Modalni glagoli su glagoli nepotpunog značenja, koji odgovaraju našim: moći, hteti, umeti, smeti...

U engleskom jeziku oni imaju tri važne karakteristike.

 1. traže dopunu u vidu infinitiva bez to
 2. imaju isti oblik za sva lica
 3. u odričnom i upitnom obliku ne koriste glagol to do


Must je jedan od modalnih glagola koji označava postojanje obaveze (obligation). To je najčešće obaveza koja dolazi od prvog lica, tzv. unutrašnja obaveza.

 • I must call my sister tonight. - Moram da pozovem sestru večeras.
 • She must win the competition. - Ona mora da pobedi na takmičenju.


Glagolska konstrukcija have to ima slično značenje kao i must. Razlika je u tome što have to označava obavezu koja dolazi od drugog lica, tzv. spoljašnja obaveza. To se uglavnom odnosi na pravila i zakone koji su nam propisani.

 • Children have to go to school. - Deca moraju da idu u školu.
 • You have to fill in this form to get a visa. - Morate da ispunite ovaj formular da biste dobili vizu.

Glagol Have to se takođe koristi umesto glagola mdalnog glagola must u prošlom i budućem vremenu, jer must nema oblike za njih.

 • I had to leave the house at 4 because I had a meeting at 5. - Morao sam da odem iz kuće u 4 zato što sam imao sastanak u 5.
 • You didn't have to come if you didn't want to. - Nisi morao da dođeš ako nisi želeo.
 • I`ll have to find a better job. - Moraću da nađem bolji posao.


Treba voditi računa o tome da Have to nije modalni glagol.


Mustn't je odričan oblik glagola must i označava zabranu (prohibition).

 • You mustn't smoke in the classroom. - Ne smete pušiti u učionici.
 • We mustn't play with matches. - Ne smemo se igrati sa šibicama.


Can označava postojanje sposobnosti (ability) u sadašnjosti dok can't označava nepostojanje sposobnosti.

 • I can play the guitar. - Umem da sviram gitaru.
 • She can't drive a car. - Ona ne ume da vozi auto.


Could govori o sposobnosti koja je postojala nekada u prošlosti. S tim u vezi couldn't označava nepostojanje sposobnosti u prošlosti.

 • Michael could climb trees as a child. - Majkl je mogao da se penje na drveće kao dete.
 • I couldn't read when I was 4. - Nisam umela da čitam kada mi je bilo 4 godine.


Za sposobnost ili mogućnost u prošlosti, koristi se još i glagol be able to.

 • I wasn't able to come yesterday. - Nisam mogao juče da dođem


Be able to se takođe koristi za budućnost.

 • I'll be able to come tomorrow. - Moći ću sutra da dođem.


Can / can't može značiti i imati / nemati dozvolu (permission) da nešto uradite.

 • You can leave the room. - Možete da napustite prostoriju.
 • We can't vote when we are 16. - Ne možemo da glasamo ako imamo 16 godina.


Should / shouldn`t (trebalo bi / ne bi trebalo) se koriste za davanje saveta, predloga, sugestija (advice, suggestions).

 • Mary should go home. She has high temperature. - Meri bi trebalo da ode kući. Ima visoku temperaturu.
 • You shouldn't walk alone by night. It is dangerous. - Ne bi trebalo da šetaš sam noću. Opasno je


May / might se koriste da označe verovatnoću (probability) da će se nešto desiti. Might nosi nešto manju mogućnost da se radnja ostvari.

 • It may rain. It is cloudy. - Možda će padati kiša. Oblačno je.
 • It might rain. It is still sunny. - Možda će padati kiša. Još uvek je sunčano.


Would se koristi za zamišljene situacije. Često se skraćuje i glasi 'd

 • Where would you go? - Gde biste išli?
 • I wouldn't go by plane. - Ne bih išla bih avionom.
 • I'd stay at some hotel. - Odsela bih u nekom hotelu.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Modal Verbs 1
 • Modal Verbs 2