Administratori mogu da nadgledaju DHCP korišćenjem:
 • DHCP konzole za DHCP statistiku
 • DHCP audit log i Event Viewer za DHCP događaje.
 • Performance konzolu za DHCP podatke o performansi.

Predstavljanje nadgledanja DHCP-a

Nadgledanje DHCP servisa  zahteva od administratora da prikupi i pregleda podatke koji se odnose na DHCP servis. Moramo da nadgledamo i DHCP klijente i DHCP server. Ova lekcija se fokusira i objašnjava kako bi trebalo da se nadgleda DHCP server.

DHCP okruženje je dinamičko. Klijentske potrebe se uvek menjaju dodavanjem ili uklanjanjem klijenata sa mreže, promenom konfigurisanih opcija, promenom potreba organizacije, i dodavanjem scope-ova koji su potrebni da bi hendlovali dodatne klijente na mreži. Povremeno, veoma je važno verifikovati da li DHCP server odrađuje svoje zadatke na pravi način i u prihvatljivim normama na mreži.

Pošto je DHCP server veoma važan servis u mrežnoj infrastrukturi, veoma je važno kreirati polaznu liniju (baseline) koju dalje možemo da iskoristimo prilikom pristupanja performansi servera. Polazna linija je takođe veoma važna kada planiramo da napravimo određene promene dodavanjem određenih komponenata i klijenata na mrežu.


Primarni podsistemi i DHCP server

Mada je veoma važno nadgledati funkcije DHCP servera, podjednako je važno razumeti da mnogi serveri koji hostuju DHCP serverski servis takođe hostuju i druge aplikacije i druge mrežne servise. Dakle potrebno je, kada pristupamo performansi, da pregledamo interakciju svih servisa koji rade na DHCP serveru i da saznamo kako servisi troše sistemske resurse. DHCP servis koristi memoriju, procesor i disk i mrežni podsistem. Mada su svi ovi podsistemi potrebni DHCP servisu da bi mogao normalno da funkcioniše, možemo da ostvarimo veliku korist nadgledanjem performanse mrežnog podsistema.

Gde možemo da pronađemo podatke koji se odnose na rad DHCP servisa:
Administratori mogu da pronađu DHCP podatke u DHCP statistics, DHCP events & DHCP performance data. Pogledajte seledeću tabelu:
Šta je DHCP statistika

DHCP statistika predstavlja statistiku koja je sakupljena ili na nivou servera (Server level) ili na nivou Scope-a (Scope level) od poslednjeg startovanja DHCP servisa. Statistics nudi pogled na DHCP servis u stvarnom vremenu koji možemo da koristimo da proverimo status našeg DHCP servera i scope-ova. Ova statistika može da se odradi za određeni Scope ili na nivou servera (prikazuje statističke podatke za sve scope-ove kojim DHCP server upravlja).

Koristeći DHCP konzolu, administrator može da pogleda DHCP statistiku, i za server i za Scope kao što se vidi u sledećoj tabeli:Kako možemo da vidimo DHCP Statistics

Administrator može da vidi DHCP statistiku i za server i za scope-ove. Za lakši pogled na DHCP statistiku, možemo da omogućimo DHCP server statistiku (DHCP server statistics) da se osvežava automatski (refresh), što takođe omogućava DHCP scope-ovima da se automatski osvežavaju.


Proces omogućavanja automatskog osvežavanja DHCP statistike:
 1. U DHCP konzoli, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući DHCP server.
 2. Na Action meniju, kliknemo na Properties.
 3. Na General kartici, selektujemo Autimatically update statistics every, pa zatim konfigurišemo Hours & Minutes polja, i kliknemo na OK.


Kako možemo da vidimo DHCP statistiku:
 1. U DHCP konzoli, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući DHCP server.
 2. Na Action meniju, kliknemo na Display Statistics


Kako možemo da vidimo DHCP scopes statistiku:
 1. U DHCP konzoli, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući DHCP scope.
 2. Na Action meniju, kliknemo na Display Statistics
Šta je DHCP Audit Log File

DHCP audit log je servis Log fajl koji se odnosi na događaje, kao što su:
 • Startovanje i stopiranje servisa
 • Verifikovanje autorizacija
 • Iznamljivanje, objanvjlanje, otpuštanje ili odbijanje IP adresa.

DHCP audit log daje administratoru dnevnu kolekciju DHCP događaja. DHCP audit logovi nude informacije koje su nam potrebne za nadgledanje našeg DHCP servera. Možemo da koristimo DHCP audit log da vidimo aktivnost određenog dana, ili da sakupimo log fajlove za dalju analizu aktivnosti DHCP servera u dužen vremsnkom periodu. Log fajlovi su comma-delimitated tekstualni fajlovi koji sadrže zapise koji prezentuju tekst u jednoj liniji. DHCP audit logovi uključuju sledeća polja:
Kako radi DHCP Audit log?

Audit logovanje (Audit logging) je dnevna kolekcija događaja koji su se dogodili na DHCP serveru i zapisuju se u log fajlove. Logovanje (zapisivanje događaja u logove) DHCP serverskih podataka dozvoljava nam da sakupimo informacije o DHCP serverskom servisu i njegovim operacijama na mreži. Možemo da vidimo informacije koje su se dogodile tog dana, ili možemo da sakupimo log fajlove na odvojenim serverima za analizu DHCP serverskih podataka za duži vremenski period. Ove informacije nam mogu biti od velike koristi kada želimo da donesemo odluku da li nam je potreban još jedan DHCP server na mreži.

Sledeći proces opisuje kako se startuje Audit logovanje, kako se odrađuje, i završava u toku jednog dana (24-hour day):
 1. Kada se startuje DHCP server, ili na početku svakog dana, server piše header poruku u svoj audit log fajl, i ukazuje na to da je logovanje počelo. Zatim, u zavisnosti od toga da li je audit log fajl nov ili je već postojeći, dešavaju se sledeće akcije: Ako je log fajl već postoji bez bilo kakvih modifikacija više od jednog dana, on se briše. Ako fajl već postoji, ali je modifikovan u prethodnih 24 sata, fajl neće biti obrisan. Umesto toga, počinje nova logging aktivnost koja se zapisuje na kraju postojećeg log fajla.
 2. Nakon startovanja Sudit logovanja, DHCP server odrađuje proveru diska u regularnim intervalima, da bi osigurao dostupnost prostora na disku servera i da bi osigurao da trenutni log fajl ne postane preveliki. DHCP server odrađuje kompletnu proveru svaki put kada se dogode sledeće aktivnosti: Broj seta (set number) serverskih događaja je zapisan. Po defoltu Set number iznosi 50 serverskih događaja. I kada serverski kompjuter pređe 12:00AM na svom lokalnom satu.
 3. U 12:00AM na loklanom satu servera, DHCP server zatvara postojeći log i prelazi na Log fajl sledećeg za sledeći dan u nedelji.

Važno: Ako želimo da sakupimo i sačuvamo informacije iz Audit loga za vremenski period koji je duži od jedne nedelje, onda moramo da uklonimo log fajlove iz direktorijuma pre početka sledeće nedlje jer će ih Audit log obrisati.Nadgledanje DHCP Serverske performanse koristeći DHCP Audit Log

DHCP Audit logovanje je omogućeno po defoltu. Administrator može da konfiguriše gde će log fajlovi biti smešteni. Pošto je DHCP audit logovanje omogućemo po defoltu, čim instaliramo DHCP serverski servis i čim ga konfigurišemo, možemo da vidimo DHCP Audit logove i pregledamo informacije koje su nam potrebne da bi nadgledali DHCP server.


Proces omogućavanja i konfigurisanja DHCP audit logovanja:
 1. U DHCP server konzoli, u konzolinom drvetu, selektujemo odgovarajući DHCP server.
 2. Na Action meniju, proverimo da li je Enable DHCP Audit Logging opcija selektovana.
 3. Na General kartici, u Audit Log file path polju, upišemo odgovarajuću Audit log stazu, i kliknemo na OK.
 4. U DHCP dialog boksu, kliknemo na Yes da bi stopirali i restartovali servis.

Pogled na DHCP Audit logove: Koristeći Windows Explorer, odemo u direktorijum gde smo smestili audit log fajlove, dupli klik na odgovarajući log fajl.


Nadgledanje performansi DHCP Servera

Jedan od primarnih ciljeva nadgledanje performanse DHCP servera je dijagnoza problema pre nego što problem počne da utiče na mogućnost klijenata da dobiju iznamljene TCP konfiguracione podatke. Na primer, ako DHCP implementacija ne radi kako treba onda klijent neće moći da iznajmi IP adresu od DHCP servera, što će rezultovati prekid funkcionisanja mreže.

Potrebno je obratiti pažnju na sledeća pravila kada nadgledamo performansu DHCP servera:
 • Kreiranje polazne linije (baseline) podataka performanse na DHCP serveru. Možemo da uporedimo polaznu liniju (performansa kada je DHCP server radio normalno) sa brojačima koji prikazuju performansu serveru u stvarnom vremenu pri ćemu možemo da primetimo preopterećenje DHCP servera, ili ako mreža ne može da pošalje zahtev serveru.
 • Obavezno ubaciti standardne brojače performanse kao što su: procesor utilization, paging, disk performanse, network utilization).
 • Pregledati DHCP serverske brojače performanse kao (što su Acks-per second) da bi pogledali i proverili da nema povećanih odbačenih paketa ili povećanih promena DHCP saobraćaja.


Najčešći DHCP brojači performanse za nafledanje performanse DHCP Servera

Postoje administratorka alatka koja se naziva Performanse konzola, koju administratori treba da koriste za nadgledanje DHCP performanse servera. Kada otvorimo Performance konzolu, u konzolinom drvetu imamo dva čvora. Prvi čvor je System Monitor a drugi je Performance Log and Alerts.

U System Monitoru možemo da dodajemo objekte performanse i brojače performanse i bilo koji od tri grafička pogleda: Graph, histogram i report. Takođe, administratori mogu da pogledaju logovane podatke. U slučaju da dodamo brojač koji ima više od jedne instance, onda ćemo imati opciju da selektujemo koju instancu želimo da dodamo.

System Monitor, performance object je logička kolekcija brojača koji su povezani sa resursom ili servisom koji može da se nadgleda. U System Monitoru, Performance counter je ikonica (data item) koja je povezana sa objektom performanse. Za svaki selektovani brojač (counter), System monitor prezentuje iznos koji odgovara određenom aspektu performanse koja je definisana za objekat performanse.

U System monitoru, Performnce object instance je termin koji se koristi da bi razdvojio više objekata performanse istog tipa na kompjuteru.Najčešći brojači performanse (performance counters)

Sledeća tabela prikazuje sempl najčešćih brojača performanse, zajedno sa objašnjenjima na koje podatke se misli:
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Nadgledanje DHCP-a 1
 • Nadgledanje DHCP-a 2
 • Nadgledanje DHCP-a 3