Disk je podsistem koji je zadužen za smeštanje i pomeranje programa i podataka na serveru, i u mnogome utiče na celokupnu raspoloživost servera. Performance konzola nam daje brojače (counters) koji se odnose na aktivnost i rad diska.


Zašto nadgledamo diskove?

Administratori nadgledaju diskove na serveru da bi održali efikasan rad servera. Takođe administratori koriste podatke koje su sakupili prilikom nadgledanja diskova i uz pomoć tih informacija mogu efektno da isplaniraju buduću nadogradnju hardvera i softvera na serveru.

Usko grlo kod diskova može da se primeti sledećim pokazateljima:

 • Konstantan rad diska koji je iznad Base Line (osnovne linije)
   
 • Dugotrajan red čekanja koji je veći od 2 po disku (2 je sasvim normalna aktivnost)
   
 • Povećanje Paging-a


Ako se ovi faktori ne pojave, onda je mala verovatnoća da imate usko grlo koji se odnosi na diskove.

Administratori bi trebali da obrate pažnju prilikom konfiguracije diskova da diskovi imaju dovoljno prostora da smeste sve potrebne podatke i da brzina diska bude zadovoljavajuća. Savet Microsoft-a je da se nikako ne štedi na hard diskovima jer instalacija sporog diska na server može brzo dovesti do pojave uskog grla. Treba koristiti najnovije hard diskove, koji imaju zadovoljavaću brzinu i dosta prostora za smeštanje podataka. Većina kompjutera radi adekvatno ako se u njima nalaze noviji i moderni hard diskovi. Ipak, ako želite da postignete najbolje performanse potrebno je kupiti najnoviji disk komponent koji se može naći na tržistu.

Ako konfiguracija na serveru sadrži različite tipove diskova, različite  kontrolere, razlika u njihovom dizajnu može uticati na brzinu i performansu. Bilo bi poželjno da administratori testiraju različite proizvode u potrazi za onim koji im pružaju najbolje i najbrže performanse.

Određeni tipovi konfiguracije volumena može da ponudi poboljšanja i prednosti vezano za performanse servera. Na primer, Striped volumeni daju bolje performanse zbog toga što povećavaju propusnu moć omogućavanjem da više diskova u isto vreme odrađuje zahteve korisnika. Podaci se na ovakvom tipu volumena zapisuju ravnomerno na svaki fizički disk.

System Monitor podržava nadgledanje volumena sa istim objektima performanse i brojačima koje koristimo za nadgledanje fizičkih diskova.

Administratori bi trebali da obrate pažnju na vreme odziva, na brzinu rotacionog kašnjenja (rotational speed), vreme pristupa i brzina transfera podataka na diskovima konsultovanjem dokumentacije proizvođača diskova. Ako pronađete razliku u performansama, potrebno je izabrati najbolji disk koji pruža najbolje performanse, i obavezno zameniti sporiji uređaj bržim.


Kako identifikovati i kako rešiti problem pojave uskog grla


Na diskovima se smeštaju programi i podaci koji programi procesuiraju. Ako mnogo čekamo da kompjuter odgovori, to verovatno znači da imamo pojavu uskog grla koji se odnosi na performanse diska. Ipak, problem može da bude prouzrokovan i nedostatkom radne memorije.

Brojači performanse diska su omogućeni za oba objekta performanse, i LogicalDisk i PhysicalDisk.

LogicalDisk nadgleda logičke particije fizičkih drajvova. Koristan je kad želimo da odredimo koja particija prouzrokuje aktivnost diska.

PhysicalDisk nadgleda individualne hard diskove a koristimo ga kad želimo da nadgledamo disk drajvove.

Kaka administratori vrše analizu performansi podsistema diska i kapaciteta, potrebno je da nadgledaju sledeće brojače (counters) performanse podsistema diska da bi uočili pojavu uskog grla:

 • Physical Disk: % Disk Time - Izveštava o procentu vremena za koje je fizički disk uposlen.
   
 • Physical Disk: Current Disk Queue Lenght - Izveštava o tekućem broju operacija za prenos podataka koje čekaju da ih naznačeni fizički disk obradi.
   
 • Physical Disk: Avg. Disk Bytes/Transfer - Prosečna vrednost bajtova koji se prenose od ili na disk u toku čitanja i pisanja na disku. Veća veličina transvera znači da sistem radi efikasnije.
   
 • Physical Disk: Disk Bytes/sec - Brzina transvera bajtova u toku operacija čitanja i pisanja.
   
 • LogicalDisk: % Free Space - Prazan prostor na disku-


U slučaju da administratori primete pojavu uskog grla disk podsistema, sledeće solucije bi verovatno pomogle u rešavanju problema:

 • Defragmentacija diska koristeći Disk Defragmenter
   
 • Proverite radnu memoriju na serveru. U slučaju da imamo nedostatak memorije, menadžer virtualne memorije piše više fajlova za straničenje (Paging Files) što rezultuje povećanu aktivnost diska. Pre nego što dodate hardver, uverite se da memorija nije uzrok pojave uskog grla i pojave povećane aktivnosti diska.
   
 • Dodajte brži kontroler, kao što je na primer SCSI-2, ili ON-BOARD Caching kontroler.
   
 • Dodajte više disk drajvova u RAID okruženje. Ova solucija širi smeštanje podataka na više fizičkih hard diskova i utiče pozitivno na performanse posebno u slučaju čitanja podataka sa diska.
   
 • Prebacite opterećenje na drugi sistema na mreži, opterećenje koje proizvode korisnici, aplikacije ili servisi.


Usko grlo koje se odnosi na disk se pojavljuje kada je performansa slaba i kada ona utiče na rad celog sistema. Nadgledanje performansi administratori odrađuju uz pomoć  Performance konzole u Windows Server 2003 operativnom sistemu, dodavanjem brojača i prikupljanjem informacija.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Nadgledanje diskova 1
 • Nadgledanje diskova 2
 • Nadgledanje diskova 3