U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

• Pojam multimedije
• Vrste miltimedijalnih programa
• Edukativni softver
• Video igre


Pojam multimedije

Rad sa multimedijom podrazumeva rad sa informacijama prezentovanim u više različitih formata, kao što su tekst, grafika, audio i video fajlovi.

 

 

Slika 1. Multimedijalni sadržaj (izvor: Wikipedia)


Multimedijalni programi

Multimedijalni programi mogu se podeliti u dve grupe. U prvoj grupi nalaze se programi, koji se koriste za slušanje muzike, gledanje filmova i puštanje svih ostalih audio i video fajlova. Služe za pregled i organizaciju digitalnih medijskih fajlova na računaru, sadrže u sebi veliki broj funkcija i mogu poslužiti kao audio player, video player, DVD player, i dr. Moguća je takođe i prilagođavanje (Custom) Player-a, odnosno promena izgleda, veličine prikaza, izbor informacija i sl. Omogućavaju organizaciju medija fajlova, kao i kreiranje biblioteke fajlova. Tipični predstavnici ove grupe programa su Windows Media Player, WinAmp, Real Player, i sve veći broj drugih.

 

 

Slika 2. Winamp player


U drugu grupu spada niz programa i multimedijalnih proizvoda, koji olakšavaju upoznavanje sa pojedinim oblastima od interesovanja korisnika. Ovo su obično multimedijalni softveri vezani za oblasti geografije, istorije, botanike i sl. Tu su razne enciklopedije, istorijski atlasi, planovi gradova, poslovi u domaćinstvu, biljni i životinjski svet i dr. Primeri bi bili Microsoft Encarta WorldAtlas, koja predstavlja kompletan atlas naše planete, kao i History of the world, multimedijalna istorija sveta.

 

 

Slika 3. Mikcrosoft Encart Premium 2009

 

Edukativni softver

Edukativni softver je posebna kategorija programa koji služe za edukaciju i obrazovanje. Tipičan primeri edukativnog softvera su kursevi stranog jezika. To je softver koji pomaže pri učenju kroz lekcije i tutorijale, sa ulaznim testovima za proveru znanja i vežbanjima i primerima posle svake pređene lekcije. Postoji i završni test na kraju kursa, koji pomaže pri određivanju stečenog znanja. Postoje i interaktivni kursevi koji se održavaju putem Interneta (Online kursevi) gde učestvuje više ljudi i postavlja Online pitanja.


Video igre

Video igre su elektronske igre koje uključuju interakciju sa korisničkim interfesjom radi generisanja povratne vizuelne informacije na video uređaju. Reč video u video igra tradicionalno se odnosi na uređaj za prikaz. Elektronski sistemi koji se koriste za igranje igre poznate su kao platforme, kao što su na primer, PC računari i video konzole. Po pitanju platformi video igre možemo podeliti na:

 • Arcade game
 • Audio game
 • Console game
 • Handheld game
 • Mobile game
 • Online game
 • Personal computer game


Prema žanru igre se mogu podeliti na:

 • Akcione (Action game)
 • Akciono-avanturističke (Action-adventure game)
 • Avanturističke (Adventure game)
 • RPG (Role-playing game)
 • Simulacije (Simulation game)
 • Sportske (Sports game)
 • Strategijske (Strategy game)


Jedna od najpopularnijih PC video igara i najprodavanija igra danas je Sims, predstavlja simulaciju svakodnevnog života.

 

 

Slika 4. Naslovna strana Sims igre

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Multimedijalni programi 1
 • Multimedijalni programi 2
 • Multimedijalni programi 3