Otvorite neki audio fajl, sa Vašeg računara, govor koji ste snimili mikrofonom, ili neku numeru sa Audio CD-a.

 

Slika 1.


Jedna od najčešćih promena koju ćete izvršiti je isecanje nepotrebnih delova fajla. Na primer, možete iseći deo određene pesme.

1. Selektujte deo pesme koji želite da izbrišete. Selekcija se vrši tako što kliknete levi taster miša na početnoj poziciji, a zatim prevučete kursor do željenog mesta. Za preciznije isecanje koristite alatku Zoom In Time ili taster Scroll na mišu.Slika 2.
Slika 3.

2. Nakon selekcije kliknite na taster Delete.
3. Deo fajla koji je preostao je znatno manje jačine zvuka nego izbrisani deo, pa ga je zbog toga sada moguće i pojačati.
4. Selektujte fajl, dvoklikom miša.
5. Kliknite na padajuču listu Process i izaberite opciju Normalize.

Slika 4. 

6. Ova opcija omogućava pojačanje zvuka do maksimalne granice, a to je 0.00 dB (decibela), i to na osnovu delova fajla koji ima največu jačinu zvuka.
7. Podesite jačinu na 0.00 dB i kliknite OK.
8. Sledeći korak je Fade Out efekat, koji se često koristi u muzici, kao završetak neke numere.
9. Selektujte određeni deo fajla, negde na samom kraju.

Slika 5.

10. Kliknite na Process > Fade > OutSlika 6.


11. Jačina selektovanog dela fajla će se smanjivati od trenutne jačine na početku selekcije do nule na kraju selekcije.

 

Slika 7.

12. Osim brisanja, selektovane delove fajla možete i kopirati, a zatim kopiju postaviti u bilo kom trenutku fajla. Naravno, ukoliko kopiju postavljete u bilo kom trenutku, ostatak fajla, nakon tog trenutka, će se pomeriti za dužinu trajanja kopije.
13. Selektujte jedan deo fajla sa početka. Slika 8.

14. Kliknite na Edit > Copy (ili Ctrl+C)
15. Postavite kursor odmah iza selektovanog dela fajla.
16. Kliknite na Edit > Paste (ili Ctrl+V)

 

Slika 9.

17. A ovaj način ste produžili trajanje uvodnog dela audio fajla.
18. Vrlo sličan način je opcija Mix, koja za razliku od opcije Paste, kopiju postavlja preko originalnog fajla. Mix omogućava da se i originalni fajl i kopija koja je nalepljena na njega čuju. Postoje i dodatna podešavanja koja određuju jačinu zvuka kopije i originalnog fajla.
19. Ovo je jedan od načina na koji se nekom govoru ili reklami dodaje muzika u pozadini.
20. Selektujte deo fajla sa početka.
21. Kopirajte ga klikom na Edit > Copy.
22. Iz padajuče liste Edit izaberite Paste Special > Mix.Slika 10.


23. U prozoru opcije Mix/Replace, za jačinu kopije (Clipboard) postavite -2.00 dB, a za originalni fajl 0.00 dB. 
Slika 11.

24. Kliknite OK.
25. Zvuk originalnog fajla i kopije se preklapaju.
26. Na isti način se mogu dodati i neki zvuci iz drugih fajlova ili snimak govora sa mikrofona.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Obrada audio fajlova 1
  • Obrada audio fajlova 2
  • Obrada audio fajlova 3