada mi je bilo 4 godine.)

 

Za sposobnost ili mogućnost u prošlosti, koristi se još i glagol be able to

I wasn`t able to come yesterday. (Nisam mogao juče da dođem)

 

Be able to se takođe koristi za budućnost.

 

I`ll be able to come tomorrow. (Moći ću sutra da dođem.)

 

Can / can`t može značiti i imati / nemati dozvolu (permission) da nešto uradite.

 

You can leave the room. (Možete da napustite prostoriju.)

We can`t vote when we are 16. (Ne možemo da glasamo ako imamo 16 godina.)          

 

Should / shouldn`t (trebalo bi / ne bi trebalo) se koriste za davanje saveta, predloga, sugestija (advice, suggestions).

 

Mary should go home. She has high temperature. (Meri bi trebalo da ode kući. Ima visoku temperaturu.)

You shouldn`t walk alone by night. It is dangerous. (Ne bi trebalo da šetaš sam noću. Opasno je.)

 

May / might se koriste da označe verovatnoću (probability) da će se nešto desiti. Might nosi nešto manju mogućnost da se radnja ostvari.

 

It may rain. It is cloudy. (Možda će padati kiša. Oblačno je.)

It might rain. It is still sunny.(Možda će padati kiša. Još uvek je sunčano.)

 

Would se koristi za zamišljene situacije. Često se skraćuje i glasi `d

 

Where would you go? (Gde biste išli?)

I wouldn`t go by plane. (Ne bih išla bih avionom.)

I`d stay at some hotel. (Odsela bih u nekom hotelu.)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Modal Verbs