Modalni glagoli su glagoli nepotpunog značenja, koji odgovaraju našim: moći, hteti, umeti, smeti...

U engleskom jeziku oni imaju tri važne karakteristike.

 1. traže dopunu u vidu infinitiva bez to
 2. imaju isti oblik za sva lica
 3. u odričnom i upitnom obliku ne koriste glagol to do


Sposobnost pokazuju sledeći glagoli:

 1. Can
 2. Be Able To


Can označava postojanje sposobnosti (ability) u sadašnjosti dok can`t označava nepostojanje sposobnosti.

 • I can play the guitar. - Umem da sviram gitaru.
 • She can`t drive a car. - Ona ne ume da vozi auto.


Can / can't može značiti i imati / nemati dozvolu (permission) da nešto uradite.

 • You can leave the room. - Možete da napustite prostoriju.
 • We can`t vote if we are 16. - Ne možemo da glasamo ako imamo 16 godina.


Could govori o sposobnosti koja je postojala nekada u prošlosti. S tim u vezi couldn't označava nepostojanje sposobnosti u prošlosti.

 • Michael could climb trees as a child. - Majkl je mogao da se penje na drveće kao dete.
 • I couldn't read when I was 4. - Nisam umela da čitam kada mi je bilo 4 godine.


Za sposobnost ili mogućnost u prošlosti, koristi se još i glagol be able to:

 • I wasn't able to come yesterday. - Nisam mogao juče da dođem.


Be able to se takođe koristi za budućnost, kao i za sva ostala vremena gde Can nema odgovarajući gramatički oblik.

 • I'll be able to come tomorrow. - Moći ću sutra da dođem.


Izvesnost i neizvesnost pokazuju:

 1. Must, Can't
 2. May, Might, Could


Must i can't koristimo za izvlačenje zaključka, kada smo u nešto sigurni da jeste, odnosno nije.

 • You have been walking for almost three hours. You must be very tired. - Pešačio si skoro tri sata. Sigurno si veoma umoran.
 • That can`t be Jack. He's in Italy. - Nemoguće da je to Džek. On je u Italiji.


May / might se koriste da označe verovatnoću (probability) da će se nešto desiti. Might nosi nešto manju mogućnost da se radnja ostvari.

 • It may rain. It is cloudy. - Možda će padati kiša. Oblačno je.
 • It might rain. It is still sunny. - Možda će padati kiša. Još uvek je sunčano.


Obavezu pokazuju:

 1. Must i Have To
 2. Mustn't i Don't Have To
 3. Should i Ought To
 4. Had Better
 5. Is/Are To


Must je jedan od modalnih glagola koji označava postojanje obaveze (obligation). To je najčešće obaveza koja dolazi od prvog lica, tzv. unutrašnja obaveza.

 • I must call my sister tonight. - Moram da pozovem sestru večeras.
 • She must win the competition. - Ona mora da pobedi na takmičenju.


Glagolska konstrukcija have to ima slično značenje kao i must. Razlika je u tome što have to označava obavezu koja dolazi od drugog lica, tzv. spoljašnja obaveza. To se uglavnom odnosi na pravila i zakone koji su nam propisani.

 • Children have to go to school. - Deca moraju da idu u školu.
 • You have to fill in this form to get a visa. - Morate da ispunite ovaj formular da biste dobili vizu.


Glagol Have to se takođe koristi umesto modalnog glagola must u prošlom i budućem vremenu, jer must nema oblike za njih.

 • I had to leave the house at 4 because I had a meeting at 5. - Morao sam da odem iz kuće u 4 zato što sam imao sastanak u 5.
 • You didn't have to come if you didn't want to. - Nisi morao da dođeš ako nisi želeo.
 • I'll have to find a better job. - Moraću da nađem bolji posao.


Treba voditi računa o tome da Have to nije modalni glagol.

Takođe se glagol Have to koristi umesto modalnog glagola u značenju "ne moraš".

 • You don't have to phone her tonight. - Ne moraš da je zoveš večeras.


Mustn't je odričan oblik glagola must i označava zabranu (prohibition).

 • You mustn't smoke in the classroom. - Ne smete pušiti u učionici.
 • We mustn't play with matches. - Ne smemo se igrati sa šibicama.


Should / shouldn't (trebalo bi / ne bi trebalo) ili ought to / oughtn't to se koriste za davanje saveta, predloga, sugestija (advice, suggestions).

 • Mary should go home. She has high temperature. - Meri bi trebalo da ode kući. Ima visoku temperaturu.
 • You shouldn`t walk alone by night. It is dangerous. - Ne bi trebalo da šetaš sam noću. Opasno je.


Had better / 'd better se odnosi na sadašnje ili buduće vreme, i koristimo ga da posavetujemo nekoga kako da ne uradi nešto pogrešno.

 • I think you'd better leave now. - Mislim da je bolje da sad odeš.
 • You'd better not drive, you've drunk too much. - Bolje je da ne voziš, previše si pio.


Is/are to se koristi u formalnim instrukcijama. Not je naglašeno, pa se ne skraćuje.

 • You are not to leave the room.
 • 


Osim ovih modalnih glagola postoji i modalni glagol would koji se koristi za zamišljene situacije. Često se skraćuje i glasi 'd.

 • Where would you go? - Gde biste išli?
 • I wouldn't go by plane. - Ne bih išla avionom.
 • I'd stay at some hotel. - Odsela bih u nekom hotelu.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Modals 1
 • Modals 2