Onion Skin

U toku rada na frame by frame animaciji ponekad ćete se osećati kao da tapkate u mraku zato što možete da vidite Vašu grafiku samo u trenutnom frejmu. Kao što smo rekli, za kompleksne frame by frame animacije neizbežno je da ćete imati veliki broj Keyframova, a to samo po sebi znači da ćete imati mnogo promena u izgledu Vaše grafike. Da bi nam bio olakšan ovaj deo posla u Flashu, koristićemo jednu fenomenalnu opciju koja se naziva Onion Skin. U Flashu korišćenje Onion Skin opcije omogućava Vam da vidite nekoliko frejmova vaše grafike prikazanih u istom trenutku. Onion Skin marker na Timeline-u definiše broj frejmova koji će biti vidljivi u tom trenutku. Hajde da vidimo kako Onion Skin funkcioniše u praksi.

Vratićemo se na našu animaciju sata i pogledaćemo trenutno stanje. Da bismo aktivirali Onion Skin opciju potrebno je da kliknete na njenu ikonicu na dnu Timeline-a (slika 1).

 

Slika 1. Prikaz Onion Skin opcije na dnu Timeline-a

 

Sada zamislite da želimo da napravimo još neke pozicije kazaljki u našoj animaciji, a imamo problem jer ne možemo da vidimo gde su se tačno nalazile u prethodnim Keyframovima. To ćemo uraditi tako što ćemo prvo podesiti raspon Onion Skina da bismo mogli da vidimo sve frejmove koji su nam potrebni. Raspon Onion Skinaa podešavamo na vrhu Timeline-a u delu sa brojevima frejmova (slika 2).

Slika 2. Prikaz Onion Skin slajdera

 

Onion Skin slajder je alatka uz pomoć koje podešavamo raspon Onion Skina i, kao što vidite, ona može da obuhvati jedan frejm na Timeline-u, ali i sve frejmove koji se nalaze na Timeline-u. Sjajna stvar je što ovu opciju možete koristiti apsolutno uvek i uz njenu pomoć dobićete znatno preciznije rezultate. Posle aktiviranja Onion Skina vidimo da je stanje prethodnih ključnih frejmova vidljivo na sceni, ali je osenčeno da ga ne bismo mešali sa stanjem frejma u kom se mi trenutno nalazimo (slika 3).

 

Slika 3. Prikaz aktivne Onion Skin opcije za određeni raspon frejmova

 

Sada na primer veoma lako možemo pretvoriti frejmove 6 u Keyframove na layerima Needle 1 i Neddle 2 i tu animirati kazaljke u novim položajima, vodeći računa o prethodnim položajima. Ponavljamo postupke identične onim iz prethodne lekcije. Selektovali smo odgovarajuće frejmove, pretvorili smo ih u ključne frejmove, selektujemo kazaljke, izmeštamo im tačku rotacije, a njih rotiramo u željeni položaj. Ako sada pogledamo prikaz sata na sceni vidimo da se pojavila još jedno osenčeno stanje (slika 4).

Slika 4. Prikaz scene sa dodatnim Onion Skin stanjem

 

Pomoć Onion Skin opcije animiraćemo i stanja na narednih nekoliko frejmova da bismo upotpunili kretanje sata (slika 5).

 

Slika 5. Prikaz stanja na sceni se selektovanim svim frejmovima uz pomoć Onion Skin slajdera

 

Bitno je da napomenemo da layeri koji su zaključani neće biti vidljivi u Onion Skin modu i da, u principu, Onion Skin opcija najbolje funkcioniše kada su svi layeri zaključani, osim onih na kojima trenutno radimo. Koristite ovu opciju svaki put kada pravite frame by frame animaciju da biste postigli veću preciznostu u radu.

 

Onion Skin Outlines

Ponekad ćete u toku rada sa Onion Skin opcijom morati da selektujete veliki broj frejmova da biste mogli da napravite fina podešavanja vaše grafike. Ali baš zbog toga možete da se nađete u velikom problemu jer toliko je puno Onion Skin položaja da ne možete da budete potpuno sigurni da ste odabrali pravilan položaj za novi Keyframe koji ste kreirali. Tu na scenu stupa opcija Onion Skin Outlines opcija (slika 6).

 

Slika 6. Prikaz Onion Skin Outlines opcije na Timeline-u

 

Ako pogledamo situaciju na sceni, videćemo da vlada poprilično veliki haos i da je teško odrediti koji je položaj vezan za koji frejm (slika 7).

 

Slika 7. Situacija na sceni sa mnoštvom Onion skin položaja

 

Naročito veliki problem je kada radite animaciju pokreta tela jer u tom slučaju položaji mogu biti većim delom prekriveni jedni drugim (slika 8).

 

Slika 8. Prikaz Onion Skin opcije kod animacije kompleksnih pokreta

 

Da bismo premostili taj problem, isključićemo Onion Skin opciju i aktivirati opciju Onion Skin Outlines. Sada vidimo jednostavan outline (okvir, kontura) grafike koju želimo da animiramo (slika 9).

 

Slika 9. Prikaz aktivirane Onion Skin Outlines opcije


Umesto gomile osenčene grafike u raznim položajima kod Onion Skin, jasan outline koji nam se prikazao na sceni nam omogućava da jednostavno podešavamo našu grafiku upravljajući se prema njemu. Ma koliko suptilna bila ta podešavanja, uvek ćemo imati jasan preview stanja i lako ćemo naći optimalan položaj za naš sledeći Key Frame.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Onion Skin i Onion Skin Outlines 1
  • Onion Skin i Onion Skin Outlines 2
  • Onion Skin i Onion Skin Outlines 3
  • Onion Skin i Onion Skin Outlines 4