Optimizacija

Sada kada smo naučili da crtamo oblike na različite načine, bilo da se radi o obliku koji je nastao uz pomoć Pen toola, uz pomoć Brush alatke ili putem alata za crtanje pravougaonih ili kružnih oblika, vreme je da uđemo malo dublje u Flash i shvatimo kako neke stvari funkcionišu. Optimizovan oblik je oblik koji ima manji broj Anchor pointsa i samim tim takav oblik je lakši za dalju obradu. Naravno, nema potrebe da Vam pričamo da je za dobar i kvalitetan rad u Flashu takođe potrebno da imate i računar koji poseduje solidne karakteristike. Procesor sa više jezgara, većom RAM memorijom i grafičkom kartom solidnih performansi umnogome će Vam olakšati rad. Ali to nije tema naše lekcije, već način na koji ćemo naš rad napraviti optimizovanijim i efikasnijim. Dakle, rekli smo da je manji broj Anchor pointsa jedan od uslova za lakšu obradu. Ako pogledate sliku 1. videćete jednostavnu grafiku sa određenim broje Anchor pointsa.

 

Slika 1. Primer jednostavne grafike sa određenim brojem Anchor pointsa

 

Postoji veoma jednostavan način za optimizaciju ovakve grafike koji u nekoliko koraka radi sve ono što nam je potrebno. Kliknućemo na Modify – Shape – Optimize i pojaviće nam se Optimize Curves dialog box (slika 2).

 

 

Slika 2. Prikaz Optimize Curves dialog boxa

 

Ovde se nalaze podešavanja koja nam omogućavaju optimizaciju i možemo ih definisati na skali od 0 do 100. Preview check box Vam omogućava da vidite promene koje nastaju prilikom optimizacije i na taj način imate mogućnost da se opredelite za tačan nivo optimizacije koji Vam je potreban da ne biste mnogo izgubili na kvalitetu. Ukoliko čekirate Show totals message check box kada budete kliknuli na OK pojaviće Vam se novi prozor koji će Vas obavestiti koliko je Anchor pointsa uklonjeno i koji je procenat redukcije postignut posle optimizacije (slika 3).

 

 

Slika 3. Informacioni prozor koji se dobija posle optimizacije

 

I sada, kao što vidite, posle optimizacije koja je bila čak 80% nije došlo do značajnijeg gubitka kvaliteta, ali je smanjeno oko 100 Anchor pointsa (slika 4). Naravno, dobro bi bilo da vodite računa i o kvalitetu i da pokušate da pronađete balans između optimizacije i samog kvaliteta grafike koju pravite.

 

Slika 4. Prikaz grafike posle optimizacije, gde je uočljiv znatno manji broj Anchor pointsa

 

Rad sa grupama

Često ćete u toku rada imati potrebe da grupišete objekte, da biste mogli da ih pomerate zajedno. Na slici 5. možete vidite primer dizajna jednostavnog logoa, što znači da ova grafika sadrži različite oblike i tekst.

 

Slika 5. Primer selektovanih elemenata koje ćemo staviti u grupu

 

Da biste stavili sve elemente u grupu, prvo ih morate selektovati. Najlakše je da sa Selection alatkom napravite pravougaonik oko svih elemenata i tako ih odjednom imate sve selektovane. Takođe možete vrlo jednostavno selektovati sve elemente tako što ćete pritisnuti tastere CTRL+A. Kada imate selektovane sve elemente jednostavno pritisnite tastere CTRL+G. To je prečica za putanju Modify – Group. Ovde takođe možete videti i opciju za Ungroup, tj. razbijanja grupe na pojedinačne elemente. Tastaturna prečica za ovu opciju je CTRL+Shift+G. Posle stavljanja elemenata u grupu možete videti kako se menjaju i neka podešavanja Properies panela (slika 6).

 

Slika 6. Prikaz Properties panela pre i posle stavljanja elemenata u grupu

 

Ali šta ćemo da radimo ako u toku rada imamo potrebu da editujemo pojedini element, a ne želimo da razbijamo grupu? Dovoljno je da sa Selection alatkom dva puta kliknemo levim tasterom miša na grupu i da uđemo u Group Editing Mode. U gornjem desnom uglu pored natpisa Scene 1 videćete da sada piše i Group i to je siguran pokazatelj da se nalazite u okviru grupe (slika 7).

 

  

Slika 7. Izgled grafike unutar Group Editing moda

 

Pored komande Ungroup takođe imamo i komandu Break Apart. Ova komada je možda bolje rešenje iz razloga što pored toga što razbija grupu ova opcija takođe raščlanjuje i druge objekte. Na ovaj način možemo svaki pojedinačni element bez problema menjati. Tastaturna prečica za ovu opciju je CTRL+B.

Koristite grupisanje elemenata što više u svom radu jer na ovaj način znatno olakšavate sebi posao i postajete znatno efikasniji radeći u Adobe Flashu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Optimizacija oblika i rad sa grupama 1
  • Optimizacija oblika i rad sa grupama 2
  • Optimizacija oblika i rad sa grupama 3
  • Optimizacija oblika i rad sa grupama 4